Selvbevisste følelser – skyld, skam og stolthet

Skyld, skam og stolthet er følelser som er relatert til ens følelse av selvet og oppstår fra en rekke interne vurderinger og attribusjoner.
Selvbevisste følelser – skyld, skam og stolthet

Siste oppdatering: 26 februar, 2020

Hvem har ikke følt skam etter å ha gitt uttrykk for en mening og skyld etter noe de gjorde og stolthet etter en prestasjon? Noen av disse eksemplene tilsvarer en rekke følelser der det er en evaluering som er relatert til selvet og som vi i psykologien kjenner som “selvbevisste følelser”.

Disse følelsene er faktisk emosjonelle tilstander som har en rekke felles egenskaper. De har imidlertid også spesifikke egenskaper som er avhengige av hvordan noen evaluerer en viss atferd og hvilken attribusjon de utgjør. La oss se nærmere på det.

Skyld, skam og stolthet – selvbevisste følelser

En kvinne med øynene lukket

I de siste årene er folk veldig opptatt av følelser, og vi ignorerer dem ikke lenger; tvert imot, faktisk. Det er imidlertid mye mer vi kan oppdage om dem.

Selv om det er sant at det finnes mange studier om grunnleggende følelser og emosjonell intelligens, er det ikke noe for de med større variasjon og kompleksitet. Dette er tilfellet med selvbevisste følelser.

Det var likevel en gradvis økning i interessen for denne typen følelser. Det er også noen teoretiske modeller om dem som er laget nå.

Ifølge disse forskjellige studiene, deler selvbevisste følelser mange meningsfulle egenskaper:

  • Sekundære følelser. Dette betyr at de stammer fra transformasjonen av mer grunnleggende følelser.
  • Komplekse følelser. Disse er nødvendige for den tidligere utviklingen av visse kognitive evner, for eksempel en forestilling om selvet eller selvbevissthet. Det vil si at det er behov for en forskjell mellom selvet og andre.
  • Sosiale følelser. De manifesterer seg i mellommenneskelige sammenhenger.
  • Moralske følelser. Denne typen følelser er et resultat av internaliseringen av kulturelle verdier, normer og kriterier der noen fastslo hva som er riktig og hva som ikke er det. Dette gjelder altså atferd. I tillegg er disse grunnleggende som motiverende og kontrollerende elementer i moralsk atferd sammen med empati.

Skyld og skam kan for eksempel hemme atferd som noen anser som umoralsk. De kan også lette den atferden som er oppført som moralsk fordi du vil føle skam og skyld hvis du ikke føler dem. I tillegg kan man knytte stolthet til gode handlinger og med den forsterkningen som resulterer i at man gjør lignende handlinger i fremtiden.

En annen viktig ting å huske på er at til tross for at denne typen følelser blir ansett som selvbevisst, oppgir de forskjellige forfatterne som har undersøkt dem at den selvvurderingen som er utført ikke trenger å være bevisst eller eksplisitt.

Forskjellige sider ved skyld, skam og stolthet

Til tross for egenskapene som selvbevisste følelser deler, er det visse ting som skiller dem fra hverandre. Hver av dem oppstår fra en gitt hendelse og har en spesiell subjektiv opplevelse. Dessuten fører alle med seg en rekke forskjellige typer atferd.

Michael Lewis utviklet en modell som forklarer selvbevisste følelser fra to variabler:

  • Den positive eller negative evalueringen av ens atferd.
  • Den interne attribusjonen (global eller spesifikk) man kan utgjøre angående slik oppførsel.

Ifølge forfatteren vurderer vi tankene, følelsene og handlingene våre som suksesser eller feil i henhold til både kulturelle og personlige regler, standarder og mål. Vi utfører også interne attribusjoner gjennom dem. Det vil si at vi reflekterer over hvor de kommer fra.

Hvis du vurderer at suksess eller fiasko skyldes deg selv som en helhet, ville den interne attribusjonen være global. Hvis du vurderer at det hele skyldes en bestemt tanke, handling eller følelse, ville den være spesifikk. Derfra oppstår det også en eller annen følelse.

I tillegg er hele prosessen avhengig av både kulturelle påvirkninger og personlige variabler. Av denne grunn vil en person vurdere den samme handlingen som en fiasko mens en annen kan se på den som en suksess. Det samme gjelder attribusjoner, som kan være globale eller spesifikke avhengig av personen.

Nedenfor forklarer vi hovedegenskapene til denne typen følelser i henhold til Lewis’ perspektiv.

Skyld og skam, følelser med negative selvvurderinger

Når de fleste av oss føler skam, utfører vi en negativ evaluering av vårt globale selv. Vi ønsker å gjemme oss eller forsvinne når vi føler at vi kanskje har fremstått som en idiot. Dermed er det å løpe vekk fra alt ubehaget det eneste vi ønsker å gjøre i det øyeblikket. Vi opplever faktisk en viss mental forvirring, men det å kvitte seg med den emosjonelle tilstanden er ikke så lett som å reparere en spesifikk handling. Derfor tyr vi til mekanismer som å glemme eller tolke det som skjedde på nytt.

På samme måte oppstår skyld fra en negativ egenevaluering, men på et spesifikt nivå. Det vil si ved en konkret handling. Vi føler oss skyldige for noe vi gjorde, tenkte eller følte fordi vi såret noen. I dette tilfellet kan vi imidlertid ikke ta tilbake handlingen, og skyld krever at vi reparerer handlingen for å kunne bli kvitt den emosjonelle tilstanden vi føler. Det innebærer også en refleksjon av handlingene våre fremover.

Lewis anser skyld som mindre ødeleggende og mer nyttig enn skam på grunn av antydningen av korrigerende tiltak.

Stolthet og hybris, følelser med positive selvvurderinger

En kvinne med hendene foran ansiktet

Stolthet oppstår fra en positiv evaluering av en spesifikk karakter. Når vi føler stolthet, gjør vi det fordi vi føler oss tilfreds med våre egne handlinger. På grunn av det faktum at det er en så hyggelig følelsesmessig tilstand, vil vi mest sannsynlig ønske å føle den igjen i fremtiden.

Michael Lewis refererte også til personlighetens disposisjon i sin forklaringsmodell om selvbevisste følelser. Det er snarere en emosjonell reaksjon for å referere til hybris eller overdreven stolthet. Denne følelsen fins enda ikke i norske leksikon, og den stammer fra en positiv global vurdering tilknyttet med narsissisme i ekstreme tilfeller.

Når en person føler hybris, betyr det at de er veldig fornøyde med seg selv. De vil dermed prøve å opprettholde den tilstanden selv om det ikke er lett. I tillegg er det vanligvis også forbundet med en følelse av overlegenhet, og dette fører til at andre avviser den personen.

Konklusjon

Hva tenker du når du føler skyld, skam og stolthet? Hva tilskriver du stolthet? Hvorfor føler du skyld? Har du kjent tilstanden hybris på et tidspunkt i livet ditt? Hvis det er noe som skiller selvbevisste følelser, så er det utviklingsprosessen som er relatert til evalueringen av selvet som kjennetegner dem. Dette er noe du kan sjekke daglig når du føler dem.

Det er imidlertid fortsatt mye som må undersøkes når det gjelder denne typen følelser, både personlig og sosialt. For eksempel, i hvilken grad er stolthet og hybris positive følelser? Når blir de emosjonelle tilstander som får negative konsekvenser?

Selv om det emosjonelle universet er spennende, er det også komplisert og til og med mystisk. Dette er fordi det er et emne med et stort antall variabler og egenskaper. Likevel er det viktig å studere det fordi det gjør det lettere å forstå essensen vår og fordi det er et annet bidrag som hjelper deg med å fullføre svaret på et av de store spørsmålene: hvordan fungerer mennesker?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Etxebarria, I. (2003). Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo. En E. G. Fernández-Abascal, M. P. Jiménez y M. D. Martín (Coor.). Motivación y emoción. La adaptación humana (pp. 369-393). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

  • Lewis, M. (2000). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. En M. Lewis y J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 623-636). Nueva York: The Guilford Press.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.