Hvordan kan vi bygge vårt eget univers?

Hvordan kan vi bygge vårt eget univers?

Siste oppdatering: 18 mai, 2018

Lykke er ikke noe man kan ta for gitt i livet – man må erobre det. Menneskene er skapt for å overleve, ikke for å være lykkelige. Vi er programmert til å overleve, men hvis vi ønsker lykke, må vi drive med litt “hacking.” Den som ønsker å ta for seg utfordringen lykke, må innse at det viktigste i livet er å oppdage meningen med livet. Og å bygge vårt eget univers.

Som José Luis Sampedro, forfatter, humanistisk og spansk økonom, sa, er grunnen til at vi lever å leve, og å oppdage oss selv. De fleste av oss, på et tidspunkt i våre liv, har spurt oss selv om hvorfor vi lever. Å vite hvordan man skal svare på dette spørsmålet, vil gi oss en følelse av hensikt med eksistensen vår. En ekte og skikkelig mening.

Alt vi ser på utsiden er bare en refleksjon av det vi er inni oss, av hva vi tenker og føler. De manglene og dydene vi ser i andre er det vi til en viss grad bærer inne i oss selv. Uansett hvor mye tvil og hvor mange spørsmål vi har, er de fleste svarene allerede inni oss, fordi det universet som lever inni oss allerede er utrolig fascinerende.

Hva hadde du gjort om du visste at du ikke kunne mislykkes?

Meningen med livet – hvordan kan vi ta vare på vårt eget univers?

Det kan høres litt ironisk ut, men vi er de eneste som er i stand til å fornærme oss selv, og å tillate at følelsesmessig uro får invadere oss. Årsaken til lidelsene våre ligger ikke på utsiden, men på innsiden … i hvordan vi møter smerten.

Andre kan fysisk ta livet av oss, men på et emosjonelt plan har vi bare makt til å skade oss selv eller å innføre orden. Selv om vi bryter oss løs fra vårt eget sinn, genererer denne imaginære krigen en rekke følelsesmessige byrder, for eksempel skyldfølelse, vrede, hat, straff og ønsket om hevn.

Eget univers

Måten vi tolker ting på, sammen med våre emosjonelle reaksjoner, er det som gjør at vi lider og havner i konflikt med oss selv. Til syvende og sist er vi årsaken til vår egen skade. Derfor fører det å fokusere på oss selv, og å gjøre oss oppmerksomme på følelsene våre, oss nærmere en dypere kunnskap om vårt indre univers og meningen med livet.

Det eneste vi kan forandre i livene våre er tross alt oss selv. Alt annet er bare et illusorisk konsept. Vi kan bli opprørt av å ønske oss en bedre verden med mindre urettferdighet og mer likestilling, for så å bare se det bli mer og mer fjerntliggende. Stående i kontrast er endring og forbedring av vårt indre liv vår sanne jobb. Å oppnå dette vil gi oss ubegrenset fred og en ny måte å møte situasjoner på.

“Det beste du kan gjøre for menneskeheten er å være glad og lære å være i fred med deg selv.”

-Seneca-

For å bygge vårt eget univers må vi være modige

Generalisering er en trussel mot oss. Å gå seg vill i byer som er fulle av store bygninger og regler som sjelden blir sagt, men ofte pålagt. Ved mange anledninger ofrer vi å handle i samsvar med våre verdier for å kunne skape et bedre bilde av oss selv. Dette er en av måtene som “systemet” styrer oss på, med belønningen vi blir tilbudt tilbake. Gjør dette og gjør det slik jeg forteller deg, så skal jeg passe på deg.

Det er slik vi ender opp med å ta oss av alt annet enn oss selv: bilen, motorsykkelen, denne tingen og den andre tingen. Vi går gjennom dagen på autopilot, uten å innse at vi kunne ha levd så mye bedre.

Eget univers

Noen ganger, avhengig av hvem vi er med og hvor vi er, viser vi oss selv på en eller annen måte. Vi velger hva vi vil vise ut fra vårt eget univers, og hva vi vil skjule. Dette kan i noen situasjoner virke nyttig: når vi ser etter en jobb, er i møter, er på jobb osv. Men i det lange løp kan det skape en stor disharmoni i sjelen vår.

Den kanskje største utfordringen vi står overfor, er å finne oss selv, knytte oss til vårt indre og være ekte i lengre perioder. Dette er en utfordring, aldri en trussel. Selv om det vil være vanskeligheter underveis, vil følelsen som følger med oss være av fred. Vi bør være aktører og ikke bare stå på sidelinjen, på nåde av strømmen som produserer alt som omgir oss. Og da vil vi virkelig oppdage meningen med livet.

“Pass på at du alltid imøtekommer nederlag. Du bør alltid si: Nederlag, det er en glede å ha deg her, kom inn. For på den måten vil du ikke oppleve frykt.”


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.