Å tolke andre folks følelser: Et spørsmål om selvfølelse

Å tolke andre menneskers følelser er grunnleggende. Denne tolkningen avhenger i stor grad av hva du leser i andres ansiktsuttrykk.
Å tolke andre folks følelser: Et spørsmål om selvfølelse

Siste oppdatering: 21 mai, 2021

Å tolke andre mennesker følelser, vet du hvordan du gjør det? Hver dag ser du dusinvis eller hundrevis av ansiktsuttrykk i andre mennesker. Disse uttrykkene gjør at du reagerer på en bestemt måte, avhengig av hvordan du tolker dem.

Men tolker du andres ansiktsuttrykk på riktig måte? I hvilken grad stoler du på din egen dømmekraft? Tilsvarende, i hvilken grad er din selvtillit i emosjonell uttrykksgenkjenning avhengig av perseptuell informasjon eller annen ikke-perseptuell informasjon?

Det er ingen tvil om at dette gjør at vi kan unngå potensielt farlige situasjoner. Men ved mange anledninger kan utseendet bedra.

Et team fra Universitetet i Genève studerte hvor trygge vi er på vår evne til å tolke andres følelser. I tillegg studerte de hvilke hjerneområder som aktiveres i denne prosessen. Resultatene viste at vår emosjonelle tolkning stammer direkte fra erfaringene som er lagret i hukommelsen vår. Imidlertid forvirrer disse erfaringene oss noen ganger. Med andre ord er ikke fortiden en perfekt forutsetning for fremtiden. Teamet publiserte resultatene av studien i journalen Social, Cognitive and Affective Neuroscience i desember 2018.

Å tolke andres følelser

Du tar dusinvis eller hundrevis av beslutninger hver dag. Alle av dem innebærer en viss grad av tillit til noen eller noe. Imidlertid garanterer nevnte tillit ikke alltid at beslutningen du har tatt er riktig. Noen ganger tar du dårlige beslutninger, selv når du var helt sikker på at du hadde tatt de riktige. Dette skjer i alle aspekter av livet.

Når det gjelder sosiale interaksjoner, fortolker du hele tiden ansiktsuttrykkene til de rundt deg. I den forstand er det viktig å være oppmerksom på subjektivitet når det gjelder å tolke andres følelser.

Med dette i bakhodet, var forskerne interessert i å studere hvor trygge vi er på våre tolkninger av andres emosjonelle oppførsel. Videre ønsket de også å oppdage hvilke hjerneområder som aktiveres under disse tolkningene.

Forskerne bestemte seg for å måle konfidensrelatert atferd. De ba 34 deltakere om å tolke flere ansikter som viste en blanding av positive og negative følelser. Hvert ansikt var innrammet av to forskjellige horisontale stenger. Noen ansikter så glade eller sinte ut, mens andre var mer tvetydige.

Å tolke følelser i ansiktsutrrykk.

Deltakerne måtte først definere hvilke følelser hver av de 128 ansiktene representerte. Deretter måtte deltakerne velge hvilken av de to stolpene som var den tykkeste. Til slutt, for hver avgjørelse de tok, måtte de angi deres grad av selvtillit til sitt valg. Skalaen gikk fra 1 (ikke veldig sikker) til 6 (veldig sikker). Stengene ble brukt til å vurdere deres tillit til visuell oppfatning, som i dette tilfellet tjener som kontrollmekanisme.

Sjokkerende resultater

Resultatene overrasket forskerne. Ifølge forskerne var det gjennomsnittlige emosjonelle anerkjennelsesnivået større enn det visuelle oppfatningsnivået. Deltakerne gjorde imidlertid flere emosjonelle gjenkjenningsfeil.

De forklarte at å lære emosjonell anerkjennelse ikke er like lett som å lære en perseptuell dom. Den andre personen kan lyve, være uoppriktig, eller unngå å uttrykke sine følelser i ansiktet på grunn av sosiale konvensjoner. Det er derfor vanskeligere å korrekt måle vår tillit til hvordan vi tolker andres følelser uten noen andre hjelpemidler.

Du må også tolke andres følelser veldig raskt siden uttrykkene er korte. Derfor kan du føle at ditt førsteinntrykk er riktig, og du stoler på din vurdering når det gjelder å tolke et sint ansikt. På den annen side er dømmende oppfatning en lengre prosess.

Hukommelsen påvirker selvtilliten din

Ved hjelp av funksjonell magnetisk resonansavbildning undersøkte forskerne nevronmekanismer i denne emosjonelle anerkjennelsesprosessen. De forklarte at når deltakerne dømte de horisontale stolpene, ble oppfatningen (visuelle områder) og oppmerksomhetsområdene (frontområder) aktivert.

Når de eimidlertid vurderte deres tillit til emosjonell anerkjennelse, ble det aktivert områder relatert til selvbiografisk og kontekstuell hukommelse, som parahippocampal gyrus og cingulate gyrus.

Klesklyper med ansiktsuttrykk.

Dette viser at hjernesystemene som lagrer personlige og kontekstuelle minner, er direkte involvert i emosjonell anerkjennelse. Videre forklarte forskerne at de bestemmer hvor nøyaktig vi tolker ansiktsuttrykk og vår tillit til denne tolkningen.

“Store sinn diskuterer ideer. Middels store sinn diskuterer det som skjer. Små sinn diskuterer andre folk.”

-E. Roosevelt-


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bègue, I., Vaessen, M., Hofmeister, J., Pereira, M., Schwartz, S., & Vuilleumier, P. (2018). Confidence of emotion expression recognition recruits brain regions outside the face perception network. Social Cognitive And Affective Neuroscience14(1), 81-95. doi: 10.1093/scan/nsy102

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.