Seksuelle overgrep mot gutter og menn

Selv om vi liker å tro at vi er et progressivt samfunn som har brutt ned stigma rundt mange ting, har vi femdelens en lang vei å gå når det gjelder seksuelle overgrep mot gutter. Faktisk har vi enda ingen klar statistikk over dette problemet, som har blitt hysjet ned i så mange år.
Seksuelle overgrep mot gutter og menn

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Seksuelle overgrep mot gutter er en av de mest oversette grusomhetene i nyere historie. Selv om dette er noe som selvsagt også berører jenter, viser statistikk at overgrep mot gutter er et emne som det kan være hensiktsmessig å studere i mer detalj. Mange reagerer med overraskelse når de oppdager at dette er et ganske vanlig fenomen.

En studie gjennomført i Australia estimerer at 1 av 11 gutter, og 1 av 4 jenter, har vært offer for en form for seksuelt misbruk. Det overveldende flertallet av overgripere er menn (97%), og det samme er mange av ofrene. Faktisk er omtrent 26% av alle ofre for seksuelle overgrep gutter og menn.

Lignende studier utført i USA har gitt svært lignende resultater. Det er ikke veldig oppmuntrende. Mange ofre for seksuelle overgrep bærer opplevelsen med seg gjennom livet. Det er en byrde de ikke kan kvitte seg med. Det er også en form for traume som ikke alltid er åpenbar. De føler at noe ikke stemmer, men de kan ikke forstå hvorfor.

Kvinner reiser seg, smertefullt og gradvis, opp i stillhetskulturen rundt denne typen seksuelle overgrep. Men det er fremdeles mye stigma rundt seksuelle overgrep mot gutter og menn. Det er ikke før nylig at menn har begynt å rapportere inn de tingene de ble utsatt for som barn.

Først nå har menn begynt å melde om seksuelle overgrep de ble utsatt for som gutter.

Stillhetskulturen

Det er ekstremt vanskelig for gutter eller menn som opplevde seksuelle overgrep som barn å snakke om det. I vår patriarkalske verden, er det mange gutter som føler at dersom de ikke vokser opp til en maktposisjon, er de svake, og vil ikke overleve.

Det krever et dypt, dypt nivå av skjørhet for en mann å akseptere en rolle som offer. Det betyr å gå inn i et emosjonelt terreng som ingen har vist dem hvordan de kan utforske på en god og trygg måte. Dette er et resultat og en konsekvens av hvordan vi oppdrar barn, og spesielt gutter, fra de er veldig små.

Når en mann innrømmer at han har vært et offer for seksuelt misbruk, er det som å senke alle former for forsvar, og “manndommen” hans er utsatt for angrep. Som om ikke det var nok, vil han også ofte oppleve å ikke bli trodd, og oppleve tvil rundt hans seksuelle legning. Gutter har en tendens til å reagere med vantro mot overgrepene også. Det er ekstremt vanskelig for dem å akseptere at “det” virkelig skjedde. Deres første tanke er at ingen vil tro dem.

Maktaspektet i seksuelle overgrep mot gutter

Seksuelle overgrep mot gutter handler ikke alltid om en overgriper som søker nytelse. I mange tilfeller vil det være en handling født av et ønske om kontroll, ydmykelse og makt over offeret. Disse traumatiske opplevelsene etterlater ofte dype sår i deres selvfølelse, og ofte kan det skape store rifter i deres oppfatning av hvem de er og sin seksuelle legning. Dette vil igjen påvirke deres oppfattelse av maskulinitet og alle de forholdene de vil ha i fremtiden. Dette er sår som ikke vil gro uten hjelp.

Seksuell vold er heller ikke bare fysisk. Psykologiske overgrep og stigmatiseringen som følger med å ha blitt misbrukt er ofte verre for offeret enn det faktiske fysiske overgrepet. For å forstå det virkelige omfanget av skaden dette påfører, må du også forstå at denne typen vold handler om makt.

Overgriperen vil bruke vold mot en gutt som en demonstrasjon av makten de har som voksen. De holder seg alltid tett opp mot den tynne linjen av offerets manglende evne til å tydelig differensiere mellom sex med og uten samtykke.

Dette vil føre til en overveldende følelse av skyld hos gutten. For å kunne prosessere slike hendelser, kreves det et nivå at emosjonell modenhet de færreste barn har. Det er det som gjør denne typen hendelser så skadelige, og farlige.

Den skjulte redselen i et grusomt patriarkat

Mange mennesker har problemer med å forstå at seksuelle overgrep utført av menn, mot menn, er en forlengelse av patriarkalsk dominans. I mange tilfeller tenker vi på det som et system som gir menn makt over kvinner. Men i virkeligheten er det et system som gir de hensynsløse makt over de som føler seg svake, de som ikke har store nettverk de kan støtte seg på.

Kulturen vår har forsøkt å skjule dette farlige spillet med mennesker som brikker altfor lenge. Det er på tide å slutte å kjempe mot systemet som kvinner eller menn, vi må kjempe som mennesker. Når alt kommer til alt, er dette systemet svært skadelig for både menn og kvinner.

Seksuelle overgrep kan få folk til å føle seg hjelpeløse og alene.

Seksuelle overgrep mot gutter og de psykologiske arrene det etterlater

De psykologiske arrene som etterlates på gutter som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, har flere likheter med arrene som etterlates på jenter som har vært utsatt for det samme. Depresjon er en nesten øyeblikkelig reaksjon i begge tilfeller. Følelser av skyld og lav selvfølelse vil også dukke opp kort tid etter hendelsen.

En persons selvfølelse vil lide hardt i tilfeller av seksuelle overgrep. Dersom det aldri blir rapportert eller meldt ifra, eller verre, dersom mishandlingen fortsetter, vil følelsene av skam, smerte, ensomhet og maktesløshet fortsette å vokse. Barnet lever i en verden de ikke kan kontrollere, og det er ingenting de kan gjøre for å hindre denne personen fra å angripe dem.

Dersom du nå også tar i betraktning at dette også skjer i en kritisk del av barnets utvikling, kan du forstå hvorfor konsekvensene er så ødeleggende. Når offeret er et barn, har du alt vi nevnte nå, i tillegg til utallige sosiale press og kondisjonering som hindrer dem i å akseptere at de har blitt misbrukt.

I mange tilfeller skaper det også dype sår i deres seksuelle identitet, som ikke alltid vil være i stand til å gro. Alle disse tingene fungerer sammen for å forhindre de i å starte prosessen av helbredelse. I mellomtiden, vil traumene fortsette å forverres. Uten støtte og hjelp vil disse guttene måtte fortsette å lide alene i stillhet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.