De forskjellige typene av seksuell orientering

De forskjellige typene av seksuell orientering
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Seksuell orientering og følelser av mellommenneskelig tiltrekning utvikler seg i ungdomsårene, fra 12 til 16-års alderen. De fleste mennesker blir tiltrukket av det motsatte kjønn, mens et mindretall blir tiltrukket av enten noen av samme kjønn eller av begge kjønn.

Uansett er mellommenneskelig tiltrekning styrt av biologiske og psykososiale faktorer. Dette blir tydelig når en følelse er så kraftig at den får oss til å velge en person over en annen, selv om valget ikke er lett å forstå eller følger normen.

Seksuell atferd er kompleks. Atferd er ikke den eneste faktoren som påvirker seksuell orientering. Alder, situasjoner, fantasier og affeksjoner spiller også inn. APA (American Psychological Association) sier at enhver seksuell atferd som ikke fysisk eller åndelig skader individet, hans eller hennes partner eller en tredjepart, bør betraktes som en seksuell variant og må derfor respekteres.

to hender former et hjerte

Med hensyn til spørsmålet om forhold, er min generelle oppfatning at frihet betyr frihet for alle. Mennesker bør være fri til å gå inn i enhver type forhold de selv ønsker.
-Dick Cheney-

Forskjellige typer seksuell orientering

Seksuell orientering viser til et mønster av seksuell, emosjonell eller romantisk tiltrekning til en bestemt gruppe mennesker av et visst kjønn. Man kan dele seksuell orientering opp i 4 hovedgrupper.

Folk som er tiltrukket av det motsatte kjønn er heteroseksuelle. Homoseksuelle er tiltrukket av folk med samme kjønn. Biseksuelle er mennesker som er tiltrukket av begge kjønn. Til slutt har vi aseksuelle, som ikke har noen seksuell orientering.

forskjellige retninger tegnet inn på en tavle

Selv om seksualitetens vanligste todeling fremdeles er heteroseksualitet og homoseksualitet, øker heterogeniteten med hensyn til seksuell orientering og nye begreper blir opprettet hver dag. Blant de nyere trendene finner vi de som er basert på subjektive fenomener, som for eksempel:

  • Panseksualitet. Også kalt omniseksualitet, polyseksualitet eller triseksualitet. Denne seksuelle orienteringen er preget av at man føler seksuell eller romantisk tiltrekning til andre, uavhengig av hvilket kjønn de er. Derfor vil panseksuelle kunne være tiltrukket av både menn, damer eller også til de som ikke identifiserer seg med noe kjønn, som for eksempel interseksuelle, transseksuelle eller kjønnsuavhengige.
  • Demiseksualitet. Demiseksualitet kjennetegnes ved at man bare føler seksuell tiltrekning i noen få tilfeller, og bare når man har et sterkt intimt og emosjonelt bånd.
  • Lithseksualitet. Folk med denne seksuelle orienteringen føler seg tiltrukket av andre, men har ingen behov for å få gjengjeldt tiltrekningen.
  • Autoseksualitet. Tiltrekning av seg selv. Som en bestemt type egenkjærlighet.
illustrasjon av forskjellige par

Mange av disse uttrykkene oppsto ikke innen psykologi eller biologi, som uttrykkene heteroseksuell og homoseksuell gjorde. I stedet oppsto de som en del av en sosial bevegelse som støttet likestilling. Bevegelsens mål var å støtte og synliggjøre de forskjellige måtene å oppleve seksualitet på.

Vi inkluderte ikke transseksuelle personer i denne seksjonen fordi deres seksuelle orientering er uavhengig av deres kjønnsorientering. For eksempel kan en mann identifisere seg som en kvinne, og dermed være lesbisk eller heteroseksuell.

Vær den du er og si det du føler, fordi de som har noe imot det betyr ingenting, og de som betyr noe har ikke noe imot det.
-Dr.Seuss-

Tre par

Historiske stadier av seksuelt mangfold

Seksualitet er en sosial konstruksjon, så tolkninger om uttrykkene for seksualitet har variert i forskjellige kontekster og historiske tidsperioder. For eksempel har rollen som spilles av religiøse og moralske verdier hatt stor påvirkning på konstruksjonen av den offentlige meningen når det gjelder ulike seksuelle orienteringer gjennom historien. Dette har i mange tilfeller ført til stigmatisering og til og med fornektelse av eksistensen til forskjellige seksualiteter.

Jeg er homofil. Hvordan og hvorfor jeg er det er unødvendige spørsmål. Som å ville vite hvorfor øyene mine er grønne.
-Jean Genet-

Kampen for respekt for seksuelt mangfold er fortsatt en utfordring i dag, en som varierer fra kultur til kultur. Selve konseptet om seksuelt mangfold er en intens debatt angående synligheten til etablerte identiteter og kategorier.

Kritikerne av homoseksuelle forhold baserer sine argumenter på den tvilsomme hypotesen at homoseksualitet er unaturlig. I de seneste par årene har flere og flere biologer undersøkt homoseksuell oppførsel blant dyr. Mangfold i seksuell orientering har blitt funnet i mer enn 450 dyrearter, men homofobi er bare funnet i en. Så hva er mest unaturlig?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.