Psykiske fordeler ved å lese biografier

Det er gunstig å lese biografier. De lar oss lære om forskjellige kulturer, se livet gjennom noen andres øyne, og lære fra deres suksesser og feil.
Psykiske fordeler ved å lese biografier
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Sonia Budner

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Denne artikkelen diskuterer de psykologiske fordelene ved å lese biografier. Vi vet alle at det å lese, generelt sett, har mange psykologiske og følelsesmessige fordeler. Det er veldig effektiv måte å holde hjernen vår aktiv på, samt å forbedre vår empati og kreativitet. Lesing forbedrer også tvetydig tenking og øker hjernens nevronkoblinger, blant mange andre ting.

Noen mener at det å lese biografier er som å hoppe på skuldrene til giganter. Vi mener at dette er helt sant. Å lese biografier er en veldig effektiv måte å se ting fra et annet perspektiv på.

Å lese nøye om vanlige mennesker som gjør ekstraordinære ting, er en utrolig kilde til inspirasjon. Dette er hovedforskjellen mellom det å lese fiksjon og å lese om virkelige mennesker. Fra et psykologisk synspunkt, kan det å lese biografier være et veldig effektivt verktøy for å utvikle visse evner og kapasiteter.

“Biografi er historie sett gjennom prismet til en person.”

Louis Fischer

Det å lese biografier gir oss verdifulle livsleksjoner

Det er ingen tvil om at livet i seg selv er den beste læreren. Kunnskapen vi får gjennom erfaringene våre fortsetter å samles opp ettersom vi fortsetter å leve livene våre. Denne kunnskapen påvirker oss svært mye, selv om vi kanskje ikke innser det.

Selv om det hadde vært fint å samle alle livserfaringene våre og huske dem hver for seg, kan dette til tider være skadelig for helsa vår. Heldigvis er det ganske umulig å huske dem alle, og vi glemmer ofte de som er smertefulle. Vi husker imidlertid ofte de livsleksjonene de etterlot oss med. Å lese biografier lar oss senke oss ned i opplevelser, prestasjoner og feil som allerede har blitt levd. Vi lærer ikke bare om de bra tingene som folk gjorde, men også om feilene deres.

Kvinne nyter fordelene av å lese biografier

De bringer oss nærmere et historisk perspektiv

Å lese biografier betyr også å lese om miljøet og de sosiale forholdene som den historiske karakteren levde i. Noen ganger lærer vi mer historie gjennom hovedpersonene enn av de historiske hendelsene i seg selv.

Å kjenne til historien hjelper oss med å forstå nåtiden og alt som omgir oss den dag i dag. Det er viktig å lære om kulturelle referanser om påvirker oss, siden det gjør at vi kan forstå visse hendelser bedre. Det er også nyttig for å hjelpe oss å lære om både andre folks og vår egen holdning. I utgangspunktet gir det å lese biografier oss verdifulle verktøy for å møte verden.

De fremmer selvoppdagelse

Selvoppdagelse er en av de prosessene som hjelper oss med å finne ut av selvkonseptet vårt. Gjennom detaljene til andre menneskers opplevelser, situasjoner og begrensninger, vil det bli enklere for oss å gjøre en sammenligning og få en idé om hvem vi er.

Det utvider også fokuset og meningene vi har når det gjelder visse problemer. Det lar oss se verden på andre måter og få nye perspektiver. Det motsatte kan imidlertid også skje – de kan gi oss argumenter som ratifiserer våre verdier eller vår tro.

“Å lese er inngangsport-ferdigheten som gjør all annen læring mulig.”

Barack Obama

Å lese biografier inspirerer oss til å håndtere feil

Mange av biografiene til prominente og bemerkelsesverdige mennesker har flere læresetninger om det å være redd for å mislykkes. Av en eller annen grunn, tror de fleste av oss at suksess er garantert, at det er en strak vei som tar oss dit vi vil.

Å lese biografier om vellykkede mennesker vil la oss forstå at suksess ikke er garantert, at det er flere mislykkede forsøk som de har lært av, bak alt disse menneskene har oppnådd. Tross alt, hva er livet uten feil? Jeg tviler på at vi ville lære noe i det hele tatt!

Mann leser

De utvider kunnskapen vår om generell kultur

Generelt sett, lærer faglitterære bøker oss mye om generell kultur. Å lese biografier vil imidlertid spesifikt la oss se livet gjennom en annen persons øyne, og derfor direkte lære av alt de gikk gjennom.

Biografier bringer oss nærmere forskjellige verdener med veldig forskjellige sosiale kontekster som vi kanskje ikke har tilgang til i våre egne liv. Kunnskapen vi kan tilegne oss gjennom disse bøkene, er veldig mangfoldig og omfattende. Videre vil vi få bedre selvtillit ved å skaffe oss generell kunnskap og lære om verden.

De er enkle å lese

I tillegg til de mange fordelene, er det en annen grunn til at du bør nyte å lese biografier: De er vanligvis veldig lettleste. På grunn av dette og de årsakene vi nevne ovenfor, er det svært anbefalt å lese denne typen litteratur.

Å lære av store menn og kvinner (og også de onde), lar oss sette verden i perspektiv. Å vite hvordan de håndterte problemen sine, hvordan de trodde på seg selv, hvordan de lærte å utnytte talentene sine, og hvordan de orienterte livene sine, er en kilde til kunnskap som hjelper oss å styre vårt eget liv dit vi vil.

“Skriv noe som det er verdt å lese, eller gjør noe som det er verdt å skrive om.”

-Benjamin Franklin-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.