Når du ikke føler noe under depresjon

Når du ikke føler noe under depresjon
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

De fleste har hatt depresjon på et eller annet tidspunkt. Noen mennesker opplever en blanding av tristhet og sinne kombinert med motløshet. På den annen side føler andre tomhet og et totalt fravær av følelser. Depresjon er som å ha bly i kroppen og tåke i sinnet. Under depresjon er det som om virkeligheten er uskarp og vi henger oppe i absolutt ingenting. Det er som om vi ikke føler noe.

Phillip Lopate, en velkjent nordamerikansk essayist og forfatter, beskrev denne følelsen i sitt overveldende dikt med tittelen Numbness (Nummenhet). Dette diktet forsøker å trekke fram denne følelsen – opplevelsen av et komplett følelsesmessig tomrom. I hans dikt beskriver Lopate depresjon som å gå gjennom et område fylt med is. Depresjon gjør at du føler deg helt likegyldig med et frostig, kaldt hjerte. Lopate etterlater oss med visjonen om en anorektisk illusjon der vi er fortrengt fra resten av verden.

Noe som vi må forstå om depresjon er at få sykdommer er like komplekse og mangesidige. Noen mennesker med denne sykdommen viser åpenbare symptomer, mens andre har usynlige symptomer i måneder eller år. Det påvirker søvn, konsentrasjon, hukommelse, bevegelse, og til og med hvordan vi samhandler med språk.

Nå, vi snakker ikke ofte om klinisk depresjon. Vi diskuterer ikke alltid at en pasient kan føle absolutt ingenting. I stedet for normale følelser, føler pasienten at en vegg har helt koblet dem fra resten av verden. Til og med fra seg selv.

Deprimert mann

Hva bør du gjøre når du ikke føler noe under depresjon?

En grunn til at du ikke føler noe under depresjon er at du tidligere har vært i en situasjon som var så følelsesmessig og intens at du ikke visste hvordan du skulle håndtere den. Den kliniske litteraturen betegner dette som en “emosjonell bakrus”. En følelsesmessig bakrus kommer fra å gå gjennom noe som helt tar kontroll over våre følelser. I tillegg, etter depresjon, kan vi sitte igjen med andre tilstander som angstlidelser eller uløste traumer.

Når vi snakker om depresjon, må vi nevne et av de forutbestemte begrepene som mange mennesker har om dette. Folk forsetter å knytte denne sykdommen til tristhet. Mange pasienter strever imidlertid med lag av følelser. Depresjon er ikke bare tristhet. Det inkluderer pessimisme, sinne og motløshet. Det gir oss en følelse av ustabilitet og en følelsesmessig nøytralitet som kan gi oss fysiske symptomer. Det kan opptre som migrene, muskelsmerter og fordøyelsesproblemer.

Pasienter som passer inn i denne profilen kan også lide av hypersomni, der de sover mellom 10 og 15 timer hver dag. De hevder også at de føler seg som om de ikke klarer å smile eller gråte. Det er som om deres kropp og sinn ikke bare glemte hvordan de skulle utføre disse handlingene, men som om de helt glemte betydningen av disse følelsesmessige gestene. Videre skal vi snakke om disse ødeleggende symptomene og deres forklaringer.

skjule øynene

Fortrykte følelser

Mange av oss har blitt opplært, siden barndommen, til å skjule eller kamuflere det som gjør vondt, plager eller bekymrer oss. Dette er en grunn til at du kanskje ikke føler noe under depresjon. Dette er svært vanlig når det gjelder en kompleks familiesituasjon eller et stressende arbeidsmiljø.

Disse situasjonene genererer et høyt angstnivå som kan bli kronisk til lidelsen går over i depresjon. Vi kan venne oss til denne følelsen gjennom flere måneder eller år uten å innse det. Vi glemmer hvordan vi skal eksternalisere våre bekymringer, frykt eller anger, og hjernen vår begynner å føles nummen. Et lignende fenomen utgjør den klassiske mentale tåken, som er der vi reagerer sakte på vårt miljø, i tillegg til at vår oppmerksomhet reduseres sammen med konsentrasjonen og hukommelsen.

Tidligere traumer

Hvis vi leser Phillip Lopates dikt som beskriver ufølsomhet under depresjonen som vi snakket om i begynnelsen, finner vi noe veldig avslørende. I en del av diktet snakker Lopate om at hans far kalte ham “en kald fisk” siden han var ni år gammel. Han begynte å se seg selv basert på sin fars kritikk, og hans far latterliggjorde ham for hans sjenerte oppførsel og hans utseende. Lopate begynte å se seg selv på denne negative måten.

Noe som vi ofte ser hos pasienter med depresjon er hvordan en kompleks fortid, eller uløst traume, kan forårsake denne sykdommen preget av følelsesmessig ufølsomhet.

Hvilke terapeutiske strategier bør brukes i disse tilfellene?

Hjernen vår er et fantastisk organ. I tillegg til å være fantastisk sofistikert, er den så komplisert fordi den er ansvarlig for å sikre vår evolusjonære suksess. Denne kompleksiteten er hvorfor det er så utfordrende å løse hjernerelaterte problemer, som depresjon.

Vi må først forstå at uansett hvor mange ganger andre gjentar at hjernen er som en datamaskin, er det ikke sant. Vi er ikke maskiner. Faktisk styrer følelser hjernen. Å forstå disse prosessene, både hvordan vi skal håndtere dem og få dem til å fungere til fordel for oss, er den eneste veien ut av depresjonens fengsel.

kvinne hos terpaut

Psykologer anbefaler å starte setninger med uttrykket “jeg føler” når vi ikke føler noe under depresjon. Det er nødvendig å avsløre de mange lagene av våre følelser, slik at vi kan komme til roten av problemene. Vi må utforske hva som skremte oss ved tidligere traumer, slik at vi kan helbredes og gå videre. Kognitive atferdsmessige terapier kan hjelpe oss på denne måten.

Når vi begynner å gi slipp på vårt sinne, vår frykt og våre bekymringer, begynner vi på vår vei til bedring.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.