MR-terapi for behandling av søvnparalyse

MR-terapi er et godt alternativ for å behandle søvnparalyse. Denne tilstanden har en tendens til å lede til angst på grunn av intensiteten til sensasjonene personen opplever, samt følelsen av at man ikke har kontroll.
MR-terapi for behandling av søvnparalyse

Siste oppdatering: 27 oktober, 2019

MR-terapi hjelper i behandlingen av søvnparalyse (SP). Denne søvnforstyrrelsen innebærer en lammelse av musklene. Det kan enten skje når du går til sengs om kvelden, eller rett etter at du våkner. Forstyrrelsen oppstår fra et problem i hjernemekanismene som regulerer REM-søvn og prosessen av å våkne opp.

Når du opplever søvnparalyse, er du våken og kan føle ting, men du kan ikke bevege kroppen din. Denne situasjonen fører åpenbart til store mengder angst, frykt og potensielt hypnagoge og hypnopompe hallusinasjoner.

Denne lidelsen faller inn under kategorien primære søvnforstyrrelser, og er ikke et produkt av psykiske lidelser, rus eler andre medisinske problemer. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, 1994) kaller det en type parasomni. Det påvirker med andre ord kvaliteten på søvnen din samt hvor mye søvn du får.

Det skjer alltid mellom REM-søvn og når man våkner. Ifølge den internasjonale klassifiseringen av søvnforstyrrelser kan det være både et kronisk problem, eller forekomme kun en eller to ganger. Dette betyr også at du kan utvikle denne forstyrrelsen fra forholdsmessige faktorer.

Søvnparalyse lammer musklene dine, mens du samtidig kan se og føle ting rundt deg.

De viktigste kjennetegnene av søvnparalyse

Hjerneaktiviteten din er nesten nøyaktig den samme på REM-stadiet av søvn som når du er våken. Dette er stadiet når du har dine mest komplekse og emosjonelle drømmer. På grunn av evolusjon er noen av musklene dine lammet i dette stadiet. Men endringer i søvnvanene dine kan endre denne prosessen med å slå musklene dine av og på.

Hvilke fysiologiske prosesser er involvert?

Kroppen din frigjør GABA-nevrotransmittere og glycin for å avslappe musklene dine. Derfra hemmer de motoriske nevroner i ryggmargen.

Men ethvert problem i prosessen med å våkne opp kan føre til at du våkner før du har fått tilbake evnen til å bevege deg og reagere. Det limbiske (emosjonelle) systemet ditt behandler og tolker situasjonen slik du opplever den.

“Flight or fight”-responsen

Når alt dette skjer, begynner amygdalaen din å forme en respons basert på emosjonene dine. På grunn av det faktum at du er i mørket og ikke kan bevege deg, pleier hjernen din å anta at du befinner deg i ekstrem fare.

Selvfølgelig betyr dette at du sannsynligvis vil føle en intens redsel. Denne intense emosjonelle opplevelsen kan forårsake endringer i måten du oppfatter situasjonen på. Det er her de visuelle, taktile og auditive hallusinasjonene begynner å manifestere seg.

Følelsen av at noe annet er i rommet

Det er svært vanlig for personer som lider av søvnparalyse å føle at noen andre er i rommet med dem. Manglende evne til å bevege seg, kombinert med angst og den forsterkede fantasien fra søvntilstanden, gjør at du forventer å se noe rundt deg.

Hjernen din er ekstra årvåken for trusler, men det betyr ikke at truslene faktisk er der. Dette er grunnen til at det er så vanlig for personer med søvnparalyse å rapportere en følelse av at det er noe annet sammen med dem i rommet.

MR-terapi for behandling av søvnparalyse: Ta masken av spøkelset

Det er ikke mange forskere som har forsøkt å finne en spesifikk psykologisk behandling for denne tilstanden. En av de som har det, er Baland Jalal, fra psykologiavdelingen ved University of Cambridge. Han foreslo å bruke MR-terapi (muskelavslapning) for behandlingen av søvnparalyse tilbake i 2016.

Hans argument er at frykten, angsten og nøden du føler, skaper en tilbakemeldingssløyfe som bare forverrer episodene og hallusinasjonene. Han utviklet en potensiell behandlingsmodell med disse fire pilarene:

  • En revurdering av betydningen av episoden. Forstå at episoden er ufarlig og midlertidig (du vil ikke dø eller være lammet for alltid). Det innebærer også å forstå at hallusinasjonene hovedsakelig oppstår fordi du var i REM-fasen av søvnsyklusen. Å erkjenne disse tingene kan hjelpe folk med å holde seg rolige når episoden inntreffer.
  • Psykologisk og emosjonell avstand. Du må forstå at å føle bekymring og frykt, kun vil forverre situasjonen. Dette betyr å akseptere at det ikke er en paranormal hendelse. Det er simpelthen snakk om en kroppslig respons.
  • Meditasjon og å fokusere oppmerksomheten innover. Det er viktig å jobbe med meditasjon for å behandle dette problemet på en vellykket måte. Mekanismene du bruker for å meditere handler om å kontrollere oppmerksomheten din for å ignorere hallusinasjonene du opplever.
  • Muskelavslapning. De fysiske symptomene som lammelse og en manglende evne til å puste frivillig, er lettere å takle dersom du ignorerer dem. Ellers vil de bare komme i veien når du forsøker å fokusere innover. Du må forbli rolig og forsøke å slappe av.
Det er essensielt for behandling av søvnparalyse at personen klarer å holde seg rolig og avslappet.

Viktigheten av å øve

Du må øve dersom du ønsker å få utbytte av MR-terapi i behandling av søvnparalyse. Først må du gjenskape posisjonen du befinner deg i når lammelsen inntreffer. Derfra kan du gå gjennom hvert trinn.

Det er ekstremt overveldende når det skjer, og øvelse vil gi deg en sjanse til å prøve ut disse teknikkene uten stresset som kommer med faktiske episoder av søvnparalyse.

Målet er å forberede deg på å gi passiv respons og å tenke på positive ting når de skumle sensasjonene manifesterer seg.

Avslapning

Ifølge spesialister som Dr. Ramachandran, vil det faktum at lemmene dine og motorsystemene dine ikke er synkroniserte, endre måten du prosesserer sensorisk stimuli på. Så, når du vil rømme unna, og når tankene dine begynner å jobbe mot det men kroppen ikke svarer, vil hele følelsen av selvoppfatningen din endres.

Dette er grunnen til at du kan føle at du flyter, har “ute av kroppen-opplevelser” og ser skumle og uhyggelige ting. Men, hvis du forsøker å slappe av i stedet for å rømme, kan du forhindre at disse endringene finner sted.

Behandling av søvnparalyse

Dette er i utgangspunktet en kognitiv atferdsbehandling. Målet er å endre atferden din og forhindre at du kommer inn i en negativ tilbakemeldingssløyfe. Vi bør også nevne at behandlingens effektivitet vil være avhengig av dine egne holdninger.

En annen viktig faktor er hvor mye kontroll du har over oppmerksomheten din. Å kunne fokusere på og tolke sensasjonene du opplever spiller en viktig rolle. Ifølge denne modellen må du være i stand til å totalt endre fokus. Det er her avslapning kommer inn i bildet. Du beveger deg bort fra negative ytre stimuli, til nøytrale eller positive interne stimuli.

Et siste punkt: Uansett hvor uvanlig opplevelsen kan virke, er den faktisk ikke så alvorlig som den oppleves. Episodene i seg selv er ikke så problematiske som den mentale påkjenningen de medfører. Dersom du lider av kronisk søvnparalyse, kan du begynne å oppleve mye angst. Som alltid, vil det være best å oppsøke en profesjonell terapeut dersom du har problemer med søvn.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.