Det limbiske systemet: Hva er det og hvordan fungerer det?

Det limbiske systemet: Hva er det og hvordan fungerer det?

Siste oppdatering: 13 april, 2018

Hjernen vår er en av de mest fantastiske strukturene i kroppen vår. Og selv om den er en av de mest studerte delene av kroppen, er det fortsatt mye å finne ut om hvordan den fungerer. Til tross for dette vet vi at forskjellige systemer som har spesialiserte roller i å få kroppen vår til å fungere ligger i hjernen vår. Et av de viktigste systemene vi kjenner til, er det limbiske systemet.

Første gang det limbiske systemet ble diskutert, men på en mindre konseptualisert og mer primitiv måte enn vi gjør nå, var det fordi Paul Broca navnga et område nær epifysen.

Fra limbus på latin som betyr “grense” eller “kant”, kalte han det området “le grand lobe limbique“. Derfor logikken i navnet, fordi den ligger i grensen eller kanten av andre strukturer som vi allerede visste om.

Det limbiske systemet som vi kjenner det, ble imidlertid konseptualisert av fysiolog MacLean i 1949. Han utvidet den første konseptualiseringen av dette systemet som Papez startet i 1939, og ga det sitt nåværende navn.

MacLean utvidet antall strukturer som utgjør det limbiske systemet. Han regnet utviklingen av hjernebarken som like viktig i vår utvikling som utviklingen av vår emosjonelle hjerne.

“Lykke er en mental tilstand aktivert av det limbiske systemet.”

– Antonio Damasio –

Av denne grunn er det limbiske systemet kjent som den emosjonelle hjernen. Men er dette begrepet helt riktig? Hva er komponentene i det limbiske systemet? Gjør det noe veldig viktig? Hvis du fortsetter å lese, finner du svarene på disse spørsmålene!

limbiske systemhjerne strukturer

Hva er de viktigste strukturene i det limbiske systemet?

Det limbiske systemet er sammensatt av mange hjernekonstruksjoner, alle sammenkoblede. Dette gjør det vanskelig å fastslå nøyaktig hvilke strukturer som danner det og den konkrete jobben til hver struktur. Studier tyder imidlertid på at strukturer som utgjør det limbiske systemet og dets funksjoner er følgende:

Hypothalamus

Denne strukturen er plassert i hjernen, under thalamus. Nærmere bestemt er den plassert på begge sider av ventralsiden av den tredje ventrikkelen, eller mot midten av hjernen.

Det er en liten hjernestruktur, men den er sammensatt av en rekke kjerner og fibre som er essensielle for vår overlevelse. Hvorfor? Fordi den er ansvarlig for vårt autonome nervesystem og vårt endokrine system. Den organiserer også de viktigste atferdene knyttet til artens overlevelse: kjempe, ​​flykte, få tak i mat, og reproduksjon.

En av de viktigste strukturene av hypothalamus når det gjelder funksjonen av det limbiske systemet, er corpora mammillaria. Corpora mammillaria er en overflod av fundus i hjernen ved den bakre enden av hypothalamus.

De inneholder flere hypothalamuskjerner og er ansvarlige for mottak av impulser fra amygdala og hippocampus. De videresender disse impulsene til thalamus. Derfor er de et viktig instrument for mottak og overføring av informasjon.

Hippocampus

Hippocampus er en struktur i forhjernen, lokalisert i tinninglappen, og er formet som en sjøhest. Det er en av de eldste områdene i den menneskelige hjernen. Dermed er den hovedstrukturen knyttet til hypothalamus og spiller en viktig rolle i reguleringen av grunnleggende overlevelsesprosesser.

Videre er hippocampus så viktig at uten den kunne vi ikke hatt en identitet. Det er fordi den er en viktig del av det som utgjør vår hukommelsesfunksjon.

Spesielt styrer den langtidshukommelsen, noe som gir oss minner om alt som har skjedd i fortiden. Derfor konfigurerer den delen av vår personlighet som er basert på våre erfaringer. I tillegg er hippocampus veldig viktig for å lære nye ting.

Når det gjelder forbindelsen til det limbiske systemet, er hippocampus hovedstrukturen med ansvar for emosjonell hukommelse. Dette betyr at alle hendelser vi har gjennomgått eller følt blir filtrert gjennom hippocampus. Så, sammen med hypothalamus, lar den oss ikke bare huske hva vi opplevde, men også hvilke følelser vi knyttet til det.

Amygdala

Amygdala eller amygdala-komplekset befinner seg i den laterale ventrikkelen i tinninglappen. Spesifikt inni tinninglappen. Dette betyr at den er en del av den såkalte “dype hjernen”. Det er her grunnleggende emosjoner og overlevelsesinstinkt hersker. Tre hovedkjerner omfatter den: den basolaterale kjernen, de sentrale kjernene og den kortikomediale kjernen.

Hovedfunksjonen er å integrere emosjoner med tilhørende respons, fysiologisk og adferdsmessig. Dens tilkoblinger gir ikke bare en følelsesmessig reaksjon, men på grunn av sin tette forbindelse til frontalbøylen, tillater den også inhibering av atferd. Dermed deltar den i det som kalles emosjonell bortføring eller “Amygdala Hijack“.

I det limbiske systemet er amygdala kapteinen til våre følelser. Ikke bare det, men i forbindelse med hippocampus genererer den også emosjonelle minner. Og så impregnerer den, sammen med hypothalamus, våre grunnleggende prosesser med følelsesmessig farge. For eksempel forbinder den angst eller negative følelser med mat, søvn eller seksuell oppførsel.

En opplyst hjerne.

Fornix

Fornixen er en bue av axoner som forbinder hippocampus med andre hjerneområder. Den spiller en rolle i det limbiske systemet og er forbundet med corpora mammillaria og hippocampus. Dermed er denne buen hovedstrukturen som er ansvarlig for overføring av informasjon mellom de viktigste strukturene i det limbiske systemet.

Limbisk korteks

Den limbiske korteksen befinner seg i hjernens mediale tinninglapp. Den er nært knyttet til hukommelsen. Spesifikt med konsolidering og gjenoppretting av deklarative minner: både episodisk og semantisk. I tillegg, som fornixen, spiller den en viktig rolle i å sende informasjon mellom ulike hjernestrukturer.

Andre strukturer assosiert med det limbiske systemet

Som nevnt tidligere, er ikke alle nevrologer og nevropsykologer enige om sammensetningen av det limbiske systemet, da funksjonene er så komplekse. Derfor kan noen fagpersoner også inkludere følgende strukturer i en forklaring på deres operasjon:

  • Gyrus cinguli: gir en vei fra thalamus til hippocampus og er forbundet med olfaktorisk hukommelse og minnet om smerte.
  • Septumområdet: deltar i inhiberingen av det limbiske systemet og varslingsnivået når selektiv oppmerksomhet krever det. Det ser også ut til å gripe inn for å relatere minne, motivasjon, følelser og våkenhet, modulerende behagelige opplevelser og eksterne aktiveringstilstander.
  • VTA-området (Ventral Tegmental Area): regnes fremfor alt som en av sentralene for forsterkning, og dermed intervenerer det i regulering av glede og avhengighet.
  • Pannelappen: Dette er den rasjonelle delen av hjernen vår som skiller oss fra dyr. I det limbiske systemet er jobben dens å dempe eller stoppe de følelsesmessige “impulsene” som kommer fra den. Det er strukturen som har ansvaret for å kontrollere impulser, og den utvikler seg senere enn andre hjernekonstruksjoner.
Veier hjernen og hjertet på en skala.

Er det limbiske systemet virkelig en emosjonell hjerne?

For mange forfattere er det helt nøyaktig å bruke begrepet “emosjonell hjerne” for å beskrive det limbiske systemet fordi hovedfunksjonen til dette systemet er emosjonell regulering. Faktisk er hovedfunksjonen tilordnet dette systemet utelukkende styring av følelser historisk sett.

Nåværende tanker ser imidlertid ideen om at dette systemet bare håndterer følelser som reduksjonistisk. Det er fordi forskerne har oppdaget mange andre strukturer og funksjoner som omfatter det limbiske systemet. Vi tror nå at det også påvirker motivasjon, læring og hukommelse. Derfor, når vi tenker på det limbiske systemet, må vi gå utover å betrakte det som en emosjonell hjerne.

Er det limbiske systemet virkelig så viktig for vår overlevelse?

Som vi har sett, er dette systemet ansvarlig for mange funksjoner. Dette inkluderer de viktigste for å overleve, spesielt når vi snakker om hypothalamus. Vi kunne ikke leve uten den. Her er noen eksempler på sykdommer som kan oppstå hvis du skader noen av de strukturene som utgjør dette systemet:

  • Alzheimers sykdom: produsert av en degenerasjon av forskjellige hjernestrukturer, spesielt hippocampus. Forårsaker gradvis tap av hukommelse blant andre symptomer.
  • Kluver-Bucy syndrom: involverer amygdala og tinninglappen bilateralt. Det produserer agnosi eller mangel på visuell gjenkjennelse, hyperseksualitet og hyperfagi, blant andre symptomer.
  • Amnesi: hovedsakelig antegrad på grunn av involvering av hippocampus.
  • Aleksitymi: preget av manglende evne til å uttrykke og kjenne igjen følelser, både ens egne og andres.

Disse sykdommene, sammen med mange andre, illustrerer betydningen av det limbiske systemet. Vi kan se hvordan det påvirker vår atferd, fra hukommelse til ting så grunnleggende som sult. Det limbiske systemet er av største betydning i hjernen vår.

Litteraturliste

Abril Alonso, Águeda del. (2005) Fundamentos biológicos de la conducta. Madrid: Sanz y Torres.

Carlson, N. (2014). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson.

Rosenweig, M.; Breedlove, S.; Watson, N. (2005) Psicobiología. Una introducción a la Neurociencia Conductual, Cognitiva y Clínica. Barcelona: Ariel.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.