Mot er å se håp i mørket

Mot er å se håp i mørket

Siste oppdatering: 05 mars, 2018

De fleste av de betydelige, fantastiske tingene som har skjedd i verden, har blitt oppnådd av folk som hadde motet til å fortsette å prøve, som kunne se håp i mørket, når andre trodde at det ikke var noe håp.

Det motet og den troen de hadde, ga dem tillit og sikkerhet, noe som gjorde at de hadde enda mer lyst til å møte deres mål.

Dine ønsker kan bare bli virkelighet hvis du er modig nok til å forfølge dem. Det vil være tusenvis av hindringer uansett hvilken vei du velger, men det er ingen grunn til å gi opp.

Fremtiden tilhører de som har motet til å tro på seg selv, men som heller ikke mister troen på andre. For disse menneskene vinner motet over frykt, og så dykker de inn i det ukjente til tross for risikoen.

Winston Churchill sa en gang at “motet er med rette anerkjent som det første av menneskelige kvaliteter fordi det har blitt sagt at det er kvaliteten som garanterer alle de andre.”

Kvinne med ballonger og koffert kan se håp i mørket

Uten mot er det ingen fremtid. Du kan ikke bare fortsette å utsette ting. Håpet du finner i kampen viser at krisen kan vente, men livet kan ikke.

Velg å gå din egen vei, og vær ikke redd for andres kritikk. Fremfor alt, ikke la deg bli lammet av din egen selvkritikk.

Å se håp i mørket: Lykke kommer fra frihet, og frihet kommer fra mot

Ingen kan være helt glade hvis de ikke er helt frie. Sann frihet lever i sinnet, og du kan bare være fri når du er modig nok til å velge å være det.

Forskjellen mellom frihet og avhengighet er ikke fraværet av frykt eller eksistensen av tillit, men motet til å handle uansett.

Vi vil alle ha ting når vi går gjennom livet. Som Paulo Coelho sa en gang, er det ikke et ønske uten en mulighet til å gjøre det til en realitet. Når vi gjør våre ønsker til virkelighet, da har vi frihet.

Kvinne med ødelagte lenker i solnedgang

Det er ingen enkel vei til frihet. Faktisk går de fleste gjennom tårenes daler før de når toppen av fjellet av sine ønsker.

Men husk, suksess er ikke slutten, og feil er ikke dødelige. Måten du ser på dine problemer på, vil bli bestemt av hvor mye mot du har til å fortsette å gå.

Når vi ønsker frihet, oppdager vi at det avhenger helt av hvor modig vi er.

Mot er det som utgjør sanne ledere

Mot er en egenskap som skiller ut en sann leder, delvis fordi deres ord og handlinger alltid er synlige.

Faktisk er mot absolutt uunnværlig hvis de ønsker å lykkes, være glade og motiverte. Ledere er ikke modigere enn andre folk, men de er modige i fem minutter ekstra.

Mot er en evne, som betyr at det kan læres. Lederskap krever at du har det, fordi ledere må være modige nok til å ta avgjørelser selv når de er upopulære.

Når du befinner deg i en posisjon av ansvar, retning eller lederskap, er det viktig at du tror på dine evner slik at andre vil tro på dem også.

For å forandre livet må du lære å lede deg selv. For å lede deg selv må du være modig nok til å akseptere deg selv. Du kan ikke føle deg komfortabel i alle situasjoner hvis du ikke har din egen tillit.

Katt ser løve i speilet

Et spesielt Richard Hamming-sitat oppsummerer perfekt kraften i våre liv: “Når du får opp motet ditt og tror at du kan ta hånd om viktige problemer, så kan du det.” Hvis du ikke tror du at du kan, fjerner du alle muligheter til det.

“Fysisk modighet er et dyrs instinkt; moralsk tapperhet er mye høyere og sannere mot.”

-Wendell Phillips-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.