Les alt om symptomene på agorafobi

Har du noen gang hørt om agorafobi? Kjenner du til symptomene det forårsaker? Lær alt om det i dagens artikkel!
Les alt om symptomene på agorafobi
Laura Ruiz Mitjana

Skrevet og verifisert av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Siste oppdatering: 07 januar, 2023

Agorafobi er en intens frykt for offentlige steder eller situasjoner det ville vært vanskelig eller pinlig å komme seg ut av eller vanskelig å få hjelp på ved et panikkanfall. Selv om mange ofte tror at agorafobi gjør at du er redd for åpne plasser, er det mer relatert til frykten for offentlige rom. Men hva er symptomene på agorafobi?

Ifølge en studie utført av Gomez Ayala (2012), er den årlige utbredelsen av agorafobi 0,3 %. Denne utbredelsen kan være høyere i dag. Det starter som regel i sen ungdom og påvirker dobbelt så mange kvinner som menn.

Symptomene på agorafobi inkluderer angst.

Symptomene på agorafobi

Ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), er dette symptomene på agorafobi:

Frykt for intens angst

Denne frykten eller angsten oppstår i to eller flere av følgende kontekster:

  • Offentlig transport (tog, buss, båt, osv).
  • Åpne steder (torg, broer, osv).
  • Avstengte steder (butikker, kinoer, osv).
  • Å stå i kø eller være i en folkemengde.
  • Å gå utenfor hjemmet alene.

Symptomene på agorafobi: Unngåelse

Et annet symptom på agorafobi er å unngå situasjonene vi nevnte ovenfor. Individer med denne fobien unngår dem fordi de tror det ville vært vanskelig å komme seg unna. De tror også at dersom de får et panikkanfall, eller opplever andre intense symptomer, så vil de ikke kunne få hjelp. Dermed gjør de ikke bare alt for å unngå dem, men de frykter dem også intenst.

Dersom en person med agorafobi må takle disse spesifikke situasjonene, vil de alltid ha med seg en venn eller en slags beskyttende amulett eller et annet objekt som gir trøst. Dersom de må takle det alene, er deres eneste valg å prøve å takle sin intense angst, som kan være ganske hemmende.

Konstant frykt

Et annet trekk ved agorafobi er at agorafobiske situasjoner (altså objektet for individets frykt) nesten alltid forårsaker angst. Med andre ord er det kontinuerlig og konstant. Det er ikke noe som bare skjer av og til.

“Den eldste og sterkeste menneskelige følelsen er frykt, og den eldste og sterkeste formen for frykt er frykten for det ukjente.”

– H.P. Lovecraft –

Uforholdsmessig frykt

Et annet karakteristisk symptom på agorafobi er at frykten er uforholdsmessig til den faktiske faren som den gitte situasjonen utgjør. Det er også uforholdsmessig til sosiokulturell kontekst. Dette symptomet er ikke unikt for agorafobi. Faktisk er det en del av alle slags fobier.

Frykten varer i minst seks måneder

For å få diagnosen agorafobi, sier DSM-5 at pasientens frykt, angst eller unngåelse må ha vært kontinuerlig og ha vart i minst seks måneder. Dersom disse vilkårene ikke blir møtt, har ikke individet denne lidelsen.

Symptomene på agorafobi: Betydelig fortvilelse

Agorafobi forårsaker klinisk betydelig fortvilelse eller påvirker pasientens livskvalitet, enten det er på et personlig, profesjonelt eller annet nivå. Med andre ord påvirker fobien pasientens evne til å fungere normalt i hverdagen.

“Ubehag er en stor del av min store plan.”

– Jonathan Lethem –

Symptomene på agorafobi: Overdreven frykt

Dersom pasienten har andre medisinske lidelser eller mentale lidelser, må frykten, angsten eller unngåelsen deres være klart overdreven. Med andre ord kan ikke symptomene deres bli forklart av en annen lidelse enn agorafobi.

Symptomene på agorafobi må være klare.

Utenom symptomene: Annen viktig informasjon om agorafobi

Du har sett hvordan symptomene på agorafobi kan påvirke en persons liv, men hva annet er viktig å vite? Vi nevnte ovenfor at denne angstlidelsen er vanligere hos kvinner enn hos menn. Kvinner har også som regel mer alvorlig agorafobi og psykiatrisk samsykelighet (Gomez Ayala 2012). Gener spiller også en mer betydelig rolle for kvinner enn miljøfaktorer. Derfor er det en større andel genetikk og alvorlighet i fobiens evolusjon jo tidligere sykdommen blir utbrutt.

En kronisk lidelse?

Generelt sett er agorafobi kronisk. Men intensiteten kan variere betraktelig i løpet av en persons liv. På den andre siden betyr ikke det at det vanligvis er en kronisk lidelse, at det ikke finner behandling. Faktisk er psykoterapi en av de beste alternativene for behandling av agorafobi. Noen ganger vil spesialister på mental helse anbefale medisiner i tillegg til terapi.

Assosiasjon med panikklidelse

Ifølge studien til Gomez Ayala fra 2012, blir agorafobi hyppig assosiert med panikklidelse. Faktisk har 75 % av alle med agorafobi også panikklidelse. Husk at panikklidelse innebærer to eller flere bråe panikkanfall, sammen med fortvilelse og bekymring rundt mulige fremtidige panikkanfall.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • American Psychiatric Association (2014), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.), Arlington: American Psychiatric Publishing.
  • Gómez Ayala, A.E. (2012). Agorafobia y crisis de pánico. Farmacia Profesional, 26(6): 32-39.
  • Jacobson, K. (2004). Agoraphobia and Hypochondria as Disorders of Dwelling. International Studies in Philosophy. 36 (2): 31–44.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.