Kvinner og depresjon: Risikofaktorer

I dag ville vi utforske et nytt perspektiv på depresjon. Det viser seg at den endogene depresjonsraten er lik hos menn og kvinner. Når det imidlertid gjelder eksogen depresjon, hvor eksterne faktorer spiller hovedrollen, har kvinner dobbelt så stor sannsynlighet for å lide av det som menn.
Kvinner og depresjon: Risikofaktorer
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I denne artikkelen ønsket vi å åpne for et nytt sosialt perspektiv på kvinner og depresjon.

Generelt er den endogene depresjonsraten lik hos menn og kvinner. Når det imidlertid gjelder eksogen depresjon, der eksterne faktorer spiller hovedrollen, er det faktisk dobbelt så sannsynlig at kvinner vil lide av det.

Det virker som at måten kvinner er oppdratt til å ta vare på andre på, spiller en stor rolle i utviklingen av depresjon. Problemet er at samfunnet vårt betinger kvinner på en måte som gjør at de ofte glemmer sine egne behov fordi de bare bryr seg om og tar vare på andre mennesker.

Sosial kontekst kan også ha en betydelig risikofaktor når det gjelder kvinner og depresjon. Forskning ser ut til å vise at bare det å være en kvinne er den nest høyeste risikofaktoren for å utvikle depresjon. Den eneste risikofaktoren som er høyere er en familiehistorie med lidelsen.

Kvinner og depresjon: Risikofaktorer

Kvinner og depresjon: En kombinasjon vi ser altfor ofte

Depresjon er en kompleks prosess med flere faktorer. Hvorvidt du utvikler denne tilstanden eller ikke, kan avhenge av et bredt spekter av risikofaktorer. Den dag i dag har medisinsk fagpersonell fremdeles ikke funnet alle av dem og hvordan de samhandler med hverandre.

Utbredelsen og frekvensen av alvorlig depressiv lidelse er høyere hos kvinner enn hos menn. Denne forskjellen begynner i ungdomstiden og forblir på denne måten i voksen alder. På toppen av det, er depresjon i seg selv en stor belastning og en årsak til uførhet. Noen anslår faktisk at det påvirker kvinner 50 % mer enn menn.

Fattigdom, arbeidsledighet og lavt utdanningsnivå er også risikofaktorer for depresjon. Forskning har også vist at kvinner er mer sårbare i denne forstand.

En av grunnene til dette er at det er større sannsynlighet for at de er nødt til å håndtere det å oppdra barn og å være “hjemmeværende” uten mye sosial og økonomisk støtte, noe som er en påvist risikofaktor for depresjon (Targosz et al, 2003).

Noen forskere har også funnet at det å være hjemmeværende er en risikofaktor når det skjer i ugunstige forhold med flere kilder til stress. Noen av de største risikofaktorene her er ting som seksuell mishandling og seksuell vold (Koss, 1993).

“Depresjon er et fengsel hvor du både er den lidende fangen og den grusomme fangevokteren.”

-Dorothy Rowe-

Depresjon gjennom en kulturell linse

Det finnes en kobling mellom sosialiseringsprosessene, sosiale regler og kjønnsrelaterte stereotyper. Insentivet kvinner har til å fullt ut utvikle følelser som skyld fører til at mange kvinner oftere føler seg triste og desperate.

Når det gjelder sosialisering, er det vanskeligere for kvinner å bearbeide sinne, være selvsikker og å sette sine egne behov for selvoppfyllelse først. Det er også mer sannsynlig at de er passivt konfronterende, fokusert på følelser og dveler ved negative opplevelser (Zahn-Waxler, 2000).

Et annet sted vi ser en forskjell når det gjelder sårbarhet for depresjon, er i tendensen til å legge stor vekt på kvaliteten på forhold til andre mennesker. Å føle seg ansvarlig for andres velvære er også en stor risikofaktor. Begge disse tingene er vanligere hos kvinner (Leadbetter, Blatt, & Quinlan, 1995).

Kvinne med depresjon gråter

Symptomene på depresjon hos menn er ofte ikke så intense på grunn av forskjellene i sosialisering og sosialt stimulerte livsstiler. Disse psykososiale aspektene betyr i utgangspunktet at de opplever, konfronterer og uttrykker det følelsesmessige ubehaget sitt på en annen måte enn kvinner gjør.

Kvinnen som smiler og elsker å snakke, kan være den samme kvinnen som gråter seg i søvn hver kveld.

Ettersom disse tingene er mindre vanlige i menn, har ikke deres negative livserfaringer og følelsen av dysfori de kan føle den samme intensiverende effekten på dem. Med andre ord, er det svært sannsynlig at de tingene vi nevnte her er som et forstørrelsesglass som sikter på kjønnsforskjeller når det gjelder symptomer på depresjon og andre lidelser knyttet til dette.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Goodman, LA, Koss, MP, Fitzgerald, LF, Russo, NF, y Keita, GP (1993). Violencia masculina contra la mujer: investigación actual y orientaciones futuras. Psicólogo estadounidense , 48 (10), 1054.
  • Leadbeater, B. J., Blatt, S. J., & Quinlan, D. M. (1995). Gender-linked vulnerabilities to depressive symptoms, stress, and problem behaviors in adolescents. Journal of Research on Adolescence5(1), 1-29.
  • Targosz, S., Bebbington, P., Lewis, G., Brugha, T., Jenkins, R., Farrell, M., & Meltzer, H. (2003). Lone mothers, social exclusion and depression. Psychological medicine33(4), 715-722.
  • Zahn – Waxler, C., Klimes – Dougan, B. y Slattery, MJ (2000). La internalización de los problemas de la niñez y la adolescencia: perspectivas, dificultades y progreso en la comprensión del desarrollo de la ansiedad y la depresión. Desarrollo y psicopatología , 12 (3), 443-466.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.