Maslows teori om menneskelige behov

Maslows teori om menneskelige behov

Siste oppdatering: 31 august, 2018

Abraham Maslow er grunnleggeren og hovedpersonen i menneskets psykologi. Han skapte hierarkiet av menneskelige behov, som han baserte på eksistensen av en rekke behov som angår hvert enkelt menneske. 

Maslow organiserte disse behovene fra det mest trengende til det minst presserende. Han organiserte sin teori på denne måten fordi ifølge Maslow, er våre handlinger født ut av motivasjon rettet mot målet om å møte spesielle behov. Med andre ord ordner vi våre egne behov i henhold til deres innflytelse på vårt eget velvære.

Maslow representerte sin teori visuelt med en pyramide, som er derfor teorien også er kjent som Maslows behovspyramide.

Den nederste delen av pyramiden inneholder de mest vitale og viktigste behovene for vår biologiske overlevelse. Den øvre delen av pyramiden inneholder mindre presserende behov. Den øvre delen er istedet opptatt av selvrealisering. Når vi møter behovene på den nederste delen av pyramiden, kan vi gå videre til pyramidens øvre del og bli fornøyd på nye måter.

Vårt forbrukersamfunn har generert dype kulturelle endringer. Disse kulturelle endringene har modifisert innholdet, betingelsene og konseptene av menneskets naturlige ønsker. Nå til dags, i motsetning til Maslows hierarki av menneskelige behov, virker det som alt vi bryr oss om, er å samle så mange materielle varer og tjenester som mulig, uansett hvor nyttige de er.

Samtidig har de mer eksistensielle delene av Maslows hierarki mistet sin validitet. Det virker som om vi har mistet våre verdier, sånn som de pleide å være. Derfor må vi gjennomgå og omgruppere våre behov.

behov

Struktur av den menneskelige behovspyramiden

Maslows teori om menneskelige behov er en hierarkisk struktur. Teorien sier at når våre grunnleggende behov er oppfylt, begynner mennesker å utvikle høyere behov. Maslow kategoriserte disse behovene i fem nivåer.

  • Fysiologiske behov. Disse utgjør den største delen av pyramiden, fordi de er relatert til vår overlevelse og reproduksjon. På dette nivået finner vi behov som homeostase, kroppens innsats for å opprettholde en normal og konstant tilstand. I tillegg finner vi behov som mat, drikke, vedlikeholde en tilstrekkelig kroppstemperatur, sex, og pusting på dette nivået.
  • Trygghetsbehov. I denne delen av pyramiden søker vi en følelse av orden og stabilitet. Vi trenger stabilitet, sysselsetting, ressurser, helse og beskyttelse. Disse behovene er relatert til vår frykt for å miste kontroll over livene våre.
  • Sosiale behov. Når vi måter våre fysiologiske og trygghetsbehov, fokuserer vår motivasjon på den sosiale delen av livet vårt. Vi ønsker selskap med andre mennesker og dets affektive aspekt. På dette nivået er behov som å kommunisere med andre, etablere vennskap, uttrykke og motta kjærlighet, leve i samfunnet, og tilhøre og bli akseptert av en gruppe.
  • Behovet for anerkjennelse, også kjent som selvfølelse. På dette nivået må vi være verdsatt, ha prestisje og å skille oss ut i vår sosiale gruppe. Maslow inkluderer også selvfølelse og selvrespekt i denne delen.
  • Selvrealiseringsbehov. Vi kan kalle disse behovene “selvrealiseringsbehov”. Denne delen inneholder de vanskeligste målene å oppnå. Maslow spekulerer på at på dette nivået så har mennesker ønsker om å overskride sin egen dødelighet og sette sitt eget merke på verden. Andre behov på dette nivået inkluderer vårt behov for å utvikle talenter og utføre vårt eget arbeid. Disse behovene er knyttet til vår moralske og åndelige utvikling når vi søker et oppdrag i livet.
pyramiden

Menneskelige behov

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer mental helse som “en tilstand av totalt fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fraværet av sykdom”.

Psykologisk trivsel omfatter våre høyeste behov, og de refererer til hvordan vi dømmer vår kjærlighet på et globalt plan. Disse behovene er ikke nødvendigvis knyttet til å oppleve behagelige situasjoner eller å glede våre personlige ønsker. I stedet er det et sett med bredere dimensjoner.

Blant de viktigste psykologiske behovene er behovet for hengivenhet og kjærlighet, behovet for tilhørighet og behovet for anerkjennelse. Selvrealisering er det høyeste psykologiske behovet for mennesker. Det er gjennom denne oppfatningen at man finner mening i livet sitt.

Mange forskere og studier støtter Maslows hierarki av menneskelige behov. Men det er mange andre som ikke er enige med ham. Noen har kritisert Maslows modell, spesielt når det gjelder Maslows diskusjon om selvrealisering. Faktisk sier noen studier at selv når våre grunnleggende behov ikke er tatt vare på, er selvrealisering og anerkjennelse fortsatt viktig.

Uavhengig av kritikken som Maslow har mottatt, er hans teori om behov et grunnleggende bidrag til psykologi. Det har bidratt til å etablere og utvikle humanistisk psykologi og konseptet om det felles gode.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.