Kognitiv svikt i schizofreni: Årsaker og virkning

Kognitiv svikt pleier å være det første varseltegnet på schizofreni, men denne svikten kan noen ganger gjøre det vanskelig å få en god differensiell diagnose.
Kognitiv svikt i schizofreni: Årsaker og virkning

Siste oppdatering: 26 november, 2019

Kognitiv svikt i schizofreni kan være alvorlig og er ofte assosiert med funksjonsproblemer. Uheldigvis er det ikke alltid enkelt å identifisere årsaken til svikten uten å konkretisere en nevropsykologisk profil.

Det er viktig å bemerke at disse sviktene ikke pleier å være et produkt av schizofreniens positive symptomer (hallusinasjoner, tankeforstyrrelser, vrangforestillinger, osv.). Så langt finnes det ingen bevis på et direkte forhold mellom alvorlighetsgraden av hallusinasjoner eller vrangforestillinger og alvorlighetsgraden av kognitiv svikt.

Individer opplever ofte kognitive endringer i oppmerksomhet, orientering og hukommelse før psykotiske symptomer. På den andre siden er noen kognitive endringer, som de relatert til oppmerksomhet og arbeidsminne, tilstede og holder seg stabilt under psykotiske episoder.

Kognitive endringer virker uavhengige fra positive og negative symptomer på schizofreni.

I noen tilfeller der pasienten blir utskrevet etter et langt sykehusbesøk, viser forskning at negative symptomer kan forbedres, mens kognitive lidelser forholder seg det samme eller forverres. Det dette viser, er at disse to faktorene er relativt uavhengige av hverandre.

Kognitive endringer og negative symptomer er nært relatert grunnet hvordan de samhandler. Likevel er ikke denne assosiasjonen enkel å analysere.

Generelt sett påvirker det å miste interessen for ting og å føle seg utenfor et prosjekt en persons kognitive evner. Dermed kan kombinasjonen av disse variablene ha en større innflytelse på prognosen.

Mann som opplever kognitiv svikt.

Virkningene av kognitiv svikt i schizofreni

Som vi nevnte ovenfor, kan de kognitive endringene i schizofreni være alvorlige. De begrenser personlig autonomi og pasientens evne til å utføre dagligdagse oppgaver.

  • Kognitiv svikt kan påvirke pasientens evne til å fungere sosialt grunnet svikten i eksplisitt hukommelse og evnen til å holde konsentrasjonen.
  • Svikt i utøvende funksjon, eksplisitt hukommelse, arbeidsminne og vedvarende oppmerksomhet kan påvirke pasientens arbeidsfunksjon. Det hindrer deres evne til å konsentrere seg, skaffe informasjon og lære nye ting.
  • Svikt i utøvende funksjon, eksplisitt hukommelse og arbeidsminne kan også påvirke individets evne til å leve selvstendig. Det påvirker deres evne til å gjøre dagligdagse oppgaver som for eksempel å lage mat, handle og personlig hygiene.

Personer med schizofreni kan ha vanskeligheter med å holde oppmerksomheten og prosessere informasjon når de skal ta avgjørelser. De kan også ha vanskeligheter med å bruke ny informasjon umiddelbart etter at de lærte den.

Årsaker til kognitiv svikt i schizofreni

Forskere vet ennå ikke hva som forårsaker kognitiv svikt i schizofreni. Noen eksperter foreslår at det er mulig at disse kognitive lidelsene er en konsekvens av behandlingen med antipsykotiske medisiner. Det finnes imidlertid ingen data som støtter denne hypotesen.

Forskning viser at konvensjonelle antipsykotiske medisiner har en positiv, riktignok moderat, effekt på noen grunnleggende psykologiske prosesser som oppmerksomheten. Ulempen med dette er at de også påvirker motoriske evner.

Dermed vet vi ennå ikke om antipsykotiske medisiner er årsaken eller en løsning på kognitiv svikt hos mennesker med schizofreni. Videre forskning kan belyse dette emnet.

I 2018 publiserte forskere ved University of the Basque Country UPV/EHU en studie som evaluerte effektiviteten ved flere medisiner i deres sinking av kognitiv forverring hos pasienter med Alzheimers. For å gjøre dette, evaluerte de alle betydningsfulle forbedringer i kognitiv forverring hos pasienter med schizofreni.

Gjennom analyser av nye kliniske undersøkelser på globalt nivå, har forskere gjort en rekke metodologiske forbedringer i medisinforskning som garanterer funksjonell bedring hos disse pasientene.

Kognitive lidelser hos pasienter med schizofreni pleier å bli oppdaget før behandling med antipsykotiske medisiner.

Kognitiv svikt hos pasienter med schizofreni.

Ikke-farmakologisk behandling

Et av de største problemene med antipsykotiske medisiner, er at de kun er nyttige for å behandle positive symptomer. De er ikke veldig effektive for de negative symptomene på schizofreni, som er grunnen til at annen ikke-medisinbasert behandling også er viktig.

For eksempel kan ergoterapi bidra til å behandle oppmerksomhetsproblemer. Det kan hjelpe pasienten med å forbedre deres rettede oppmerksomhet og konsentrasjon med øvelser som fokuserer på stimulering, konsentrasjon og håndverk.

Alle behandlinger burde skreddersys til behovene til hver individuelle pasient. Selv om noen anatomiske og nevrokjemiske endringer er vanlig blant pasienter med schizofreni, gjør lidelsens heterogenitet det umulig å etablere generelle nevropsykologiske profiler.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Green M F. What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am J Psychiatry 1996; 153: 321-30.
  • Hoff A L, Kremen W S. Neuropsychology in schizophrenia: an update. Curr Opin Psychiatry 2003; 16: 149-55.
  • O’Carroll R. Cognitive impairment in schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment 2000; 6: 161-8.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.