Kjenn til aspekter ved deg selv, men ikke bli tilknyttet

I denne artikkelen kan du lære om aspekter ved deg selv, og betydningen de har på livet ditt.
Kjenn til aspekter ved deg selv, men ikke bli tilknyttet
Alicia Escaño Hidalgo

Skrevet og verifisert av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Mange sosialpsykologi-teorier har forsøkt å definere selvet. Fra William James på slutten av 1800-tallet som differensierte mellom et “meg” som objektet for opplevelser og “jeg” som observatør, til de mest ortodokse psykoanalytikere. Selvet er den auto-referoensielle delen av den du er. Det gir mening til din identitet og avhenger av å se deg selv om protagonisten i dine livserfaringer. I dag vil vi lære om flere konsepter, inkludert selv-avvik, aspekter ved deg selv og selv-kompleksitet.

Selv om mennesker kun har én unik essens, består den av mer enn en selv. Du er summen av mange roller, aspekter og tidligere, nåværende og fremtidige “selver”. En god måte å opprettholde en sunn selvtillit på er å være bevisst på alle dine selver. Verdsett dem, aksepter dem, men ikke fusjoner deg selv med noen av dem. Forstå at ingen av dine forskjellige selver omfatter vesenet av hva du er.

Hvorfor er dette så viktig? Vel, dersom en rekke erfaringer på et tidspunkt i livet ødelegger eller skader en “selv”, er det ikke verdens undergang. Dine andre selver, de som fortsatt er intakte, kan kompensere for den svake og lindre smerten.

Men dersom du lenker deg til et spesifikt aspekt ved hvem du er, vil enhver omstendighet som utfordrer det aspektet bli intensivt truende. Det vil gjøre det veldig vanskelig å komme seg gjennom hverdagen. La oss ta en titt på noen av de psykologiske teoriene som forsøker å definere selvet og dets forhold til følelser og selvtillit.

Ingen aspekter ved deg selv burde være enkeltstående.

Higgins teori om selv-avvik

Edward Tory Higgins utviklet teorien om selv-avvik som fokuserer på å internalisere standarder han kaller “selv-veiledninger”. Forfatteren foreslår at selvet ikke er ett enkelt konsept. Han argumenterer for at det finnes to kognitive dimensjoner som vi kan bruke for å måle de forskjellige selv-tilstandene: domener av selvet og standpunkter til selvet. I det siste kriteriet er det oppfattelsen personen har av seg selv. Det inkluderer også oppfattelsen de tror deres signifikante andre (partner, familie, venner, osv.) har av dem.

Teorien om selv-avvik foreslår forskjellige domener av selvet basert på personens eget perspektiv, og andres. De er: det faktiske selvet (hva jeg er), det ideelle selvet (hva jeg vil være), det selvet man burde være, det potensielle selvet (hva jeg kunne være), og det fremtidige selvet (hva jeg håper på å bli).

For Higgins er det faktiske selvet grunnlaget for konseptet om seg selv. Hva du vet om deg selv, og hva andre vet om deg. De andre selvene er selv-veiledninger, som forteller deg hvor du skal og hvor du vil dra.

Så lenge det ikke er for stort avvik mellom dine forskjellige representasjoner av selvet, vil selvtilliten din være høy. I tillegg vil du sannsynligvis føle på forskjellige emosjoner dersom du vier mer oppmerksomhet til eller fusjonerer deg selv med én spesiell.

For eksempel dersom ditt “selv du burde være” er for viktig og du er tilknyttet det, vil du føle deg skyldig dersom noe truer det. Dersom du er besatt av ditt ideelle selv, men du har problemer med å nå målene dine, vil du bli frustrert.

Selv-veiledningene er positive og hjelper deg med å vokse. Men nøkkelen er å ikke bli for tilknyttet til én av dem. Sørg i stedet for å ta vare på ditt faktiske selv, det sanne selvet.

Linvilles selv-kompleksitetsmodell: Aspekter ved deg selv og differensiering

Patricia Linville formulerte en modell i fire deler som knytter flere selv-representasjoner og selv-kompleksitet sammen med emosjonell variasjon.

Det første antar at selvet er kognitivt representert ved en rekke aspekter. Disse aspektene avhenger delvis av antall sosiale roller en person har i livet (for eksempel kone, mor, advokat, osv.), og typer av interpersonlige forhold som de etablerer (kollegialt, konkurrerende, støttende, moderlig) aktivitetene de gjør (spiller poker, svømmer, skriver) eller personlige trekk (ambisiøs, kreativ, osv.).

Hver av disse aspektene ved deg selv organiserer et sett av påstander og karaktertrekk ved deg selv. Disse inkluderer personlighetstrekk, fysiske trekk, evner, preferanser, mål og autobiografiske minner. De organiserer dem på en slik måte at aspekter ved deg selv er forskjellig fra hverandre fordi de omfatter forskjellige karaktertrekk.

Linville definerer autokompleksitet basert på to elementer: antall aspekter ved deg selv og graden av forskjeller mellom disse aspektene. Mennesker med høy selv-kompleksitet organiserer kunnskapen om seg selv med et større antall aspekter ved seg selv og opprettholder større skiller mellom dem.

I så måte er det normalt at du føler deg bra med noen av rollene dine og ikke så bra med andre. For eksempel kan en kvinne føle seg stolt av seg selv som mor, men skjemmer seg over sine jobbprestasjoner.

La oss si at du har høy selv-kompleksitet (mange forskjellige aspekter ved deg selv). Dermed vil dine emosjonelle reaksjoner være mindre ekstreme når noe “skader” et aspekt ved deg selv. Hva som påvirker deg som mor har ingen innflytelse over hvem du er som ansatt, datter, søster eller venn.

Aspekter ved deg selv kan være veldig forskjellige og ha et stort skille.

Konklusjon

Det er sunt å opprettholde visse selv-veiledninger gjennom livet. De hjelper deg med å bestemme livsutfordringer og mål. De hjelper deg også med å holde deg konsekvent og jobbe for det du vil ha og det du mener du fortjener. På den andre siden, som Linville sier, er det bra å ha forskjellige aspekter ved deg selv, men sørg for å opprettholde selv-kompleksiteten din og ikke knytt deg til noen av dem.

For å sikre din selvtillit og ha et stabilt humør, er det viktig å være bevisst på alle aspekter ved deg selv eller selv-representasjoner. Jobb med dem, forbedre dem, men ikke definer deg selv med én spesiell.

Dersom du jobber med å ikke knytte deg til et spesielt aspekt ved deg selv, vil du være mye bedre forberedt på å hanskes med livets opp- og nedturer. Tenk på det som å legge alle eggene dine i én kurv. Hva enn som skjer med én av dine spesifikke selv-representasjoner, blir mindre viktig for selvtilliten din og humøret ditt. Det er fordi du har så mange andre å falle tilbake på. Som Patricia Linville sa, beskytter selv-kompleksitet deg mot dårlige tider, men hjelper deg også tilbake på fote gjennom de gode tidene.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Morales, F.(1994). Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.