Introversjon med høy-fungerende angst. Er det deg?

Introversjon med høy-fungerende angst. Er det deg?
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Introversjon med høy-fungerende angst er mye vanligere enn vi tror. Ofte skjules disse karakteristikkene seg bak det vi kan kalle for en “hemmelig angst”. Selv om en person kan fremstå som imponerende rolig, så er angst noe som knyttes til et komplisert puslespill i en persons indre. Dette kan inkludere overdreven uro, behovet for å unnvike visse ting, perfeksjonisme…..

Mye har blitt skrevet om introversjon med høy-fungerende angst. I flere år har vi vært vitne til en “stille oppvåkning” der introverte mennesker sakte men sikkert begynner å finne sin plass. Vi kan ikke ignorere det faktum at vi i våre samfunn, og spesielt innen områdene for handel og utdanning har vært mer orienterte mot personer med åpne, sosiale og essensielt ekstroverte personligheter.

Introversjon med høy-fungerende angst påvirker en betydelig del av befolkningen. Det er en form for stille angst, som over tid har vist seg å være svært resistent.

Introversjon: Styrker og Svakheter

Bøker som Stille: Introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke av Susan Cain, verdsetter kvalitetene hos mennesker som har denne psykologiske komposisjonen. Det er kvaliteter som kreativitet, empati, selvinnsikt og evnen til å løse konflikter. Kvaliteter som kan plassere introverte personer i ledende posisjoner. Og disse egenskapene gjør dem sterkere og mer sikre på seg selv dag for dag.

Like viktig som å kjenne styrkene og egenskapene ved introversjon er det å kjenne de mer kompliserte sidene, de som dessverre ofte blir til svakheter. Vi er alle, uansett vår personlighet, mer eller mindre sårbare for å oppleve angst på et eller annet tidspunkt i våre liv. Introverte personer har en tendens til å utvikle en veldig spesiell og ofte skjult form for angst som vi burde kjenne til.

Fire pastelfargede blyanter der den ene er bøyd i en knute.

 

Introversjon med høy-fungerende angst. Hva er det?

Et velkjent ordtak sier at de største skattene finnes på de største dypene. Vi vet alle at i disse verdenene, de ukjente og dype, finnes også mørke og truende nærvær. Å leve på disse dypene har sine fordeler, men det har også sine spesielle farer.

Før vi begynner å forklare hva introversjon med høy-fungerende angst faktisk består av, så bør vi ta litt tid til å reflektere over selve konseptet. Selve i deen om introversjon og ekstroversjon er at det er noe kontinuerlig. Det vil si at vi alle befinner oss et eller annet sted langs denne skalaen. Noen litt høyere, noen litt lavere. De som befinner seg på de mer ekstreme endene av skalaen viser ofte tegn på en eller annen form for patologi. Det er vanskelig for dem å ha en høy livskvalitet, de har problemer med å være produktive og å beholde gode, sosiale relasjoner.

Personer som karakteriseres som introverte med høy-fungerende angst befinner seg ikke på den ekstreme enden av skalaen, men de er nære. De lever stort sett vanlige liv med jobb, forhold og ulike former for ansvar (det er her ordet høy-fungerende kommer inm i bildet). Allikevel opplever mange at de går rundt med en uløselig knute i sitt indre. Denne hemmelige, emosjonelle labyrinten er vel-kamuflert. I denne labyrinten forsøker fornemmelser av frykt å finne veien ut, usikkerhet kolliderer med selvmotsigelser og en konstant uro slår mot samme vegg. Om og om igjen.

La oss se nærmere på noen av karakteristikkene til introverte personer med høy-fungerende angst.

Et konstant behov for å forsvare seg selv mot “noe”.

Introverte personer med høy-fungerende angst er som regel årvåkne personer med en defensiv holdning. Det er alltid noe som bekymrer dem, som truer eller plager dem. De har aldri ro i sinnet. Ofte så er det en date, et intervju eller et prosjekt som de bare må gjøre seg ferdige med. Dette er alle begivenheter som tvinger dem ut av sin komfortsone og som generer høye nivåer av angst.

Du er redd på innsiden, men må late som om du er selvsikker

Noe av det mest interessante ved introverte med høy-fungerende angst er at de nesten aldri mister noe. De ser ut til å være bygget av likevekt, ro og selvkontroll. Det er i i det minste dette alle på utsiden får inntrykket av, men på innsiden foregår det noe helt annet. Der svinger det hele tiden mellom frykt og uvisshet.

Den kontinuerlige kampen for å virke nøktern og resolutt kan derimot ta slutt. For å klare å opprettholde denne fasaden må du nemlig resignere deg til selvmotsigelser, til å skjule din frykt og bære en rustning som blir tyngre for hver dag.

Bildet av en gruppe mennsker som sitter i ring og snakker

Jeg ser verden på en annen måte og jeg føler meg ensom

Introverte personer har større behov for avslappende omgivelser for å ha det bra, for å kunne innfri sitt potensiale, til å jobbe og finne seg selv. Noen har det bra i sine eksklusive og private rom, mens andre opplever disse ensomme plassene helt annerledes, som isolasjon. De føler seg frustrerte og misforstått for at andre ikke forstår deres behov eller deres opplevelser av verden.

Alt må være perfekt

Introverte personer med høy-fungerende angst er også ofte preget av behovet for perfeksjon. De er krevende og krever mye av seg selv. For dem gir perfeksjonismen dem en følelse av kontroll. Og når noe er under kontroll så er det også noe som fører til belønning. Denne formen for argumentasjon er en utømmelig kilde til lidelse.

Smerter, spasmer, utmattelse, nervøsitet

Denne “hemmelige” angsten viser seg på ulike måter. Ofte kommer den til utrykk i psykosomatiske plager som hud- og fordøyelsesproblemer, migrener, muskelsmerter, nervøse spasmer osv. Dette er kanaler kroppen bruker for å gi uttrykk for den indre angsten og kontinuerlige uroen som personen opplever. Behovet for å forsvare seg selv fra omverden og fra det som den ikke kan kontrollere.

Et vanlig trekk ved denne personlighetstypen er måten mange berørte uttrykker seg på. De snakker ofte nervøst og forhastet og gir dermed andre inntrykket av å tilhøre den ekstroverte persontypen. Her er det allikevel et tegn på angst. Enda et symptom på den interne knuten som er så vanskelig å løse opp.

EnIntroversjon med høy-fungerende angst? Bilde av en ung kvinne som lukker øynene og gjemmer seg i en svart høyhalser

Om du føler at beskrivelsene på introversjon med høy-fungerende angst passer på deg så bør du kontakte profesjonell hjelp. Denne lidelsen har en tendens til å bli til en kronisk tilstand. Vi normaliserer tilstanden og lever med den i flere år, helt til de alvorligere konsekvensene begynner å dukke opp. Konsekvenser som psykosomatiske lidelser og andre psykologiske problemer av en mer alvorlig sort.

La oss ta et første skritt ut av denne labyrinten av angst og leve et mer balansert liv.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.