For et godt liv, lær å håndtere usikkerhet

For et godt liv, lær å håndtere usikkerhet
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 17 juni, 2018

Det eneste vi vet sikkert i livet er at ingenting, eller i det minste lite, er sikkert. Likevel bombarderer det vestlige samfunnet deg med ideen om at det er mulig å holde alt under kontroll. Ikke bare det, men at du raskt og effektivt bør finne løsninger på alt. Vårt samfunn oppfordrer ikke til noe som faktisk er avgjørende for tilpasning: å lære å håndtere usikkerhet.

Å “håndtere usikkerhet” betyr akkurat det: evnen til å håndtere mangel på sikkerhet og umiddelbare løsninger. Du kan prøve å fikse alt og finne et svar på alt. Men til syvende og sist er det umulig.

Noen ganger kommer svar og løsninger kun med tiden. Andre er ganske enkelt umulig å finne. Mennesket vet ikke alt. Faktisk, det vi ikke vet er mye mer enn det vi vet.

Når du sier det slik, er alle enige om at dette er sant. I praksis skjer det imidlertid noe annet. Noen mennesker er nesten ikke i stand til å håndtere usikkerhet. Det får dem til å føle seg engstelig og irritable. De takler ikke å ikke ha solid grunn å stå på.

“Jeg kjente ikke fred før jeg hadde forkastet all kunnskap med forakt og konkluderte med at det er umulig å bekrefte eller fornekte noe.”

-Omar Khayyam-

Kvinne ved havet

Når du ikke kan håndtere usikkerhet

Mennesker som ikke klarer å håndtere usikkerhet, har behov for å oppleve noe vi kaller “cognitive closure. Dette konseptet er det vi ofte kaller “det siste ordet.” Det er mennesker som trenger at ting er klart definert. Ja eller nei. Svart eller hvitt.

Mennesker med denne egenskapen opplever mye stress når det ikke finnes noe endelig svar. “cognitive closure” innebærer sikkerhet. “Elsker du meg… Eller ikke?” De vil at svaret skal være et sikkert ja, eller et sikkert nei. Det er vanskelig for dem å forstå at det mest realistiske svaret er “Vel… Både ja og nei.”

Tvetydighet og paradokser er uutholdelig for folk som ikke kan håndtere usikkerhet. De ser dem ikke som ekte ting som har et sted i verden, men som en løgn, bedrageri, som en måte å dekke over sannheten på. Den dårlige nyheten for slike mennesker er at vi kan si (nesten med sikkerhet) at nesten alt menneskelig er tvetydig.

Konsekvenser av å ikke håndtere usikkerhet

Når folk ikke klarer å håndtere usikkerhet, er det sannsynligvis fordi de forenkler virkeligheten. De har begrensede hypoteser om hva som skjer rundt dem. Det er enten det ene eller det andre. Folk som ser verden på denne måten, har vanskelig for å gjette. Det er vanskelig for dem å lage nye hypoteser om hva de ser. På samme måte er det vanskelig for dem å akseptere at noe kan være umulig å forstå, i hvert fall for øyeblikket.

Person i mørket

For eksempel kan de ikke forstå at samme begivenhet kan være et resultat av mange forskjellige forhold. Hvis en person ikke er interessert i å lese, er det ikke nødvendigvis fordi de er uforsiktige eller usiviliserte. Det kan være tusen grunner til at de oppfører seg som de gjør.

Det å ikke være i stand til å håndtere usikkerhet betyr vanligvis en mangel på empati. Mennesker med denne mangelen ser verden kun på sine egne vilkår. Det gjør det svært vanskelig for dem å akseptere forskjeller, fordi de tror at det finnes en konsensus om hva som er “riktig”. I tillegg tror de for at relasjoner, familier og samfunn skal fungere, må de være enige om alt hele tiden, hvilket er høyst usannsynlig selv når alle er i godt humør.

Hvordan ser det ut når man kan håndtere usikkerhet?

En toleranse for usikkerhet manifesterer seg som evnen til å akseptere at det ikke er noe riktig svar. Folk som er i stand til å håndtere usikkerhet, blir ikke engstelige eller urolige når de ikke får svar med en gang.

De aksepterer det bare og går videre med informasjonen de har. De fokuserer på å løse det de forstår. Hvis nye elementer kommer inn i bildet, er de bevisste og oppmerksomme, og bruker disse elementene til å finne ut hva som faktisk skjer.

En annen ting folk som kan håndtere usikkerhet gjør, er å analysere fakta grundig. De forblir ikke på overflatenivået; de prøver å gå dypere. Som et resultat oppdager de at ting er mer komplekse enn de kan virke. Det gjør det lettere å forstå hvor vanskelig det er å få endelige svar.

Person flyr

Det interessante er at folk med lavere toleranse for usikkerhet er mer sikre i sine vurderinger og beslutninger når de bestemmer seg for å gjøre dem. I motsetning til at de som har en høy toleranse, bruker lengre tid på å ta avgjørelser. De tviler på seg selv eller avgjørelsen sin før de handler. Likevel, de håndterer konflikt og forskjeller mye bedre, og det viser seg i deres relasjoner.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.