Informert samtykke i psykologien

Informert samtykke er en av de viktigste kravene innenfor yrkespraksiser. Les mer om dette her!
Informert samtykke i psykologien
Marián Carrero Puerto

Skrevet og verifisert av psykologen Marián Carrero Puerto.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Informert samtykke i psykologien er relatert til en persons autonomi. Det er et av de viktigste kravene innenfor profesjonell praksis, og burde forekomme før enhver psykologisk evaluering eller behandling.

Etter å ha lest eller hørt all passende informasjon, er informert samtykke når pasienten ytrer at de er enige i enhver prosedyre som kan påvirke helsen deres.

“Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt samtykke.”

– Eleanor Roosevelt –

Informert samtykke er en viktig praksis i psykologien.

Historisk presedens

Den moralske anerkjennelsen av pasientens rettigheter til informasjon og til å ta medisinske valg, er ny.

I 1931 utga Riksministeriet for folkeopplysning og propaganda en regulering angående medisinske terapier og eksperimenter på mennesker. Den anerkjente pasientens rettigheter til samtykke om deres deltakelse i medisinske forsøk eller eksperimenter. Men denne reguleringen ble ikke gjennomført i Tyskland under andre verdenskrig. Den ble ikke håndhevet i konsentrasjonsleirer eller brukt for blant annet sigøynere, jøder og homoseksuelle.

Etter Nürnbergprosessen ble reguleringen håndhevet for å sikre etikk og lovverk involvert i forskning og eksperimentering på mennesker.

Viktigheten av informert samtykke i psykologien

Tidligere har forholdet mellom lege og pasient hatt et paternalistisk fordelsprinsipp, hvilket betyr at den syke personens velvære og samtykke var irrelevant.

Retten til informert samtykke har forbedret forholdet mellom psykolog og pasient. Videre dominerer denne rettigheten, og går forut for, enhver annen rettighet, og har følgende karakteristikker:

 • Prosessen er verbal.
 • Må være frivillig.
 • Det er en informativ prosess.
 • Det krever evnen til å forstå avtalen.
 • Prosessen ender i en beslutning.
Informert samtykke er viktig i forholdet mellom lege og pasient.

Fordeler med informert samtykke i psykologien

 • Juridiske fordeler. Informert samtykke beskytter den medisinske profesjonelle ved å forklare detaljert hva som skal foregå, i tillegg til pasientens overholdelse av det. Det beskytter også pasienten ved å fortelle dem hva deres rettigheter og plikter er.
 • Fordelen med delt informasjon. Det gir pasienten tilgang til sann, sammenhengende og spesifikk informasjon om lidelsen deres.
 • Omfanget av disiplinær kunnskap. Kvaliteten på informasjonen gitt til pasienten lar dem kommunisere det på riktig måte til sin indre omgangskrets.
 • Forbedrer kvaliteten til inngrepet. Det kunnskapsrike forholdet og felles avgjørelsen vil lede til mer forpliktelse på pasientens side.
 • Forbedrer kliniske undersøkelser. Informert samtykke er et verktøy i utviklingen av menneskelig forskning, med all respekt til fundamentale etiske prinsipper.
 • Avtale og forpliktelse. Det gir en pekepinn på deltakernes handlinger, og klargjør avtalen. Det eliminerer enhver uvisshet som kan forstyrre den terapeutiske prosessen.
Informert samtykke gir større forpliktelser fra pasientens side.

Ulemper med informert samtykke

De som er imot pasientens involvering i avgjørelsene mener informert samtykke har visse ulemper, som at:

 • Pasienten har ikke evnen til å forstå denne informasjonen.
 • Pasienter liker ikke dårlige nyheter.
 • Informasjonen kan skremme pasientene og gjøre at de motsetter seg medisinske inngrep med minimale risikoer.
 • Å vite den nakne sannheten og psykologens grenser fjerner håpet og tilliten som en placeboeffekt kunne gitt pasienten.

Alle disse argumentene er en del av et tradisjonelt synspunkt. Fra et logisk perspektiv virker det som at de er rasjonaliseringer og rettferdiggjørelser av allerede etablerte profesjonelle praksiser, ikke objektiv fornuft.

Nå for tiden har psykologer en plikt til å informere og utdanne pasienten slik at de kan ta en avgjørelse. Når de er informerte om hele prosessen, har pasienten siste ord.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Katz, J. (2002). El mundo silencioso de médico y paciente. JHU Presione.
 • Luelmo, A. D. (2001). Régimen jurídico del consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes en la ley gallega 3/2001, de 28 de mayoRevista xurídica galega, (33), 327-342.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.