Det er ikke egoistisk å tenke på deg selv

Det er ikke egoistisk å tenke på deg selv
Álvaro Cabezuelo

Skrevet og verifisert av psykologen Álvaro Cabezuelo.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Mange ganger når du stopper opp for å tenke på deg selv, ser folk deg som egoistisk. Men hva betyr det egentlig å være egoistisk? Kanskje vi bruker dette adjektivet feil og, mest av alt, urettferdig. Vi skal reflektere over dette ordet, dets implikasjoner, og hvordan vi kan ta tid for oss selv uten å føle oss skyldige.

“En egoist er noen som insisterer på å snakke om seg selv når du har veldig lyst til å snakke om deg.”

-Jean Cocteau-

Å være egoistisk betyr at du tenker på deg selv 100% av tiden, men uten å ta hensyn til andre

Først og fremst, for å forstå hva det betyr å være en egoistisk person, la oss gå til ordboken. Egoisme  er når en person har et overdrevent høyt syn på seg selv, og dette gjør dem uforholdsmessig oppmerksom på sine egne interesser over andres.

En kvinne og en tankeboble

Vi har alle våre egne verdier og overbevisninger som er noe faste og lar oss tolke verden og gi den mening. Det er her våre ideer starter. Derfor er det ikke uvanlig at hver person bruker ordet “egoisme” basert på deres erfaringer og hvordan de forstår verden. Med andre ord har hver person et forskjellig konsept om hva det å være egoistisk betyr.

For noen kan det å være egoistisk være at man aldri har gjort noe for andre. Kanskje du tenker på noen som nektet å gjøre en tjeneste for deg fordi de “ikke hadde tid”, da du alltid hadde vært der for dem. I det første tilfellet kan definisjonen være riktig. Men, i vårt mer spesifikke andre tilfelle, er det også sant?

Hvordan føler vi oss når en person kaller oss egoistisk basert på bare én samhandling, uten å ta hensyn til alt vi har gjort for dem? Vi føler oss forvirret og sint. Vi vet at det er urettferdig. Før vi går videre i denne artikkelen, la oss gjøre dette klart: Hvis vi ikke gjorde noe for noen når de spurte oss, betyr det ikke nødvendigvis at vi er egoistiske.

“Det er ingen sann lykke i egoisme.”

-George Sand-

Vi kan ikke endre måten andre tolker verden på

Her er en svært vanlig situasjon: en person ber oss om å gjøre noe for ham, og vi kan ikke gi ham det han trenger når han spør. Da kaller den personen oss egoistisk, eller i det minste hinter han frem at vi er det.

Så vi føler oss forferdelige, ikke bare fordi de nettopp har dømt oss negativt, men også fordi vi befinner oss i et veikryss av interesser der våre interesser har vist seg å være de minst viktige. Hvem handler egoistisk da? Hvem er det som tenker bare på seg selv og ikke rettighetene vi alle har som mennesker?

Her er en sannhet: Vi har ikke nok ressurser til å prøve å forandre en persons mentalitet, og spesielt ikke å gjøre det vellykket. Det vil si at hvis noen tolker våre handlinger som egoistiske uten å forsøke å forstå våre omstendigheter, må vi stille oss selv to spørsmål:

  • Har vi empati med problemet deres?
  • Til tross for at vi ikke kunne gjøre det de ba som om, har vi tilbudt et alternativ?

Hvis begge svarene er ja, husk alltid denne grunnleggende rettigheten: vi kan alltid avvise en forespørsel uten å føle oss skyldig på grunn av det. I tillegg er det greit å huske på at vi gjør en stor feil når vi dømmer andre basert på en oppførsel og ikke deres personlighet. For eksempel kan noen opptre smålig uten å være slem, eller noen kan gli uten å være klumsete.

Hånd sier nei: Å tenke på deg selv er ikke egoistisk.

Et eksempel på hvordan du kan tenke på deg selv og ikke være egoistisk

For å forstå bedre, la oss gi et eksempel: forestill deg at du står opp til samme tid hver dag i flere uker. Du gjør alt du trenger å gjøre. På slutten av dagen har du fullført alle dine arbeidsforpliktelser.

Nå, tenk at en dag sover du i femten minutter ekstra. Tenk deg at du av en eller annen grunn ikke var i stand til å gjøre alt du skulle gjøre, og på slutten av dagen har du fortsatt ting å gjøre som ikke er ferdige.

Er du en uansvarlig person? Mangler du selvdisiplin? Nei, du hadde bare en dårlig dag og kan ha handlet på en udisiplinert eller uansvarlig måte – den ene dagen.

Det faktum at du handlet slik, gjør deg ikke til en person med disse egenskapene. Faktisk, selv om du handlet på denne måten ofte tidligere, er du kanskje ikke den typen person lenger. Fortiden er ikke alltid en god forutsetning for nåtiden eller fremtiden.

Vi må skille mellom å handle og å være. Det er ikke det samme å være en urettferdig person og å handle urettferdig. La oss analysere atferdene og ikke menneskene.

Dra nytte av medvinden, men ikke la vinden styre deg

En trist kvinne

Føler du at du ikke har tid til deg selv? Dukker ting opp noen ganger som tar all oppmerksomheten din og avleder deg fra dine mål? Gjør du det andre vil alt ofte? Føler du at du er en værhane som blir kontrollert av vinden? Du må lære å sette av litt plass til deg selv. Å tenke på deg selv.

For å gjøre dette må vi lære to ferdigheter som går hånd i hånd og er grunnleggende for vår helse og lykke: vi må lære å si nei og lære å gjøre det uten å føle oss skyldige.

Det er sant at dette er et komplekst, nyansert tema. Det er derfor vi ikke kan gi “en størrelse passer alle”-regler for hvordan man gjør det. Vi må bare forklare viktigheten av å jobbe med det. Hvis du er en av de menneskene som alltid har vært der for andre og glemt deg selv, bør du vite disse tingene:

  • Endring er en prosess. Å endre vanene dine tar tid, tålmodighet og innsats. Vanligvis er våre vaner knyttet til hverandre, og det å endre en av dem innebærer endring av elementer i hele kjeden. For eksempel, å få en mer høflig holdning vil bety endringer i både hvordan vi snakker og når vi holder oss stille.
  • Folk rundt oss vil kanskje ikke forstå forandringen. Hvis folk rundt deg har blitt vant til at du alltid sier ja, kan du bli møtt med overraskelse første gang du avviser en forespørsel. Kanskje de til og med vil beskylde deg eller si at du har blitt egoistisk. På dette tidspunktet bør du ikke miste synet av det du prøver å oppnå med dette. Det vil alltid være motstand i møte med endring, spesielt hvis denne forandringen påvirker andres komfort.
  • Analyser alltid situasjonen objektivt. Hvis forespørselen ikke haster eller ikke nødvendigvis krever din tilstedeværelse, eller hvis du har empati med problemet og har gitt et alternativ som er mer kompatibelt med dine mål, men som fortsatt hjelper den andre personen, har du ingen grunn til å føle deg skyldig.

Kort sagt, du kan tenke på deg selv og ikke være egoistisk hvis du vet hvordan du opprettholder en balanse. Hvis du virkelig jobber med denne delen av deg selv, i stedet for å bare fokusere på hvordan folk snakker om egoisme, vil du finne en balanse mellom å gi tid og energi både til andre og til deg selv.

“Aldri la deg selv bli gjort til et offer. Ikke godkjenn andres definisjon av livet ditt; definer deg selv.”

-Harvey Fierstein-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.