Hvordan vet du om du lider av hypersomni?

Hvordan vet du om du lider av hypersomni?
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi har alle forsovet oss, og fremdeles følt oss trøtte og søvnige. I disse tilfellene var du kanskje så trøtt i løpet av dagen at du ikke klarte å holde deg på bena. Dersom dette høres kjent ut, kan det være at du lider av hypersomni.

Søvnighet- og våkenhetsforstyrrelser kan deles inn i 10 forskjellige sykdomsgrupperinger. De inkluderer insomni, hypersomni, narkolepsi, pusteforstyrrelser under søvn, sirkadisk rytmeforstyrrelse og rastløse bein, blant andre.

Denne artikkelen vil forklare en av disse, nemlig hypersomni. Kort sagt betyr hypersomni å sove for mye. De som lider av dette, føler seg aldri veluthvilte og viser tegn på overdreven tretthet og døsighet.

Hva er det som karakteriserer hypersomni?

Hypersomni er et bredt diagnostisk begrep. Det inkluderer symptomer på forsovelse, eller for mye sovning (for eksempel, forlenget nattesøvn eller ufrivillig søvn på dagtid) og usunne søvnvaner.

Personer som lider av hypersomni sovner raskt og har høy søvneffektivitet (sleep efficiency eller SE), over 90%. De kan ha problemer med å våkne om morgenen, de kan virke forvirrede, aggressive eller ha ataksi, noe som refererer til manglende koordineringsevne mellom ulike deler av kroppen. Denne typen langvarig forandringer i overgangen fra søvn til våkenhet kalles noen ganger “søvntreghet” eller søvninerti. Søvntreghet er noen ganger også kalt “søvnberuset”. Det kan også skje etter å ha våknet fra en lur på dagtid.

I denne perioden kan det virke som om personen er våken. Imidlertid har de reduserte motoriske evner og kan oppføre seg upassende. Hukommelsen svikter, de kan oppleve romlig desorientering, og svimmelhet er også vanlig.

Denne oppvåkningsperioden kan vare i alt fra noen få minutter til flere timer. Det vedvarende behovet for å sove kan medføre ufrivillig atferd som en person har lite eller ingen hukommelse av etterpå. For eksempel er det personer som oppdager at de har kjørt i milevis på “autopilot” for kun få minutter siden.

Uansett hvor mye du sover er de fremdeles trøtt

Mye dårlig søvn

For visse personer som lider av hypersomni kan nattesøvnen vare 9 timer eller mer. Imidlertid er denne søvnen ofte ikke helbredende, og det er vanskelig å våkne selv etter flere timers søvn. 

I disse tilfellene, fører den overdrevne døsigheten til ufrivillige lurer på dagtid. Disse daglige luene har en tendens til å være lange og de kan vare i over en time. De gir heller ikke økninger i nivået av våkenhet når personen våkner opp. I stedet vil de fremdeles føle seg utmattet og ønske å sove mer.

Disse lurene kan skje hver dag, til tross for at man kan få mange timers søvn om natten også. På den annen side er kvaliteten på søvnen vi referer til ikke så god. Disse menneskene føler seg fortsatt trøtte i lange perioder. Dette er ikke det samme som et “søvnangrep”.

Episoder med ufrivillig søvn forekommer når personen ikke er stimulert eller aktiv. For eksempel, under konferanser, lesing, når de ser på TV, eller kjører lengre avstander. I de mest alvorlige tilfellene kan det til og med skje i situasjoner som krever mye oppmerksomhet. Slike situasjoner kan være på arbeid, i møter eller sosiale sammenkomster.

Hva er kriteriene for å diagnostisere hypersomni?

I følge DSM-5, er dette kriteriene for å diagnostisere hypersomni:

A. Individet opplever overdreven tretthet til tross for å ha sovet minst 7 timer, med et eller flere av følgende symptomer:

  • Tilbakevennende perioder med tretthet eller å sovne i løpet av dagen.
  • En første episode av langvaring søvn (ni eller flere timer) som ikke etterlater personen med en følelse av uthvilthet.
  • Vanskeligheter med å forbli våken og oppmerksom etter å ha blitt vekket brått.

B. Pasienten opplever episoder av hypersomni minst tre ganger i uka i minst tre måneder.

C. Hypersomni ledsages av at man føler seg dårlig og en forverring av kognitive, sosiale eller andre viktige funksjoner.

D. Overdreven tretthet kan ikke forklares av en annen søvnforstyrrelse, og forekommer ikke utelukkende i relasjon med andre søvnforstyrrelser (narkolepsi eller andre dyssomnier).

E. Hypersomni kan ikke tilskrives fysiologiske effekter av et bestemt stoff (rusmidler, alkohol, medisinering, osv.).

F. Sameksistensen av psykisk lidelse og medisinering kan ikke tilstrekkelig forklare den gjentatte forekomsten av hypersomni.

I tillegg spesifiserer DSM-5 3 ulike kategorier av hypersomni:

  • Mindre: Vanskeligheter med å være våken om dagen, 1-2 dager i uken.
  • Moderat: Vanskeligheter med å være våken om dagen, 3-4 dager i uken.
  • Ekstrem: Vanskeligheter med å være våken om dagen, 5-7 dager i uken.
Så trøtt at man kan sove hvor som helst

Karakteristikker forbundet med hypersomni

Selv om ting som ikke-avslappende søvn, “autopilot”-atferd, vanskeligheter med å våkne om morgenen og søvnløshet ikke er uvanlige, kan de alle være forbundet med andre søvnlidelser, som for eksempel narkolepsi.

Rundt 80% av de som lider av hypersomni rapporterer at søvnen deres ikke er forfriskende. De har problemer med å våkne om morgenen.

Søvninerti er et mindre hyppig, men svært spesifikt symptom på hypersomni. Korte lurer (under 30 minutter) gir dem ingen lettelse fra trettheten de opplever.

De personene som har hypersomni kan se ut til å sove, eller virkelig sove, på steder som venteværelset på legekontoret.

En liten prosent av personer med hypersomni har en familiehistorie som inneholder søvnproblemer eller lidelser. På samme måte presenterer de symptomer som problemer med nervesystemet, hodepine, perifer vaskulær reaktivitet (som med Raynauds syndrom) og å besvime.

Hvor vanlig er hypersomni?

Hypersomni er diagnostisert hos ca. 5-10% av personene som kommer til søvnklinikker for søvnproblemer på dagtid. Omtrent 1% av befolkningen i Europa og USA har episoder med søvninerti. Hypersomni rammer og påvirker menn og kvinner likt.

Behandling av hypersomni

Det er to tilnærminger til behandling av denne søvnlidelsen. På de ene siden er det farmakologiske behandlinger. En søvnspesialist kan skrive ut en resept på medisiner som spesifikt vil hjelpe en pasient med å holde seg våken lenger.

Dette vil være bedre enn å ta store mengder psykoaktive stoffer, som kaffe. Overdrevent inntak av psykostimulanter kan føre til alvorlig helseproblemer og spesielt kardiologiske- problemer.

Behandling av hypersomni

Den andre formen for behandling av hypersomni er ikke-farmakologisk, og betyr i utgangspunktet å endre personens søvnmønstre. Denne strategien innebærer å trene deg selv til å kontrollere stimuli og å lære å oppdage når trettheten rammer deg. I det øyeblikket kan du gjøre en rekke øvelser for å vekke opp deg selv.

Det fines også visse teknikker en person kan bruke for å gjøre det lettere å holde konsentrasjonen oppe. Dersom de ikke skulle virke, kan det indikere et dypere konsentrasjonsproblem.

Til slutt kan teknikker for bedre søvnhygiene være svært viktige. Gjennom søvnhygiene kan en pasient etablere bedre søvnforhold som kan hjelpe dem med å oppnå bedre hvile. Disse søvnhygiene-retningslinjene refererer til miljøfaktorer (romtemperatur, belysning, osv.) samt fordøyelsesfaktorer (å ikke spise snacks eller andre måltider i sengen eller rett før man legger seg.). Andre refererer til forskjellige hvilerelaterte faktorer.

Når det er sagt, er det viktig at du husker på at hyprsomni er en medisinsk og psykologisk tilstand som må behandles som sådan. Dersom du leser denne artikkelen og kjenner deg igjen i de diagnostiske kriteriene, og du tror du kan lide av hypersomni, anbefaler vi at du oppsøker legen din. Husk at bare en medisinsk profesjonell kan gi deg den faktiske diagnosen. 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.