Husk bedre med disse 2 nøklene til hukommelsen

Husk bedre med disse 2 nøklene til hukommelsen
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 25 august, 2018

Hukommelsen er en mystisk og fascinerende psykologisk prosess som stadig overrasker oss. Evnen til å være bevisst på objekter, fakta eller situasjoner fra fortiden er et enestående talent. Etterhvert som studiet av denne viktige prosessen har utviklet seg videre, har noen foreslått at disse 2 nøklene til hukommelsen finnes: levende inntrykk og sensorisk persepsjon.

Takket være vår evne til å huske er mennesker i stand til å opprettholde et helhetlig bilde over sin eksistens. Kunnskapen om fortiden forankrer oss til nåtiden, og sår frøene til fremtiden. Evnen til å kunne fremkalle hendelser fra fortiden tillater oss å etablere en kontinuerlig tidslinje i livene våre. Det er nettopp derfor det å miste hukommelsen eller evnen til å huske kan påvirke noens personlighet i så stor grad.

“Hukommelsen er sinnets vaktsoldat.”

– William Shakespeare –

Hukommelse er også fundamentalt for læring, og lar oss koble kjent data med ny informasjon, blant andre ting. Læring er ganske enkelt prosessen av å assimilere fakta til hukommelsen. Det er når du ønsker å lære ny informasjon at 2 nøkler til hukommelsen blir avgjørende: levende inntrykk og sensorisk persepsjon. Videre i artikkelen skal vi ta en nærmere titt på begge to.

Noen aspekter ved hukommelsen

Som vi diskuterte tidligere er hukommelsen avgjørende for assosieringsprosessene, som lar oss assimilere nye opplevelser. Alle opplevelser gir et inntrykk som senere kan dras fram om man befinner seg i lignende situasjoner senere. Hvis den gamle opplevelsen var negativ, vil det å huske dette gi deg muligheten til å gjøre noe med det.

Sinnene til 3 menn

Hukommelsen har 4 stadier:

  • Registrering er prosessen der man opplever, lagrer og gjør kunnskap tilgjengelig for senere bruk.
  • Lagring er når man oppbevarer og vedlikeholder minner over tid. Det ser også ut til at sinnet ditt lagrer alt du opplever, selv om du ikke bevisst klarer å huske alt.
  • Å huske er prosessen som skjer når man bringer tilbake gamle minner til nåtiden. Avhengig av situasjonen kan dette enten være en automatisk eller en bevisst prosess.
  • Gjenkjennelse og lokalisering er prosessen med å gjenkjenne spesifikke detaljer av det du husket, og sette dem i en kontekst.

Ifølge den etablerte vitenskapen, lar levende inntrykk og sensorisk persepsjon minner bli skapt, lagret, husket, gjenkjent og prosessert mer effektivt.

Den første av nøklene til hukommelsen: levende inntrykk

Det er uenighet i om ideen om levende inntrykk tilhører hukommelsen eller assosieringen. Uansett er livligheten og intensiteten av et bilde, hendelse eller opplevelse, en avgjørende faktor for å huske det effektivt.

Dame i åker med ballonger

Nøkkelen til levende inntrykk forteller at jo mer intenst en handling eller situasjon er når den oppfattes, jo sterkere vil minnet om den bli. I dette tilfellet vil inntrykket være effekten en bestemt hendelse har på et individ.

For eksempel er en overraskelse en veldig levende opplevelse. Det uventede frembringer intense opplevelser, emosjoner og resonnement. Kort sagt blir alt som vi lærer i kombinasjon med intense eller sterke inntrykk, husket lettere.

Den andre nøkkelen: sensorisk persepsjon

Den andre store loven om hukommelse er sensorisk persepsjon. De sterkeste av disse kommer fra huden, det vil si berøringssansen. Etter dette kommer lukt og smak. Alle disse sansene, som utvikles veldig tidlig i livet, er fundamentale for å overleve.

På grunn av dette har hendelser knyttet til sensoriske opplevelser større potensial for å bli husket. Alt vi tar på, smaker og lukter på trenger dypere ned i vår bevissthet. Derfor er det mer effektivt å lære fra hendelser i det virkelige liv enn å lære fra ideer eller teorier.

To personer holder hverandre i hendene

Selv om disse 2 nøklene til hukommelsen ikke er de eneste aspektene ved minnet vår, er de likevel de to viktigste. Dette skyldes det faktum at begge prosessene gjør at minner sitter dypere og blir lettere tilgjengelige, selv etter lang tid. Så ønsker du å lære noe nytt vil det å implementere disse 2 nøklene til hukommelsen hjelpe deg i å nå dine mål.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.