Hvordan takle fortvilelse og depresjon?

Dyp fortvilelse er årsaken bak mange tilfeller av depresjon. Hvordan kan du unnslippe et tilsynelatende endeløst mørke? Les videre for å oppdage svaret!
Hvordan takle fortvilelse og depresjon?

Siste oppdatering: 04 oktober, 2019

Det kommer dager når vi føler fortvilelse ettersom vi ikke kan forstå hva som skjer rundt oss. Vi blir sinte på oss selv og lar det gå utover våre nærmeste. Sannheten er at bak disse stressende psykologiske realitetene, ser vi en annen side av depresjon. I dagens artikkel vil vi snakke om hvordan du kan takle fortvilelse.

Fortvilelse er ekkoet som oppstår i tomrommet. Det er sinnet som oppstår ved å miste håpet, en uendelig tristhet der man mener at man har mistet alt, og man oppfatter ikke lenger lyset i enden av tunnelen eller meningen ved tilværelsen. Få psykiske tilstander kan bli like farlige, til det punktet der en person ikke lenger vet hvilken vei de skal gå, eller hva de virkelig tror på.

Vi vet at fortvilelse er en vanlig menneskelig opplevelse. Filosofer som Søren Kierkegaard har snakket mye om det, og definert det som en mangel på sjel, mening og utfordring. Jean-Paul Sartre på den andre siden, sa at det er en frustrerende manglende evne til å bevege seg fremover, i tillegg til feig negativitet som samfunnet innstiller oss til.

Fra et psykologisk synspunkt har ingen dykket dypere inn i menneskelig fortvilelse enn Viktor Frankl. Han var logoterapiens far og en overlevende av flere nazistiske konsentrasjonsleirer. Han definerte dette konseptet gjennom to veldig grunnleggende ideer: Lidelse og mangel på mening.

Disse erfaringene er utvilsomt noen av de vanskeligste for et menneske, men det er mulig å takle fortvilelse og komme ut sterkere på den andre siden. Vi har alle kapasiteten til å takle livet med en fornyet kraft og ressurser. 

“Men det vi kaller fortvilelse er ofte kun dem smertefulle ivrigheten til umettet håp.”

– George Eliot –

Vi er alle i stand til å takle fortvilelse.

Dyp fortvilelse kan forårsake depresjon

Dersom alle på denne planeten manglet mål og mening, ville det ført til fullstendig fortvilelse. Selv om vi ofte definerer denne situasjonen som en blanding av tristhet og mangel på håp, må vi innse at det er mye dypere enn det.

Det er en følelse av tomhet og en sinnsstemning der noen ikke slutter å stille spørsmål de ikke har svar på. Her er noen av disse spørsmålene:

  • Hva er meningen med livet?
  • Hva er min plass i verden?
  • Hva kan jeg gjøre i denne situasjonen der ingenting gir mening?

Disse typene spørsmål fôrer kun den onde sirkelen av fortvilelse, og drar personen lenger og lenger inn i psykologisk mørke.

Desperasjon drevet av angst

Studier som den til Dr. Martin Bürgy fra Universitetet i Stuttgart i Tyskland, indikerte at fortvilelse er et emne som har blitt neglisjert frem til ganske nylig i psykologiens verden. Av en eller annen grunn har vi alltid overlatt det til filosofiens verden, som søker svar på spørsmål angående mer eksistensielle problemer i livet.

  • Men kognitiv psykologi er nå veldig klar på at denne tilstanden er veldig klinisk relevant. Fortvilelse kan manifestere seg når som helst i livet. 
  • Vi kan føle det i øyeblikk når alt virker til å være mot oss, og vi føler at vi ikke kommer noen vei. Det kan lede til veldig alvorlige problemer i livet. 
  • Det forekommer når vi faller inn i sykluser med besatt tenkning full av negativitet og hjelpeløshet. Disse negative tankene blandes med et komplekst nettverk av emosjoner som tristhet, angst, sinne og frustrasjon.

Det er veldig ofte at fortvilelse manifesterer seg som et resultat av angst. Men dersom denne situasjonen opprettholdes over tid, vil personen nesten uunngåelig drive mot en depresjonslidelse.

Deprimert mann.

Takle fortvilelse ved å stå ansikt til ansikt med problemene dine

Dersom det går ubehandlet hen, kan fortvilelse ende opp med å skape alle slags ekstreme ideer i en persons hode. Selvmordstanker kan manifestere seg i hodet som et resultat av det totale tapet av mening og håp. I denne farlige situasjon er det livsviktig å oppsøke psykisk hjelp.

Fortvilelse er noe som nesten alltid er tilstede i alvorlige tilfeller av depresjon og til og med bipolar lidelse. Dette er veldig delikate situasjoner som ofte krever medisinsk behandling sammen med terapi. Men som vi sa tidligere, kan disse situasjonene overkommes med spesialisert hjelp og engasjement.

Takle fortvilelse ved å kanalisere sinnet

Sinne er mektig, rettferdiggjørende og transformativt dersom vi kanaliserer det riktig. Fortvilelse manifesteres fra sinnet til personer som ikke finner mening i noe. De blir sinte på verden og på seg selv. Dette, hvor enn overraskende det høres ut, er faktisk en god ting. Det farligste er faktisk apati, immobilitet, å ikke føle noen ting, å oppleve tomhet, og i bunn og grunn at ingenting betyr noe.

Hvis vi likevel prøver å bruke sinnet i vår favør, og gjøre endringer, vil ting gradvis bedre seg og vi vil finne en ny balanse. Vi må bare kanalisere den negative energien og gjøre den om til noe positivt som smelter vekk de problemene vi står overfor, for å kunne takle fortvilelse.

Mann føler fortvilelse.

Begynn på nytt ved å stå ansikt til ansikt med deg selv

Noen sier at fortvilelse er når vår mørkeste side fengsler oss. Vår mørkeste side er den som vil at vi skal være svake og fortapte. Carl Jung poengterte at hensikten med psykologisk terapi er transformasjon, og fremfor alt, for å oppnå et punkt i livet der vi finner sann mening ved vår eksistens.

Fortvilelse tvinger oss til å kommunisere med oss selv, til å konfrontere vår mørkeste side. Det er derfor vår plikt å akseptere vår “mørke side”, som Jung refererer til, for å kunne bekjempe den. Kun da vil vi kunne oppnå en lysere og sterkere side der vi kan finne håp og trygghet igjen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.