Hva er forholdet mellom filosofi og psykologi?

Filosofi og psykologi er to forskjellige felt med en felles plass i historien. Psykologien oppsto ut fra filosofien. Derfor har de likheter og forskjeller.
Hva er forholdet mellom filosofi og psykologi?

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Filosofi og psykologi er to forskjellige felt med en felles plass i historien. Psykologien oppsto ut fra filosofien. Den oppsto for å inkludere den empiriske metoden når man skal besvare spørsmålene stilt av filosofien. Derfor har filosofi brakt med seg forskjellige fagområder til psykologien, som for eksempel følelse, persepsjon, intelligens og hukommelse.

I kontrast til hverandre er ofte løsningene som hvert felt tilbyr forskjellige. Selv om de deler subjekter i studiene, har de forskjellige synspunkter. Selv om de bruker samme teorier, kan filosofi og psykologi ofte komme til helt forskjellige konklusjoner. Derfor ser profesjonelle i disse feltene noen ganger på hverandre som motstandere.

filosofi og psykologi

Psykologi og filosofi

Ordet “psykologi” kommer fra de greske ordene “psyche” og “logos”. Disse betyr hver for seg “sjel” og “studie”. Derfor betyr psykologi studiet av sjelen. På en forenklet måte kan vi si at psykologi er vitenskapen som er ansvarlig for å studere menneskesinnet og adferd.

Psykologi forsøker å forklare hva som skjer i vår “svarte boks” og hvordan disse hendelsene påvirker vår måte å oppføre oss på. Samtidig tar det med stimuli vi mottar i beregningen. Psykologi prøver også å forstå hvordan mennesker mottar og tolker informasjon som kommer til dem via sansene deres.

Når det gjelder filosofi, kommer dette fra de greske ordene “philo” og “sophia” som betyr “kjærlighet til visdom”. Meningen med filosofi er å løse problemer som oppstår i virkeligheten.

Filosofi fokuserer på studiet av varierte og kanskje mer overskridende problemer. De inkluderer eksistens, kunnskap, sannhet, moral, skjønnhet, sinnet og språk. Generelt sett utføres forskningen her på en uempirisk måte. Det kan være gjennom konseptuell analyse, mentale eksperimenter, spekulasjon eller andre a priori-metoder.

filosofi og psykologi

Likheter mellom filosofi og psykologi

Psykologi avhenger av filosofi av flere årsaker. Først og fremst gir filosofi psykologien et generelt syn på det å være menneske. Dette er basen for en god del av psykologiske teorier. Det omvendte er også sant mellom disse to feltene. Filosofi bruker i blant vitenskapelig metodikk for å nå sine målsettinger. Begge deler teorier og studieobjekter.

En annen likhet er at filosofi har bidratt med noen temaer til psykologien. Noen eksempler på dette er følelser, persepsjon, intelligens, hukommelse og vilje. Som vi sa, deler disse to studieobjekter, selv om deres studiemetoder og svarene de gir er forskjellige.

På den andre siden passer filosofi inn i psykologi på to måter. Den ene måten er gjennom den relative hypotesen. Sinnet og ordentlige måter å studere det på. Den andre måten er gjennom de generelle prinsippene som ligger under den vitenskapelige forskningen.

Forskjeller mellom filosofi og psykologi

Selv om begge feltene undersøker folks adferd, er de forskjellige. Noen forskjeller ligger i metoder, årsaker og om de velger å ta med moral i beregningen.

Når det gjelder metode, jobber filosofi med konseptuelle kategorier og forholdene som eksisterer mellom dem. Derfor er de åpne for enhver metode.

Psykologi, på den andre siden, er avhengig av det empiriske og det statistiske. Det bruker kvantitativ og kvalitativ forskning. Det fokuserer på eksperimenter og empiriske tester av hypoteser. Eksperimenter er en måte å forstå vår adferd på, samt å validere verktøyene vi har som forskjellige former for terapi.

Når det gjelder det endelige målet innenfor disse feltene, har filosofi mer intellektuelle formål mens psykologi fokuserer på terapi og intervensjon. Filosofi skaper filosofiske systemer eller kategorier som skal forklare virkeligheten. Psykologi ønsker å isolere individuelle variabler innen menneskelig adferd i stedet for å studere en helhet som filosofien gjør.

Derfor tar psykologiske teorier hensyn til vår biologi. Et eksempel er studiet av kjemien i hjernen vår. I tillegg tar psykologi hensyn til individuelle forskjeller. Tross alt kan man aldri fullstendig imitere en annen persons adferd. Ikke en gang om de er i samme omstendigheter.

Steiner stablet oppå hverandre

Moral

En annen stor forskjell mellom de to feltene ligger i hvordan de ser på moral. Filosofi ønsker å forklare alt, hvilket inkluderer hva som er riktig måte å oppføre seg på. Det forklarer noen ganger hva som er rett og galt.

På den andre siden melder ikke psykologien seg i denne debatten. Selv om det har foreslåtte skalaer av etikk og moral, er ikke formålet å studere hva moral er og hva det ikke er, men heller hva slags forskjellige typer moral som finnes.

Filosofi og psykologi studerer mennesker og deres adferd. De har likhetstrekk og forskjeller og tolker de samme tingene forskjellig. Derfor vil metodene hver av dem bruker betinge svarene de gir. Allikevel deler de noen teorier og resultater.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Botterill, G., & Carruthers, P. (1999). The philosophy of psychology. Cambridge University Press.
  • Horgan, T., Horgan, T., & Tienson, J. (1996). Connectionism and the Philosophy of Psychology. Mit Press.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.