5 interessante måter å forbedre hukommelsen på

5 interessante måter å forbedre hukommelsen på

Siste oppdatering: 22 november, 2017

Hukommelsen er veldig interessant. Mekanismene som trigger hukommelsen eller forårsaker at vi husker eller lærer ting, er uforutsigbare og noen ganger uforklarlige. Glemsomhet kan skape problemer for oss og noen av oss tyr til ekstravagante løsninger for å overkomme vår tendens til og glemme.

Har du noen gang satt på alarmen for å huske og gjøre noe eller skrevet notater så du ikke glemmer? Det er mange mekanismer vi bruker for å huske, selv om de ikke alltid er relatert til det vi vil huske.

Merkelig nok kan små handlinger være veldig brukbare for å stimulere og forbedre hukommelsen. Vi ønsker å ta en titt på noen interessante måter å forbedre hukommelsen din på.

Ta en liten blund

Forskning foreslår at det kan være veldig effektivt å ta seg en liten blund for å stimulere hukommelsen. I en studie tok deltagerne en blund i 45-60 minutter før en hukommelsesøvelse og viste stor forbedring i utførelsen.

interessante måter å forbedre hukommelsen på

Veldig mange studier viser at søvn spiller en stor rolle for hukommelsen. Under søvnen  blir minner forenet og hjernen “renset”. Forskning har også vist at søvn rett etter læring påvirker hukommelsen.

Beveg øynene fra side til side

Å bevege øynene fra side til side når du vil huske noe, hjelper til med å stimulere hukommelsen din. Grunnene til dette er ikke helt klare. Forskere har foreslått at horisontale øyebevegelser aktiverer og linker de to hemisfærene i hjernen.

I en studie fant forskerne ut at deltagerne som beveget øynene fra side til side i 30 sekunder hver morgen utførte sine oppgaver 10% bedre i gjennomsnitt. De fant også ut at disse bilaterale øyebevegelsene reduserte falske minner i en hukommelsesoppgave med 15%.

Å knuge nevene

Å knuge nevene kan hjelpe deg til å få bedre kontroll på hukommelsen. En studie viste at mennesker som knuget neven på sin dominante side før de lærte noe og i etterkant knuget den andre neven for å hente opp minnet, husket det med mer effektivitet.

Selv om forklaringene på dette ikke er helt klare, foreslår forskere at handlingen av å knuge nevene aktiverer områder i hjernen som er involvert i hukommelsen.

Å tygge tyggegummi

interessante måter å forbedre hukommelsen på

Å tygge tyggegummi er et lite triks som kan gi hukommelsen din en viktig økning. I en studie fant forskere ut at deltagerne som tygget tyggegummi under en hukommelses- og oppmerksomhetstest scoret 25% høyere enn de som ikke tygget.

Grunnen til dette fenomenet er også uklart. Noen forskere spekulerer i at det å tygge tyggegummi øker oksygennivået i hippocampuset område av hjernen som er assosiert med hukommelse og oppmerksomhet.

En annen studie viste at å tygge tyggegummi før en prøve hjalp deltagerne å huske 25 til 50% mer enn de som ikke tygde tyggegummi.

Selv om forskere ikke kan forklare den eksakte grunnen for dette, foreslår de at handlingen øker blodforsyningen til hjernensom forbedrer den mentale prestasjonen.

Å høre på musikk

interessante måter å forbedre hukommelsen på

Forskning viser at visse typer musikk er svært nyttig for å huske minner. Informasjonen du lærer mens du lytter til en sang, kan du ofte gjenopprette ved å tenke på sangen eller “spille” den i hodet ditt.

Professor og forsker Antonio Matas Terron, fra universitetet i Malaga, foreslår at det å høre på musikk hjelper med prestasjoner på skolen, selv om dette kommer an på tid, stil og musikkens volum. I følge Matas Terron forandrer musikkens rytme oppfattelsen av tid.

I denne sammenhengen er det viktig å ikke høre på musikk med tekster, fordi tekstene tar oppmerksomheten din og det virker da mot sin hensikt. Musikken burde også bare brukes i perioder på 20 minutter av gangen fordi oppmerksomheten blir mindre etter denne perioden.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.