Hvordan påvirkes barn av å ikke dra på skolen i løpet av pandemien?

Det å ikke kunne dra på skolen er utvilsomt ikke bra for barna våre. Mangelen på sosialisering og, i mange tilfeller, fraværet av tekniske ressurser for å fortsette studiene hjemme, gjør at nye problemer dukker opp. Hvordan påvirkes barn av å ikke dra på skolen i løpet av pandemien?
Hvordan påvirkes barn av å ikke dra på skolen i løpet av pandemien?
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Effekten det å ikke dra på skolen i løpet av pandemien har på barn, går utover bare kjedsomhet og mangel på sosialisering. Disse barna har allerede blitt kalt “koronavirusgenerasjonen”, og de kan lide av alvorlige kognitive, faglige og følelsesmessige konsekvenser. Videre er det noe som er enda alvorligere: det vil forårsake et enda tydeligere gap blant mennesker med færre ressurser.

Koronaviruset og pandemien vi går gjennom nå, har endret grunnmuren vi har bygd samfunnet på. Utover isoleringen, utover selv det økonomiske scenariet, stengte grenser og himmelen uten fly som kommer og drar med turister, skjer det noe svært alvorlig.

På én side er det sykdommen i seg selv og de ødeleggende effektene den har. Deretter har vi de personlige historiene til hver familie, med angsten om fremtiden og usikkerheten rundt hva som vil skje i morgen.

Det er imidlertid et enda mer følsomt område, og dette er selvfølgelig barna vare. De lever ut denne virkeligheten i stillhet, hvor de bearbeider det hele på sin egen måte og lider av de mest slående konsekvensene av denne situasjonen: de kan ikke dra på skolen som vanlig.

Mer enn 300 millioner studenter rundt om i verden har vært vitne til at skoleåret deres har blitt avbrutt. I land som Italia, har utdanningsmyndighetene gjort at alle studentene automatisk besto.

De fleste prøver å løse dette problemet gjennom nettbaserte skoletimer. Det finnes imidlertid et digitalt skille her. Ikke alle familier har muligheten til dette, og det som er enda mer bemerkelsesverdig, er at mange skoler fremdeles ikke er forberedt på fjernundervisning.

Far og barn på datamaskin

Effektene det å ikke dra på skolen har på barna

Barn og tenåringer vil huske disse dagene i lang tidDe vil alle bearbeide denne situasjonen på sin egen måte, i henhold til sine egne erfaringer.

Noen vil miste familiemedlemmer som et resultat av COVID-19. Andre vil huske angsten de følte hjemme som ble overført gjennom foreldrenes ansikter og samtaler. I motsatt ende, har vi de som vil ha gode minner fra tiden de tilbragte hjemme.

Vi kan ikke forutsi hvordan morgendagens generasjon, som involverer samfunnets yngre generasjon, kommer til å se ut. Vi kan imidlertid si at verden deres utvilsomt vil endre seg. En av de største bekymringene vi har er å oppdage effekten av at barna våre ikke har gått på skolen i løpet av denne tiden.

Dette er noe som organisasjoner som UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) allerede forventer gjennom rapporter og anslag. La oss ta en titt på rapporten deres.

De mest negative effektene på barn fra 4 til 7 år

Yngre barn kan bli mest påvirket av mangelen på vanlig skolegang. Nærmere bestemt, snakker vi om de barna som fremdeles lærer å lese og skrive.

Når de er mellom 4 og 7 år, gjør barn et stort kvalitativt sprang der kognitive, motoriske, oppmerksomhets- og utøvende prosesser er avgjørende for å utvikle lese- og skriveferdighetene deres.

De kan selvsagt fortsette med denne oppgaven hjemme. Hvis de har god støtte fra familien sin, vil de ikke påvirkes like mye. Hvis de imidlertid ikke får denne støtten, kan det ta lenger tid før de tilegner seg disse ferdighetene.

Ungdom og isolering

Andre barn som blir påvirket mest av å ikke gå på skolen i løpet av pandemien, er nesten-tenåringer og tenåringer.

Ved denne alderen er det fort gjort at de isolerer seg. Det å velge å holde seg på rommet sitt og bruke mange timer på Internett, men uten å gjøre skolearbeidet sitt, er en annen fare.

Familier blir tvunget til å følge med på arbeidet deres og sørge for at de studerer og gjør leksene sine. Alt dette kan være både utmattende og en kilde til konflikt.

Foreldre i rollen til lærere

Isoleringen tvinger foreldre (nå mer enn noensinne) til å fylle rollen som lærere eller forelesere. I noen tilfeller vil ikke dette være et problem. Det er imidlertid ikke alle som er forberedt på dette. Ikke alle har tålmodigheten eller selv evnen til å sette sine egne bekymringer til sides for å hjelpe barna deres med å fortsette med studiene sine.

Nei, ikke alle hjem har Internett eller datamaskiner

Det digitale skillet eksisterer. Vi vet at fjernundervisning er et alternativ og at dersom skoletimene ikke kan gis i klasserommet, er det mulig å undervise over nett.

Vi må imidlertid huske på at ikke alle familier har de samme ressursene. Millioner av barn rundt om i verden har ikke datamaskiner hjemme slik at de kan gjøre skolearbeidet sitt.

Barn studerer

Faglige forsinkelser og manglende sosialisering ved å ikke dra på skolen

Det å gå glipp av det siste halvåret på skolen vil utvilsomt ha sine effekter. Det vil være ting barna ikke kommer til å lære, fag som de kanskje ikke engang får begynt på, ferdigheter de ikke vil få, og unike opplevelser de aldri vil få i klasserommet.

For mange barn vil det å ikke gå på skolen være som å ha ferie. Det er imidlertid et aspekt som det fleste av dem kommer til å savne: sosialiseringen, rutinene de hadde, vennene sine, og den brusende, noen ganger kompliserte, og noen ganger spennende, hverdagen som også forbedrer barns sosiale og følelsesmessige utvikling.

 Vi vet at effekten av pandemien vil vare en stund. Når skolene åpnes igjen, vet imidlertid den akademiske og pedagogiske verden at den har noen utfordringer i vente.

De må tilpasse utdanningssystemet for å være i stand til å håndtere krisesituasjoner som disse. De må sette på plass mekanismer for å sørge for at nettbasert undervisning er av samme kvalitet som den i klasserommet.

La oss håpe at dette vil bli tilgjengelig for alle!


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.