Hvordan kan jeg hjelpe? 5 betydningsfulle handlinger under isoleringen

Det finnes noen betydningsfulle handlinger som de fleste kan sette i praksis for å berike seg selv og forberede seg på konsekvensene av pandemien.
Hvordan kan jeg hjelpe? 5 betydningsfulle handlinger under isoleringen

Siste oppdatering: 21 mai, 2020

Krisen forårsaket av koronaviruspandemien har utallige implikasjoner og vil forårsake utallige endringerSelv om mange har lyst til å hjelpe til på en eller annen måte, vet de enten ikke hvordan de gjør det, eller så tror de at de ikke har muligheten til å gjøre det. Det finnes imidlertid noen betydningsfulle handlinger som vi alle kan utføre.

Det er klart for en stor del av menneskeheten at det er på tide å vise solidaritet, selv om vi må holde fysisk avstand fra andre. Vi kommer alle til å bli berørt av denne situasjonen i større eller mindre grad. Derfor er det viktig å hjelpe hverandre, spesielt blant dem som ikke har midler eller nok ressurser.

I prinsippet er det felles målet å ta vare på hverandre og å oppfylle målene om hjemmeisolering. Det viktigste er selvfølgelig å redusere smitteraten. I løpet av denne isoleringen kan vi gjøre meningsfylte handlinger for å få det hele til å gå enklere. Hvilke handlinger snakker vi om? Her er fem av dem.

“Én og én er vi alle dødelige. Sammen er vi evige.”

-Apuleyo-

En kvinne drikker kaffe

Fem betydningsfulle handlinger i løpet av hjemmeisoleringen

1. Håndter angsten din

Et av de vanskeligste aspektene vi må håndtere i løpet av denne krisen er usikkerhet. Ingen er sikre på hvordan alt dette vil ende, hvilke konsekvenser det vil ha og hvilken innvirkning det vil ha på hver enkelt av oss. Faktisk er det ingen som vet om de vil bli smittet, og dersom de blir det, om de vil få medisinsk hjelp i tide eller om de vil være i stand til å overvinne infeksjonen.

Alt dette er selvsagt nok til å forårsake en betydelig mengde angst. Noen vil virkelig føle på den, mens andre vil kunne takle den bedre. Sannheten er imidlertid at alle av oss føler på belastningen av angst i større eller mindre grad.

På grunn av dette, er en av de mest betydelige handlingene på dette tidspunktet å ta ansvar for dette følelsesmessige overskuddet.

Dette betyr å øke din evne til å håndtere de øyeblikkene av angst som du går gjennom gang på gang. Du må gjøre dette for å unngå å gå imot andre mennesker på grunn av angsten din i form av aggressivitet, intoleranse eller irritabilitet.

Hvis du bestemmer deg for det, vil du kunne finne måter å slappe av eller ta avstand på når du føler deg dårlig. Du kan også oppsøke hjelp og be andre om å lytte til deg på en moden og snill måte.

2. Å unngå konflikt: noe av det viktigste blant betydningsfulle handlinger

En av de verste effektene av dårlig håndtert angst er ønsket om å starte en konflikt. Vi føler oss alle anspente til større eller mindre grad, og det å være i stand til å snakke om situasjonen kan bidra til å frigjøre noe av angsten vi føler. “Kuren” kan imidlertid være verre enn “sykdommen” fordi slike samtaler lett kan bli til konflikter. Disse konfliktene kan også etterlate et merke på oss, samt negative følelser og holdninger hos andre.

Du kan ikke oppføre deg som at du ikke er sårbar hele tiden. Det er klart at nesten alle, på en eller annen måte, vil ha en konflikt med noen i løpet av hjemmeisoleringen. Det som er viktig, er at vi er klar over dette slik at vi det ikke blir til en vane. Derfor er dette vår andre betydningsfulle handling: å unngå konflikt, spesielt av årsaker som ikke kan rettferdiggjøres.

3. Hold deg opptatt

Du trenger ikke å bruke hjemmeisoleringen til å utføre de mest fantastiske kreasjonene eller arbeidet du har gjort noensinne, som noen har foreslått. Hver enkelt må bestemme seg for hvordan de føler seg mest komfortabel med å bruke tiden sin. Noen vil legge vekt på hvile, spesielt dersom de ikke har hatt muligheten til dette på lenge. Hvis ikke, kan de føle seg overbelastet av hele situasjonen generelt.

Med det sagt, kan det å bruke tiden din på noe som gjør at du føler deg nyttig faktisk forbedre humøret og disposisjonen din. Ved å finne aktiviteter som du føler deg bra med, vil du være i stand til å gjøre din egen fremgang i noe som virkelig inspirerer og motiverer deg.

4. Ring vennene dine

Dette er et godt tidspunkt til å tørke støvet av “telefonkatalogen” din over venner og bekjente. Hva med å ringe dem for å spørre hvordan de har det og nyte selskapet deres? Dette er også en måte å få nye stimuli og å gå utover den begrensende plassen hjemme hos deg på.

En av de betydningsfulle handlingene på dette tidspunktet er å dyrke og berike vennskap. Det gir deg moral styrke til å vite at du ikke er alene og til å få kontakt med andre, selv om det er fra en avstand. Tenkt spesielt på dem som går gjennom denne hjemmeisoleringen helt alene, og som setter spesielt pris på å kommunisere med venner.

Mor og barn foran datamaskinen

5. Deling: den siste av dagens betydningsfulle handlinger

En av leksjonene som vi alle har sett at bør være essensielle i løpet av denne krisen, er å dele mer med andre. Det vil være lettere for alle å håndtere og overvinne situasjonen dersom man har en atmosfære av gjensidig hjelp og at man er forent.

Vi begir oss ut på det samme eventyret og vår kollektive skjebne avhenger i stor grad av individuelle handlinger. Måtte alle disse vanskelige øyeblikkene minne oss om at vi alle er en del av den samme arten og at vi alle er avhengige av hverandre.

Bare det å tenke på hvordan du kan hjelpe er allerede en av disse betydningsfulle handlingene, fordi det betyr at du tenker konstruktivt på hva du kan gjøre. Det å tenke på andre og lete etter måter å hjelpe dem på er noe som i de fleste tilfeller vil gjøre at du føler deg sterkere og mer optimistisk.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.