Er det mulig å være rasjonell etter en konflikt?

Etter en konflikt virker det som om den naturlige menneskelige tilbøyeligheten vår er å ikke være rasjonell. Noe forskning antyder imidlertid at beslutningstaking i grupper kan forbedre samarbeidet og problemløsingen etter en konflikt.
Er det mulig å være rasjonell etter en konflikt?

Siste oppdatering: 12 oktober, 2019

Er det mulig å være rasjonell etter en konflikt? Etter en konflikt virker det vanskelig å tenke rasjonelt og samarbeide med den andre personen, selv om det er til ditt eget beste. Det er enda mindre vanlig i en gruppesetting. Hvis gruppen din har en konflikt med en annen gruppe, vil gruppen utløse negative følelser i deg, slik at oppførselen din vil være negativ. Det skjer selv om den dårlige oppførselen din også forårsaker problemer for deg.

Likevel trenger det ikke være slik. Det er mulig å være rasjonell etter en konflikt, og noen situasjoner gjør det mer sannsynlig. Når beslutninger tas som en gruppe, gjør frem-og-tilbake-prosessen saktere og mer bevisst. Som et resultat vil gruppen ta mer rasjonelle beslutninger og kanskje til og med bestemme seg for å samarbeide med den motsatte gruppen.

Et delt bilde av et sint par

Konflikt

Mennesker har hatt mange konflikter gjennom historien, hvorav noen har ført til vold. Ideen om en harmonisk eksistens uten konflikter virker mer umulig for hver dag som går. Dessuten ser det ut til at vold mellom forskjellige grupper mennesker har noen fordeler når det gjelder reproduksjon. På den annen side lærer historien oss at grupper ikke alltid er i strid med hverandre. Mennesker kan også bygge relasjoner basert på tillit og gjensidig samarbeid.

“Mennesket må utvikle en metode som avviser hevn, aggresjon og gjengjeldelse for alle menneskelige konflikter. Grunnlaget for en slik metode er kjærlighet.”

– Martin Luther King Jr. –

Dermed eksisterer vi innenfor et paradoks av motstridende atferd. Du har samarbeid på den ene siden og aggresjon på den andre. Hvordan vet du hva som vil skje etter en konflikt? Det hele koker ned til post-konfliktstyring.

Etter en konflikt kan det være emosjonelle sår som gjør det umulig å finne en løsning. Begge parter finner samarbeid umulig, noe som fratar dem alle de potensielle økonomiske og sosiale fordelene.

Beslutningstaking

Psykologiske teorier om beslutningstaking hevder at det er to måter to ta beslutninger på:

  • Ta beslutninger etter å ha behandlet informasjon på en rasjonell, sakte og bevisst måte.
  • Ta beslutninger automatisk, basert på erfaringer og følelser fra fortiden.

I konfliktsituasjoner blir de “andre” en automatisk utløser av negative følelser. Denne assosiasjonen er det som fører til at folk tar beslutninger automatisk. Du velger å stole på følelser og tidligere erfaringer. Imidlertid har denne metoden en ulempe. Tross alt er erfaringer ikke alltid din beste samarbeidspartner når du prøver å evaluere konsekvensene av beslutningene dine.

“All krig er et symptom på menneskets fiasko som et tenkende dyr.”

– John Steinbeck –

Likevel, hvis de som er involvert i konflikten drøfter som en gruppe, er det sannsynlig at dere tar rasjonelle beslutninger. Dette fordi individer i gruppen er i stand til å ignorere opplevelsene og emosjonene sine og har en tendens til å ta mer rasjonelle beslutninger.

Et par som er rasjonelle etter konflikt

Å være rasjonell etter en konflikt

Konklusjonen som vi kan trekke om å være rasjonell etter en konflikt, er at gruppen har en siviliserende effekt på individet. Selv om det er sant at grupper også kan være irrasjonelle og legge press på medlemmene sine under beslutningstakning, kan gruppen også tilby en kontekst som fremmer diskusjon. Dette rommet for drøfting gjør det mulig å rette feil og ta rasjonelle beslutninger.

Vi kan anvende dette prinsippet på nåværende konflikter hvis vi ønsker å finne en løsning. Å invitere berørte parter til å overveie de forskjellige alternativene vil gjøre det mye mer sannsynlig at de vil velge samarbeid. Rasjonell tenkning kan hjelpe oss med å bevege oss mot å gjøre samfunnet bedre.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.