Hvordan jobbusikkerhet påvirker helsen din

Jobbusikkerhet har åpenbare økonomiske konsekvenser og kan gjøre det vanskelig å få endene til å møtes. Men hva med dens effekter på helsen din? Jobbusikkerhet kan forårsake stress og angst, noe som har betydelig innvirkning på ditt velvære.
Hvordan jobbusikkerhet påvirker helsen din

Siste oppdatering: 11 mai, 2019

I de senere år har det vært en økonomisk tilbakegang i mange land. Et av de vanligste resultatene av en lavkonjunktur, er jobbusikkerhet. Færre stabile arbeidsplasser og flere deltidsjobber eller kontraktsarbeid påvirker de som er i høyeste og laveste ende av aldersspekteret. Den første gruppen diskrimineres på grunn av sin alder og den andre på grunn av mangel på erfaring.

Jobbusikkerhet betyr ustabilitet. Det betyr ofte at folk ikke utvikler seg som de vil profesjonelt, eller at de må vente lenger med å få barn, kjøpe hus, eller ta en ferietur blant annet. I de fleste tilfeller påvirker den frustrasjonen som jobbusikkerhet forårsaker, din fysiske og mentale helse.

Hva er noen av konsekvensene av jobbusikkerhet?

Jobbusikkerhet kan forårsake et mylder av problemer. Lav lønn kan gjøre det vanskelig å tilfredsstille grunnleggende behov. Det betyr at du føler deg stresset hver gang du må bruke penger. Forholdet mellom en jobb og en ansatts interesser er også viktig. Hvis du har studert for å jobbe innen et bestemt område, og du må ta en annen jobb av økonomiske grunner, vil du ikke bli fornøyd. Dårlige arbeidsforhold (kortsiktige kontrakter, ikke nok timer, etc.) kan også forårsake betydelig angst.

En stresset kvinne ved pulten

Angst er resultatet av overeksponering for stress eller for mange negative forventninger om fremtiden. Dette skjer når kortisolnivået i blodet er betraktelig forhøyet i lengre tid. Høye kortisolnivåer kan føre til alle typer sykdommer, søvnforstyrrelser og andre helseproblemer.

På den annen side kan usikre arbeidsmiljøer også forårsake stress og angst. Byggearbeid har fortsatt en relativt høy dødelighet, noe som gir stress til byggearbeidere. De er utsatt for tunge maskiner, kjemikalier, og noen ganger meget varme materialer. Strukturene de arbeider med er også ganske farlige fordi de enkelte arbeidstakere ikke bruker tilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Gruver er også ekstremt farlige arbeidsplasser, siden gruvearbeidere er utsatt for giftige gasser og noen ganger ikke har nok oksygen.

Løsningen på utrygge arbeidsplasser

Det er tydelig at riktig finansiering av prosjekter som innebærer større risiko, er svært nødvendig. Denne økonomiske injeksjonen omdannes til bedre maskiner, klær som passer til arbeidsforholdene eller bedre finansierte fagforeninger til fordel for arbeidstakere.

I de fleste tilfeller, spesielt når du arbeider som en ansatt, kan arbeideren knapt påvirke disse økonomiske beslutningene, noe som kan gi en følelse av enda større misnøye. Derfor kan tilknytning til en fagforening knyttet til det relevante arbeidsområdet være gunstig.

Hva kan du gjøre med jobbusikkerhet?

Som individer har vi ikke mye innflytelse på økonomien. Følgelig er de eneste handlingene vi kan ta, individuelle eller kollektive. Som et kollektiv er det best å samle en gruppe mennesker som har felles arbeidsplassforbedrende mål. På individnivå kan vi håndtere stress eller angst vi opplever på en sunn måte.

  • Identifiser årsaken til usikkerheten: Som vi har sett, er jobbusikkerhet forårsaket av ulike faktorer. Du kan jobbe med farlig maskineri eller være nødt til å håndtere giftige medarbeidere eller til og med mobbing på arbeidsplassen. Før du tar tiltak, må du identifisere årsaken til angsten din fordi det vil avgjøre hvilken type løsning som vil være effektiv.
  • Sett prioriteringer: Mennesker som opplever jobbusikkerhet, har høyere stressnivå enn andre. Dermed bør du prøve å unngå situasjoner som vil forårsake unødvendig stress. Det er mange ting, situasjoner, og til og med folk som kan påvirke livskvaliteten din. Å holde seg unna dem kan forbedre stressnivået.
  • Ikke vær for hard mot deg selv: Arbeidsresultatene dine er ofte avhengige av ting du ikke kan kontrollere. Ikke vær en perfeksjonist og aksepter at du vil gjøre feil. Det vil hjelpe deg med å slappe av. Husk at du noen ganger er din egen verste kritiker.
En kvinne fornøyd med sitt arbeid

Ikke vær redd for å be om hjelp

Positive tanker kan hjelpe deg med å møte stressende arbeidssituasjoner. Hvis du vet hvordan du kontrollerer og håndterer stresset ditt, kan du takle det. Men hvis du befinner deg i en ekstrem situasjon, er det kanskje på tide å spørre deg selv om du trenger profesjonell hjelp. Ta ansvar for din egen helse og lykke. Våg å gjøre endringer!


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.