Hvordan barn lærer å lyve

Barn lærer å lyve ganske tidlig i livet. Hvor ofte de velger å gjøre det, avhenger av en rekke faktorer.
Hvordan barn lærer å lyve

Siste oppdatering: 18 mars, 2022

Barn er ikke født med en medfødt moralsk kode. Det er noe de har lært av familien, skolen og miljøet. Når de blir eldre, fungerer voksne som rollemodeller for dem om hva de bør og ikke bør gjøre. Konseptet med løgn er noe de tilegner seg etter hvert som de vokser opp. Derfor, akkurat som de lærer den riktige måten å oppføre seg på, lærer de også å lyve.

Hvordan barn lærer å lyve

Fra fødsel til tre år

Barn fra fødsel til tre år forstår ikke konseptet med å lyve. Deres eneste bekymring er å dekke sine grunnleggende fysiske og psykiske behov. For disse er de avhengige av voksne.

På dette stadiet er vi som voksne ennå ikke rollemodeller for dem, så å fortelle dem en liten løgn kan alltid rettes opp.

Mellom tre og syv år

Barn i denne alderen vet fortsatt ikke sikkert forskjellen mellom fantasi og virkelighet. Det er vanlig for dem å skape imaginære verdener mens de leker, som de noen ganger forveksler med den virkelige verden. Voksne synes ofte dette er morsomt og bidrar til fantasien, og gir plass til den imaginære vennen eller visse eventyrfigurer.

I de fleste tilfeller vil ikke voksne gjøre slutt på denne barnslige kreativiteten. Likevel kan dette forsøket på å forlenge fantasien noen ganger slå tilbake og forvirre barnet. Derfor er det viktig å hjelpe dem med å skille mellom fiksjon og virkelighet. Dette vil igjen gjøre det lettere for dem å skille mellom hva som er sant og usant.

En trist jente og hennes mor, som skildrer når barn lærer å lyve.

Mellom fem og ti år

Mellom fem og ti år utvikler barn den avgjørende kognitive ferdigheten som lar dem sette seg i andres sted. I henhold til mentalisering forlater barn ideen om at andre ser og tenker som dem fra en alder av seks. De begynner å være i stand til å ane hva som skjer i andres sinn. Følgelig lærer de også å lyve.

Hvis barnet har vokst opp hjemme eller på skolen med moralske standarder og verdier som understreker viktigheten av å fortelle sannheten, vil de gjøre alt for å overholde dem utenfor hjemmemiljøet. Dette skyldes i stor grad deres iver etter å føle seg eldre og få godkjenning fra voksne.

Etter hvert som de lærer forskjellen mellom sannhet og løgn, blir de i økende grad i stand til å kontrollere atferden sin og andres. Dermed vil de også være i stand til å oppdage og gjenkjenne løgner fortalt av andre mennesker eller deres jevnaldrende.

Fra tiårsalderen

Fra denne alderen og utover vet barn når de snakker sannheten eller åpenlyst lyver. Mellom ti og elleve år, er barnet i stand til å si noe helt annet enn det som virkelig skjedde.

Grunner for barn til å lyve

Eldre barn blir styrt av disse faktorene når de lyver:

Frykt

Noen ganger lyver barn på grunn av frykt for foreldrenes reaksjoner. De er bekymret for konsekvensene av å fortelle sannheten og ta beslutningen om å lyve, for å unngå straff.

For noe de ikke liker å gjøre

Området der barn lyver mest angår å utføre oppgaver de ikke liker å gjøre. I denne forbindelse prøver de å lure foreldrene sine, og sier at de har utført disse oppgavene når de ikke har gjort det. Dette kan skyldes det faktum at de ikke liker et bestemt fag, og for å glede foreldrene sine lyver de.

Gutt klemmer moren sin

For å passe inn med jevnaldrende

Dette gjøres vanligvis av sjenerte eller sosialt tilbaketrukket barn. De begynner å lyve for å få godkjenning fra jevnaldrende.

Mangel på forståelse

Noen barn lyver fordi de ikke vet når det er sosialt hensiktsmessig å lyve og når det ikke er det. Dette skyldes mangel på opplæring.

Over strenge grenser

Særlig i ungdomsårene etablerer foreldre ofte en slik jerndisiplin at den ikke lar unge mennesker oppnå selvstendighet og autonomi. Dette skaper en situasjon der barn føler seg fanget, engstelige og maktesløse. En av konsekvensene av dette kan være løgn.

Modellering

Noen barn kopierer vanene de har observert hos foreldrene. Faktisk er foreldrene deres modeller på alle nivåer. Derfor, hvis foreldrene deres lyver, vil de lyve.

Barn lærer å lyve gjennom hele utviklingen. Derfor er det voksnes jobb å prøve å få dem til å lære forskjellen mellom hva som er rett og galt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.