Hva som ligger bak latskap og hva hjernen din vet

Hva som ligger bak latskap er ofte ikke forstått. Latskap er ikke frivillig. Les mer om latskap i denne artikkelen!
Hva som ligger bak latskap og hva hjernen din vet
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det som ligger bak latskap er egentlig ikke latskap eller uansvarlighet. Egentlig er latskap en maske og frykt skjuler seg bak den. Dessuten er lav selvfølelse, usikkerhet, misnøye eller til og med mangel på emosjonell støtte faktorer som spiller en rolle.

Mange aspekter skjuler seg bak latskap. Det er ofte en multiform enhet, en kompleks labyrint av sanseinntrykk, følelser og motstridende tanker som du ikke alltid vet hvordan du skal løse. Imidlertid er denne mangelen på motivasjon som sluker lyst og energi noe som hjernen forstår godt. Dette er årsaken til fysisk immobilitet.

Noen sier at latskap er som å være fanget i nuet. Det gjør det umulig å oppfylle alle forpliktelsene som er oppført i kalenderen din. På sin side frustrerer selve følelsen av tretthet og dyp motløshet deg også. Dette sinnet ender opp med å kaste deg ut i en situasjon som er like ubehagelig som den er plagsom.

Denne dimensjonen har imidlertid sin betydning og forklaring. Til den grad at det ikke bør ødelegge deg eller skade selvfølelsen din. Det er viktig å unngå å stemple et barn eller en tenåring som “lat” uten først å forstå hva som ligger bak det, da frykt, ubesluttsomhet, tristhet og til og med en følelse av verdiløshet kan være årsaken.

En mann som tenker.

Hva som ligger bak latskap: Fremtiden som gir kvaler

I mange tilfeller er det som ligger bak latskap en gjenværende dimensjon fra våre fjerneste forfedre. Dette er en av forklaringene som antropologifeltet gir. Disse forfedrene hadde et grunnleggende behov i sitt daglige liv: Å spare energi.

Ressursene var svært knappe. Faktisk var sult en daglig fiende, så vel som rovdyr og ugunstig vær, hvor solen kunne være ekstrem og nettene veldig kalde. Våre forfedre var nomadiske og måtte prøve å spare fysiske ressurser, så innsatsen de gjorde var minimal og nødvendig. På grunn av dette var energien deres begrenset til å dekke helt grunnleggende behov på kort sikt.

Kalman Glantz, en psykoterapeut ved University of Cambridge og medforfatter av Exiles from Eden: Psychotherapy from an Evolutionary Perspective, påpeker at dimensjonen av latskap oppsto os mennesker da vi begynte å være klar over fremtiden. Dette behovet for å planlegge genererte plutselig psykisk overanstrengelse og en emosjonelle kostnad.

Mennesker er nå tvunget til å bruke mer energi enn forventet. Dessuten dukket det opp realiteter som “selvkrav”, som press fra en gruppe om å gjøre noe og følgelig frykten for om du vil være god nok eller ikke. Latskap er derfor ikke bare latskap eller lediggang. Det er en kombinasjon av mange dimensjoner. I tillegg spiller i mange tilfeller også kvaler for fremtiden en rolle.

Omriss av en hjerne med røyk som kommer ut som viser hva som ligger bak latskap

Hjerneapati og overanstrengelse

I 2015 demonstrerte Dr. Masud Husain, fra University of Oxford, noe interessant som lar deg bedre forstå hva som ligger bak latskap. Gjennom en MR-studie klarte han å se hva som skilte den mest aktive personen fra den som blir fanget av en slik frustrerende latskap.

For det første var det slående å se at det krever mye energi å planlegge og gjennomføre et formål. Det hjernen gjør er å frigjøre mye dopamin og deretter aktivere den motoriske cortex for å lette bevegelse, aktivitet og ytelse. For det andre er de fleste som opplever latskap faktisk fulle av apati.

Dopaminnivåene er vanligvis lave. På samme måte er ikke aktiveringen av hjernebarken særlig intens, fordi en “apatisk” hjerne føler seg ute av stand til å utføre denne overanstrengelsen.

Hva ligger bak apatien som følger med latskap?

Bak latskap ligger en dimensjon som hjernen svært ofte behandler som apati. Hva gjør at du kan bli fanget av denne materien som sløver alt og gjør det kvelende? Fra et psykologisk synspunkt er det viktig å fremheve følgende dimensjoner:

  • Lav følelse av selveffektivitet.
  • Mangel på emosjonell støtte.
  • Ingen reell interesse for oppgaven vi skal utføre.
  • Å føle at det vi må gjøre ikke er verdt det.
  • Frykt for å ikke gjøre det så bra som andre forventer.
  • Motløshet, følelse av ubrukelighet og lav selvfølelse.

Utmattet kvinne med hodet på bordet som viser hva som ligger bak latskap.

Kort sagt, de psykiske og emosjonelle implikasjonene av latskap gjør denne dimensjonen til en realitet som du må vurdere. Derfor er det til liten nytte å bli sint på deg selv for din lave motivasjon. Du må kunne gå  dypere for å forstå hvorfor du føler det slik.

Kristendommen anser latskap som en dødssynd. Selv om det alltid har vært mislikt, er det på tide å se at det bare er en maske. Bak det ligger frykt, ubesluttsomhet, lav selvfølelse og misnøye.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Le Heron, C., Holroyd, C. B., Salamone, J., & Husain, M. (2019). Brain mechanisms underlying apathy. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry90(3), 302–312. https://doi.org/10.1136/jnnp-2018-318265

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.