Hva er rykter og hvorfor er de farlige?

Hva er rykter og hvorfor er de farlige?

Siste oppdatering: 25 september, 2018

Hva er rykter? Vi har alle hørt noen, og vi har alle spredt noen. I mer tradisjonelle, konservative tider kunne de ryste en hel familie. I dag, sirkulerer de annerledes fordi måten vi deler informasjon på har også endret seg drastisk.

Faktum er at rykter har et enormt potensial til å forstyrre ting, enten det er personlig eller sosialt. Vi liker ikke å være på feil side av et rykte, eller være temaet for det, siden de sjelden blir spredt med gode intensjoner. De er på en måte skjulte meldinger.

Hva er rykter?

Vanligvis er rykter muntlige meldinger spredt gjennom jungeltelegrafen. Paradokset her er at det finnes ikke noe bevis for å bekrefte eller støtte hva ryktene sier, men desto mer et rykte blir gjentatt, jo mer ser vi det som sant. Rykter følger loven om at desto oftere du repeterer noe, jo mer vil folk tro på det.

Kilden til ryktet er ikke spesielt lett å identifisere, spesielt fordi selve meldingen endres når vi gjentar den. Hviskeleken får ryktet til å forvandles om til noe helt annet enn det begynte som.

I begynnelsen er det vanligvis en kortfattet melding om mistanke eller tvil. «Jeg hørte de skal si opp flere folk»… «Anna kom ikke på jobb i dag, og hun har vært nedfor hele uken. Jeg tror hun er deprimert».

Definisjonen

Hjernene våre foretrekker imidlertid sikkerheter fremfor hypoteser. Så, det som begynte som en hypotese blir nesten forvandlet til et dogma. Når vi er i gang med å definere hva rykter er, følger de noen meget klare linjer:

  • Hemmelighold: Kilden er ukjent. Det er også et påvist fenomen at mennesker vanligvis glemmer kilden til en melding før de glemmer innholdet.
  • Sikkerhet: Vi stiller sjelden spørsmål ved rykter, ofte bare på grunn av den mentale innsatsen de krever. På den andre siden, er det ingen som liker å tvile på en person, når de forsikrer oss om at informasjonen de deler er sann.
  • Nysgjerrighet: Ryktet pirrer vår nysgjerrighet, enten fordi det involverer oss på noen måte, eller fordi det handler om et skandaløst tema.
  • Hastighet: Ryktets evne til forplantning og reproduksjon gjør det ustoppelig.
  • Nærhet: Ryktet formidles gjennom relasjoner.
  • Endring: Det fungerer nesten som et tre. Nye rykter strekker seg ut som grener for å fylle hullene etterlatt av det første ryktet.

En annen egenskap rykter har er at de har en tendens til å bli virale. Hver mottaker er samtidig en potensiell sender av informasjonen. Mottakeren legger ofte til sin egen tolkning av informasjonen. Deres måte og tone å føre meldingen videre på endrer den også.

Rykter kan endre vår oppfattelse

Hvordan kan vi stanse rykter?

Svaret på dette er like enkelt som det er umulig: å hindre folk i å kommunisere. Det er også et mer realistisk svar, som er like vanskelig, selv om det er mindre umulig enn det første. Det er at vi bør være kritiske til informasjonen vi mottar.

Vi bør spørre os selv om kilden er pålitelig. Spør (dersom det er mulig) personen som fortalte det til deg om de også stoler på informasjonen. Vi bør også tenke over om ryktet kommer noen andre til gode, og om det var de eller dem som startet ryktet.

Et rykte vi må være spesielt forsiktige med er rykter om minoriteter eller grupper som ikke er i stand til å forsvare seg. Det er derfor vi sier, “historien fortelles alltid av de seirende”. Den første prisen de beseirede må betale er å akseptere vinnerens versjon av historien. Tenk på diktatorskapene som raserte Europa i den første delen av det 20. århundre.

Vi behøver ikke å ta en lang tur i en tidsmaskin. Her, i dag, kan vi se at mange stereotyper om marginaliserte grupper mates systematisk av rykter. Rykter nærer fordommer og diskriminering.

Så, tenk deg om neste gang noen forteller deg et rykte, kan det virkelig stemme? Hvilke bevis har du for at dette er sant? Kommer det fra en troverdig kilde? Eller kan det være at noen ønsker å dra nytte av andres lidelse?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.