Endring oppstår fra dine eksempler, ikke dine meninger

Endring oppstår fra dine eksempler, ikke dine meninger
Fátima Servián Franco

Skrevet og verifisert av psykologen Fátima Servián Franco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Prinsippet bak utdanning er å lede som et eksempel. Faktisk, er hver og en av oss noen andres referansepunkt – en påvirkningskilde. På grunn av dette er meninger som ikke er etterfulgt av eksempler ikke effektive. Selv dårlige eksempler er mer brukbare enn gode meninger. De er et referansepunkt som lærer oss hva vi ikke burde gjøre.

Fra barndommen til alderdommen, lærer vi gjennom eksempler og direkte opplevelser. Denne typen læring forekommer ved å observere oppførselen til andre mennesker, og det kreves en rekke faktorer for at det skal skje. Spesielt må personen som setter et eksempel være interessant for den som observerer. I tillegg, for indirekte læring er det foretrukket at oppførselen er et redskap og gjentatt etter å ha sett et eksempel.

Læring av eksempel lønner seg, ofte raskere og mer effektivt enn noen annen type av læring. Selvfølgelig, er det viss oppførsel, spesielt risikabel oppførsel, som ikke kan bli lært kun med eksempler.

Det er ingenting tristere enn godt råd etterfulgt av dårlige eksempler. 

Eksempler – den eneste utdanningen

Hvor mange mennesker kan et godt eksempel tiltrekke? Hvor mange kan du gripe med dine meninger? Sett bort fra muntlige ferdigheter og en godt forsvar av våre meninger, er eksempler mer pedagogiske fordi de forsterker meningene til den som lærer. De kan sette pris på de mulige konsekvensene av viss oppførsel.

Mennesker som holder hender

Utdanning er ikke bare fått gjennom forelesninger. Det må være noe praktisk med undervisningen – det er hovedmålet med læringen. Hvis vi vil undervise barna våre, nevøene våre eller studentene våre, må vi tenke på at våre handlinger gjør et større inntrykk enn våre ord.

Det er upassende å gi en rekke beskjeder og så ikke vise samme oppførsel du ber om å få fra andreEnten det er sosialt, personlig eller med familien. Denne typen person er ikke et effektivt forbilde, fordi det er en forskjell mellom deres ord og deres handlinger. De sender motsigende meldinger til personen som observerer dem.

“Det er noe menneskelig, mer varig enn de overtroiske innbilningene til det guddommelige: eksemplet av høyere dyder.”

Jose Ingenieros-

Ord beveger deg, et eksempel drar deg

Eksemplet er den eneste undervisningen som alle kan lese. Ord, på den andre siden, er fylt med konnotasjoner og gjemte meninger. Vi kan ikke nekte for at ord kan være helbredende og kan produsere en endring i perspektiv. Men, ord har vanligvis ikke en langvarig effekt når det kommer til å endre en situasjon.

Hvis vi vil endre vår holdning, vår timeplan, eller våre vaner, er det ikke nok å si at vi skal gjøre det igjen og igjen. Fakta er det som vil gjøre en forskjell. Det er sant at ord gjør at vi legger merke til og gjør at vi tenker på passende eksempler. Men det er kun når oppførselen passer til ordene eller når endringen er blitt utført at vi kan si at læringen har blitt fullført.

En gutt som drar en jente

Ord har makten til å overbevise når de blir hørt, men eksempler har makten av sannheten sett og levd. Ord er enda mektigere når de er etterfulgt av et personlig eksempel, men ord uten handing er som en metallbit. Det resonerer, men uten noe særlig validitet.

Mennesker som kun bruker ord kan overbevise andre, men kun for en kortvarig tid, med mindre de støtter ordene deres med eksempler og opplevelsene av konsekvenser. Man kan finne makten bak ord gjennom eksemplene til taleren. Hvis det ikke er noen eksempler, blir det man sier kun abstrakt.

“Jeg overbeviste ikke mennesker med ord, fordi ord overbeviser ikke. Jeg overbeviste mennesker med fakta og eksempler.”

-Juan Domingo Peron-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.