Sosial identitet: hvordan vi identifiserer oss med en gruppe

Sosial identitet: hvordan vi identifiserer oss med en gruppe

Siste oppdatering: 09 mai, 2018

Sosial identitet er graden hvor vi identifiserer oss selv med en viss gruppe. Det er et mål av hvor viktig en gruppe er for oss. Desto mer vi identifiserer med en gruppe, desto mer vil gruppen definere vår egen personlighet. Normene og verdiene av gruppen er vanligvis delt av alle medlemmene. Og desto viktigere gruppemedlemmene mener de er, desto mer vil de respektere hverandre og seg selv.

Men er sosial identitet så enkelt som hvor viktig en gruppe er for oss? Nei, sosial identitet er ikke bare viktigheten av en gruppe og lojalitet til dens normer og verdier. I stedet, er den sosiale identiteten av en gruppe en sammenslåing av forskjellige deler. For å være mer spesifikk, sosial identitet er oppsatt av to faktorer på et gruppenivå og fem på et individuelt nivå. 

Selvinvestering av sosial identitet

Som vi har sagt består gruppenivået av sosial identitet av to komponenter: selvinvestering og egendefinering.  Selvinvestering snakker om følelsen av å tilhøre gruppen. Følelsen av at du er en del av noe større og de positive følelsene dette medfører.

For noen mennesker, er følelsen av å bli inkludert i en gruppe veldig viktig. Denne følelsen som fostrer velferd, er koblet med tilskrivelsen av positive karakteristikker. For eksempel, min gruppe er den beste, medlemmene er herlige mennesker, vi er involvert i viktige ting… 

En gruppe menn med gule t-skjorter

Selvinvestering består av tre individuelle deler. Disse er tilfredsstillelse, solidaritet og sentralitet.  Tilfredstillelse er reflektert i de positive følelsene mot gruppa og mot å være en del av den. 

En person som betrakter seg selv som fransk, en del av Frankrike, er glad for å være fransk. Han eller hun vil til og med benekte de negative aspektene som andre mennesker gir til de frankse menneskene. Hens tilfredsstillelse med gruppen vil ikke endre seg.

Solidaritet i en gruppe

Solidaritet er din psykologiske lenke med de andre medlemmene av gruppen og din forpliktelse til dem. Menneskene som indentifiserer seg mest med en gruppe vil gjøre alt for de andre medlemmene.

En person som føler at de identifiserer seg med en religion vil gjøre omtrent alt for mennesker med samme religion. Men, det vil kanskje være vanskeligere for den personen å relatere seg til mennesker av andre religioner. Solidaritet impliserer forpliktelse til gruppen og dens medlemmer.

Sentralitet gjør gruppen sensitiv til gruppeproblemer, enten de oppstår inne i gruppen eller med andre grupper. Når gruppen føler seg truet og sentralitet er viktig for medlemmene, vil de kjempe mot trusselen.

Sentralitet består av å sette gruppen foran individuelle behov. For eksempel, et amatørfotballag kan sette store deler av livet sitt på pause for å dedikere seg selv helt til laget deres.

En gruppe med buddhist barn

Egendefineringen av sosial identitet

På den andre side, egen definering er hvordan gruppen definerer seg selv. Graden av hvor mye gruppemedlemmene føler seg lik gruppen, er en stor del av hva egendefinering er.

Derfor har gruppemedlemmene en tendens til å være lik på mange forskjellige måter. De individuelle komponentene av egendefinisjon er selv-stereotyper og homogenitet. Selv-stereotyper er når gruppemedlemmer ser på seg selv som en del av gruppen. Ved å gjøre dette, har de også en tendens til å adoptere stereotypene som er gitt denne gruppen.

Normalt sett er gruppemedlemmene sett på som veldig lik de mest typiske medlemmene av gruppen. De vil også føle at de deler en lik skjebne med resten av gruppen. Resultatet av dette er at de føler seg som en del av suksessen og fiaskoen av gruppen.

Den oppfattete homogeniteten innad gruppen er koblet til ønsket om å opprettholde en positiv, distinktiv karakter av gruppen. Medlemmene tenker vanligvis at deres gruppe har mye til felles og at alle medlemmene er like. De ser vanligvis større homogenitet i gruppen enn det egentlig er.

Derfor, mennesker som identifiserer seg mye med gruppen deres har større sannsynlighet for å avvise medlemmer av andre grupper. Dette er fordi de ser på dem som alt for annerledes. Faktisk, medlemmene av ekstreme grupper, som Nynazisme vil prøve å differensiere seg selv så mye som mulig fra andre grupper, som snauskaller, uansett hvor like de er.

En sirkel av hender og føtter

Variasjonen av sosial identitet

Disse forskjellige komponentene av identitet spiller en rolle i hvordan mennesker vinner deres identitet innad en gruppe. Noen fremhever homogeniteten av gruppen og prøver å differensiere seg selv fra andre grupper. Men andre fokuserer på solidaritet med andre gruppemedlemmer eller ser på sentralitet som det viktigste.

Et eksempel er funnet i debatten i Spania om selvstendigheten til CataloniaPå den ene siden, er det mennesker som identifiserer seg som spansk og katalansk. På den andre siden, er det andre som bare identifiserer seg som den ene av disse to sosiale gruppene.

Men den måten å identifisere seg på er ikke det samme for alle. Noen identifiserer seg med sentraliteten av de katalanske og ser på Spania som en trussel. Men andre vil selv-stereotype og prøve å imitere de mest representative medlemmene av deres gruppe.

Disse forskjellene i sosial identitet gjør hvert menneskes identitet annerledes og vil derfor gjøre visse deler av gruppen mer viktig. Dette skjer på bekostningen av andre. Derfor, mennesker som tilhører flere overlappende grupper, som Spania og Catalonia, vil ha forskjellige måter å identifisere med hver av disse gruppene på.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.