Hva er Huckleberry Finn-syndrom?

Mangel på sunne familiebånd forårsaker både følelsen av tomhet og vanskeligheten med å jobbe med solide mål i livet. Dette fører til en interessant, men likevel kompleks personlighet.
Hva er Huckleberry Finn-syndrom?
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 07 juni, 2022

Et syndrom er et sett med medisinske tegn og symptomer som er relatert til hverandre. De er en del av en medisinsk profil som påvirker en persons velvære. Huckleberry Finn-syndrom er et perfekt eksempel på dette.

Huckleberry Finn er en karakter Mark Twain opprettet i en av hans romaner. Finn kommer frem i mange av de store amerikanske forfatterens romaner. Det er imidlertid i The Adventures of Huckleberry Finn hvor vi får et tydeligere bilde av hans karakter og problemer.

Før vi beskriver egenskapene til dette syndromet, er det viktig å merke seg at Huckleberry Finn-syndrom er en etablering av populær psykologi. Medisinsk litteratur refererer ikke til at det er et psykologisk eller psykiatrisk problem. Det gir imidlertid en interessant beskrivelse av visse personligheter som er verdt å nevne.

“Det er aldri for sent å ha en lykkelig barndom.”

-Tom Robbins-

Hvem er Huckleberry Finn?

Mark Twains mest kjente karakter var Tom Sawyer. Han var en modig, trofast og listig gutt som alltid kom i vanskeligheter. Imidlertid klarte han alltid å komme seg fremover. Huckleberry Finn var en av hans beste venner.

Illustrasjon av Huckleberry Finn-syndrom

Huckleberry Finns essensielle kvalitet var at han ikke var opptatt av sine ansvar. Han skulket skolen og brydde seg ikke om sine forpliktelser. Først opptrådte Finn som en sekundær karakter i The Adventures of Tom Sawyer. Imidlertid var han så fengslende at Twain bestemte seg for å skrive en roman dedikert utelukkende til ham.

I denne novellen viste Twain oss guttens personlighet, som stod i motsetning til Tom Sawyer. Huck, i motsetning til Tom, var et forlatt barn. Han bodde hos sin tante og faren hans var ond og en alkoholiker, en reell trussel mot ham.

I boken kidnapper faren ham og holder ham i fangenskap. Men Huck klarer å unnslippe, og Jim, en slave på rømmen, hjelper ham å rømme. Begge opplever farlige og spennende opplevelser til de blir reddet av den modige Tom Sawyer. Som vi ser, ligner alt dette en psykologisk tilstand kjent som Huckleberry Finn-syndrom.

De to grunnleggende egenskapene til Huckleberry Finn-syndrom

En psykologisk struktur kommer fra å bli forsømt og vokse opp med en grusom far. De to grunnleggende egenskapene til dette syndromet er et eksistensielt tomrom og den evige jakten på det som lindrer smerte eller forårsaker lykke.

En øde vei

La oss analysere disse to essensielle egenskapene som er tilstede i Huckleberry Finn-syndrom:

  • Eksistensielle tomrom. Det er den intense følelsen av å mangle noe som gir livet mening. Det er konstant misnøye og en følelse av en permanent tomhet. Det ligner veldig på hva vår idé om depresjon ser ut som.
  • Evig jakt. Som et resultat av det ovenfor, i Huckleberry Finn-syndrom er det et uendelig søk etter noe som til slutt kan fylle den tomme følelsen. Det er et dypt ønske om å finne en virkelighet for å føle seg fullstendig.

Som vi kan observere, bak den masken av uforsiktighet, er det en uro som ikke kan tilfredsstilles. Manglende formål fører folk med dette syndromet til å se overalt og forsøke å finne mening.

Andre trekk som karakteriserer Huckleberry Finn-syndrom

Foruten de to grunnleggende trekkene, er det andre egenskaper som definerer Huckleberry Finn-syndrom. De som lider av det, er vanligvis bemerkelsesverdig intelligente. Dette er påvist av deres evne til å løse ulike problemer. I tillegg til dette:

  • Synes de at det er relativt enkelt å tilpasse seg forskjellige situasjoner, men innerst inne er de aldri veldig komfortable med noe.
  • Unngår de ansvar. Dette er fordi de avviser ideen om å heie på seg selv siden de aldri har hatt noen solide røtter.
  • Hadde de en ulykkelig barndom og en veldig ødeleggende farsfigur.
  • Har de en svært lavt selvtillit. De anser seg ikke verdifulle og er tilbøyelige til å lide av depresjon på grunn av dette faktum.
  • Endrer de stadig venner, samarbeidspartnere, arbeidsplasser, osv. Det er vanskelig for dem å finne stabilitet i livet.
En jente med Huckleberry Finn-syndrom

Mangel på sunne familieobligasjoner forårsaker både følelsen av tomhet og vanskeligheten med å jobbe med solide mål i livet. Dette fører til en interessant, men likevel kompleks personlighet. Kan Huckleberry Finn-syndrom overvinnes? Ja, selvfølgelig. Med støtte og vilje er det mulig å forene seg med seg selv og en vanskelig fortid.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.