Henko: Transformativ forandring uten å gå tilbake

En transformativ forandring, en henko, er en øvelse i mot der vi møter oss selv og komfortsonen vår. Vi må demontere veggene vi har bygd i årevis og ideene som pleide å gjøre livet enklere.
Henko: Transformativ forandring uten å gå tilbake

Siste oppdatering: 31 desember, 2018

Henko er et japansk ord som refererer til en transformativ forandring der det ikke er mulig å gå tilbake til den vi en gang var. I mange tilfeller representerer det en fremgang i den personlige veksten vår. Det er bevis på at vi skal kunne satse på oss selv og evnene våre. Henko er bøyningspunktet som løfter oss opp over frykten og bekymringene våre og forvandler de interne holdningene våre.

Å ha evnen til å transformere, utvikle seg, avansere og utvide bevissthetsnivået vårt er nøklene til å overvinne hindringer. Vi må kunne gjøre dette for å bli kvitt mangelen vår på selvtillit og bli sterkere. Henko er frukten av motstandskraften vår.

“I livet må vi gi opp en del av hvem vi er for å bli det vi egentlig kan være. Forandringen er ikke gratis, og den mater oss bare hvis det fører til forvandling.”

-Alex Rovira-

Forvandling for å gå videre

Vi kunne løst mange av vanskelighetene våre hvis vi introduserte henko, en transformativ forandring, inn i livene våre. Problemet er at vi ikke er villige til å gjøre dette mesteparten av tiden. Kanskje vi ikke er sikre på hvordan vi skal foreta en forandring, eller at det kan virke skummelt fordi det er nytt.

For eksempel vet vi at noen mennesker foretrekker å holde seg i komfortsonen deres ved å bruke de samme håndteringsstrategiene til tross for at de føler seg forferdelig. Noen ganger må de faktisk gjøre en reell innsats fordi en transformativ forandring ellers ikke ville skjedd naturlig.

Sannheten er at det ukjente gjør oss alle urolige. De tingene vi ikke kan forutsi og som unnslipper beregningene våre er helt utenfor vår kontroll. Derav kommer vi til å bli følelsesmessig oppbrukt når vi forsømmer denne uroen. Vi velger å stå fast på vårt i stedet for å omfavne den nødvendige forandringen. I denne forstand kan det være mange grunner til en transformasjon. Imidlertid må disse tre elementene eksistere for at vi kan foreta en transformativ forandring: overbevisning, ønske og motivasjon.

Transformativ forandring

Å ta en risiko

Risikoen for forandring er trykt inn i hvem vi er. Det er en del av oss. Vi må dra nytte av den interne følelsen og bruke den til å dytte fremover. Vi må være fryktløse og klare for det øyeblikket der føttene våre ikke er i kontakt med bakken.

La oss nå være klare. Ikke alle endringer eller erfaringer kommer til å forandre oss. Noen ganger gjør vi en første ordreendring. Når dette skjer “skaper vi en forandring”, men til slutt befinner vi oss sittende fast i den samme rutinen eller handlingen som vi gjorde før.

For å vokse og starte en ny bane, må vi introdusere et høyere nivå av endring. Paul Watzlawick ville sagt at vi trenger en andre ordreendring. Nå, hva betyr dette?

Typer forandringer ifølge Paul Watzlawick

Ekspertene i systemteoriene anser at det er to motsatte tendenser når det gjelder forandring. Den første har å gjøre med å holde oss i en stabil, stasjonær tilstand. Den andre tendensen har å gjøre med å produsere nye former, begge avledet av den matematiske teorien om logiske former.

Den østerrikske psykologen Paul Watzlawick kalte disse trendene 1., eller første ordre, og endring 2, eller andre ordre. For å forklare begge brukte han følgende eksempel. En person som har et mareritt kan gjøre mange ting i marerittet: løpe, gjemme seg, skrike, osv. Men ingen forandring i en av disse atferdene kan avslutte marerittet.

Denne typen endring kalles type 1-endring. Dette skyldes at marerittet inkluderer modifikasjoner og strategier som har å gjøre med den samme dynamikken der personen finner seg selv. De er basert på negativ tilbakemelding.

På den annen side kalte han type 2-endring noe som skjer kvalitativt og er basert på positiv tilbakemelding. Dermed øker det avvik og gir vei til ny strukturdannelse. Hvis vi tar hensyn til forrige eksempel, er type 2-endring å våkne opp. Den eneste veien ut av marerittet ville være en forandring i drømmen, virkeligheten eller perspektivet.

Å gjøre type 2-endringer

Vi kan finne et annet eksempel i tilfellet av psykologi og behandling. Noen foreldre ber om psykologisk hjelp når barnets prestasjon på skolen synker. Foreldrene har sikkert utført noen form for straff, som å redusere fritidsaktiviteter eller ikke la dem gå ut med venner.

Disse er type 1-endringer. Problemet er at de ikke kan løse situasjonen. Nå analyserer og intervjuer terapeuten de forskjellige familiemedlemmene. De observerer at barnets bestemor og storesøster bor hjemme. Dette har forandret dynamikken i forholdet mellom alle familiemedlemmene. Hva ville type 2-endringen vært i dette tilfellet? Forandringen ville måtte endre måten familiemedlemmene relaterer til hverandre på og tilpasse seg til den nye situasjonen. 

Kanskje kan vi forstå konseptet bedre hvis vi tenker på en person som har begynt å føle seg trist, apatisk og umotivert. I forsøket deres på å forbedre humøret, bestemmer de seg for å gå på treningsstudio, gå ut mer og eksperimentere med kreative farer. Alle disse er type 1-endringer. Problemet, til tross for alt dette, er at de fortsatt ikke føler seg bra og er ganske distraherte. Hva kan de gjøre? Innfør en type 2-endring: endre perspektivet, visjonen deres om virkeligheten og styre følelsene deres. Dette vil virkelig gjøre dem i stand til å foreta en transformativ forandring.

“Forandring er uunngåelig. Å forandre seg til det bedre er en heltidsjobb.”

-Adlai E. Stevenson-

Henko: En transformativ forandring, en ny skjebne

Som vi kan se, er forandring et fenomen som inneholder flere dimensjoner, spesielt hvis vi vil overskride og provosere en henko. Det er ikke nok for oss å bare ville skape en forandring og begynne å gjøre noe nytt. Hvis vi virkelig ønsker å se verden på en ny måte, må vi analysere perspektivet vårt og hvordan det påvirker vårt daglige liv.

Vi kan tro at visjonen vår om virkeligheten er perfekt og at verden må oppføre seg i henhold til ideene våre. Men hvordan kan vi være så sikre på det? Er det ikke sant at to personer kan observere den samme hendelsen på helt forskjellige måter? Sannheten er at hver og en av oss bygger og arbeider med vår egen individuelle og knapt utskiftbare virkelighet. Hvorfor ikke undersøke andre visjoner og oppfatninger for å løse problemene våre?

Spørsmål om virkeligheten vår

Det er sant at dette ikke er en enkel ting å gjøre. Å stille spørsmål om verdenen vår er ikke noe vi kan gjøre på kort tid. Faktisk kommer vi ikke til å være fornøyde før vi er i harmoni med vår sanne natur, en bekymringsfri natur. Vi vil bare kunne få velvære hvis vi legger egoet vårt bak oss.

Transformativ forandring

En transformativ forandring, en henko, er en øvelse i mot der vi møter oss selv og komfortsonen vår. Vi må demontere veggene vi har bygd i årevis og ideene som pleide å gjøre livet enklere.

I denne forstand er vi vår mest kompliserte motstander, men også den med all kunnskap. Vi kan tilby oss selv muligheten til selvstyrking hvis vi ikke tillater oss selv å bli revet med av mentale spill. Selv om forandringen er konstant i universet vårt, hjelper det å være klar over den slik at den kan hjelpe oss med forandringen. Det viktigste er å belyse stiene som hjelper oss med å vokse. Vi må bruke det vi har lært underveis for å bli opplyst.

Henko er muligheten til å bli gjenfødt gjennom fred og personlig styrke.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.