Har du en sunn selvfølelse?

Har du en sunn selvfølelse?

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Selvfølelse er nært knyttet til den subjektive vurderingen vi gjør av oss selv. En sunn selvfølelse vil alltid generere et positivt velvære, mens den på sine laveste nivåer kan sende oss inn i depresjon. Derfor er det så viktig å ta vare på den og evaluere den, rett og slett fordi den er noe som svinger så mye. Et av verktøyene vi finner i psykologien, og som vil hjelpe oss med å nå dette målet, er Rosenbergs selvfølelsesskala.

Denne skalaen er kort, rask, pålitelig og har stor gyldighet. Så mye at den er et av de mest brukte verktøyene som psykologer bruker for å vurdere menneskers selvfølelse. Den brukes også ofte når du vil måle denne variabelen i en forskningskontekst.

“Hvis du ikke vet hvordan du verdsetter deg selv, vil noen vite hvordan de skal bruke deg.”

Anonym

Rosenbergs selvfølelsesskala og dens gjennomføring

Rosenbergs selvfølelsesskala har fått sitt navn etter sin skaper, Morris Rosenberg, en professor og doktor i sosiologi som viet flere år av sitt liv til studiet av selvfølelse og selvkonsept. Han presenterte det første forslaget til skalaen i sin bok: Society and the Adolescent’s Self-Image.

Skalaen til Morris Rosenberg består av 10 uttalelser som dreier seg om hvor mye eller hvor lite personen verdsetter seg selv, og hvor fornøyd han er med seg selv. De første 5 uttalelsene er formulert positivt, de resterende 5 på en negativ måte.

skala av en sunn selvfølelse

Hver av de positive bekreftelsene er scoret fra 0 (jeg er helt uenig) til 3 (jeg er helt enig). De negative bekreftelsene er scoret i revers, 3 betyr helt uenig og 0 er helt enig.

Dette er uttalelsene:

1. Jeg føler at jeg er en verdig verdsettelse, minst like mye som andre.

2. Jeg føler at jeg har positive kvaliteter.

3. Generelt pleier jeg å tenke at jeg er en fiasko.

4. Jeg er i stand til å gjøre ting like bra som de fleste andre kan.

5. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av.

6. Jeg vedtar en positiv holdning til meg selv.

7. Generelt føler jeg meg fornøyd med meg selv.

8. Jeg vil gjerne ha større respekt for meg selv.

9. Noen ganger føler jeg meg ubrukelig.

10. Noen ganger tenker jeg at jeg er ubrukelig.

“Ingen kan få deg til å føle deg dårligere uten ditt samtykke.”

Anonym

Resultatene

De positive utsagnene (1,2,4,6,7) og de negative (3,5,8,9,10) blandes. Resultatet av deres poengsum gjør at vi kan få en forståelse av tilstanden til respondentens selvfølelse. En lavere poengsum enn 15 ville tyde på en svært lav selvfølelse, noe som tyder på at det er noe som bør arbeides med.

En poengsum på mellom 15 og 25 poeng vil tyde på en sunn selvfølelse, og faller innenfor parameterne for det som anses som “balansert”. En poengsum på over 25 ville vise en sterk og sunn person. En slik høy poengsum kan imidlertid også indikere problemer i hvordan personen ser virkeligheten, og kunne markere folk som er for tilfreds med seg selv. Den ideelle poengsummen vil variere mellom 15 og 25 poeng.

En sunn selvfølelse

De mest relevante funnene i Rosenbergs selvfølelsesskala

Rosenbergs selvfølelsesskala, selv om den først var ment for tenåringer, ble senere tilpasset voksne. Dette tillot dem å evaluere hele befolkningen og til og med forskjellige kulturer, noe som ga opphav til svært interessante funn.

Et av disse funnene viste at personer som bor i individualistiske samfunn, for eksempel USA, føler seg veldig kompetente, men mindre fornøyd med seg selv. Det samme skjer ikke på steder som Japan. Der finner du en kollektivisme som gjør tilfredsstillelse med seg selv høyere, men en lavere følelse av kompetanse.

I tillegg viste skalaen at ekstroverte og mer følelsesmessig stabile mennesker nyter høyere selvfølelse, mens innadvendte og følelsesmessig ustabile mennesker har en dårlig selvfølelse.

Kvinne som har en sunn selvfølelse blåser blått støv

Til tross for alle disse funnene, viste Rosenbergs selvfølelsesskala at alle mennesker, det være seg menn eller kvinner, barn eller voksne, pleier å evaluere seg selv på en positiv måte. Selvfølgelig må vi spørre om dette skyldes at mange mennesker skammer seg for å innrømme sine mangler – de tingene som får dem til å føle seg dårlige – eller fordi de ikke klarer å gjenkjenne det.

“Lær å respektere og elske deg selv, fordi du skal ha deg selv som selskap resten av livet ditt.”

Anonym

Har du en sunn selvfølelse?

Rosenbergs skala overlever til denne dagen for å løse et felles problem i psykologi – å kunne måle visse variabler som påvirker vår oppførsel, tanker og følelser. Dens utvikling og overlevelse minner oss om viktigheten av å overvåke vår egen selvfølelse, ta vare på den og alltid forsøke å holde den på et nivå som hjelper oss i stedet for å hindre oss. En sunn selvfølelse er en av grunnpilarene til velvære, og samtidig nøkkelen til å føle seg lykkelig og rolig i de ulike områdene i livet vårt. Så, har du lyst til å ta testen og oppdage hvor mye du verdsetter deg selv?

Hovedbilde gjengitt med tillatelse av Kathrin Honesta


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.