Den nye psykologien har ankommet

Den nye psykologien har ankommet

Siste oppdatering: 26 november, 2017

Den nye psykologien har ankommet, og psykologi er ikke det samme som det en gang var. Tvil om dens vitenskapelige integritet har blitt begravd etter mange år med studier. Psykologien tar form, og det er noe som enhver  psykolog eller pasient vil være enige om at er en bra ting. 

Over de diagnostiske merkelappene som driver fram terapeutisk arbeid, ønsker psykologi i dag å være noe mer helhetlig. Hvis du tenker på at du trenger hjelp til å trå lettere, uten vekten av skyld, tristhet eller noe som trykker deg ned på dine skuldre, kan du benytte deg av den nye psykologien.

Den nye psykologien: Nye perspektiver

Uten å glemme den vitenskapelige strengheten, er hovedobjektivet for nye psykologiske terapier ikke bare å kurere mentale lidelser. Psykologisk behandling blir mer og mer eklektisk. Den forsøker å gi hver pasient ressursene han eller hun trenger for å få problemene deres til å ikke lenger være en så negativ kraft i livene deres, slik at hver person kan finne sine styrker og sin spiritualitet.

Noen ganger handler det ikke om å eliminere problemer, men heller om å styrke sine egne sterke sider. Dess mer vi stresser over ideen om at det er noe galt med oss, at vi må endre noe akkurat nå, dess mer angstfulle og små føler vi oss ovenfor den byrden det er å gjøre en forandring.

den nye psykologien viser hjerner som kobles sammen

Eklektisisme som helbreder

Psykoanalyse har bidratt til viktige konsepter når det kommer til forholdet mellom pasient og terapeut. Behaviorisme har gitt oss verktøyene for å utvikle visse adferdsmønster, og den kognitive modellen har gitt oss et svar på spørsmålet: hvorfor prosesserer vi informasjon slik vi gjør og hvorfor gjør måten vi tenker på at vi lider?

“Jeg er overbevist om at et viktig nivå av menneskelige tanker vil være nådd når det fysiologiske og det psykologiske, det objektive og det subjektive, faktisk blir smeltet sammen …”

-Ivan Pavlov-

Alle disse bevegelsene innen psykologi, i tillegg til de mindre kjente, men like viktige (som eksistensiell psykologi, Gestaltterapi, den systematiske modellen og så videre), har gitt oss ekstremt nyttige verktøy for å kunne utvikle en vellykket form for terapi.

Summen av psykologi og pasientens potensial

Det er mange konkrete problemer som må løses med en spesiell form for terapi, som for eksempel med søvn, spesifikke fobier, panikkangst og så videre. De fleste mennesker går imidlertid i terapi av mindre spesifikke årsaker. Kanskje de ønsker å føle seg bedre, eller senke stressnivået eller bitterheten de føler, eller kanskje de leter etter et eksistensielt perspektiv som kommer til å gi dem et mer tilfredsstillende liv? Listen er lang.

“De eneste menneskene som føler seg skyldige, er de som gir opp sine drømmer.”

-Jaques Lacan-

den nye psykologien, to ansikter

For å gjøre dette, må mange ulike verktøy fra alle de klassiske retningene innenfor psykologien integreres samtidig som aspektene som er i fokus i terapi nå for tiden er med: verdier, erfaringsunngåelse, ens forhold med deres tanker og følelser. Vi bør også rekonseptualisere menneskelig lidelse på nytt, og lære noe fra østlig filosofi.

Å føle seg bra er mye bedre enn å ikke føle seg dårlig

Å føle seg bra er ikke et krav eller en ileggelse. Å forstå at du kan gå uten å føle alt så mye, er det første steget mot å bevege seg fremover og danne positive følelser med hvert eneste steg. Nye psykologiske terapier ønsker å knytte pasienten med sine følelser og tanker for å endre deres rolle i livet.

Hvis vi vurderer våre tanker og følelser som en observatør som ser det utenfra, vil vi innse at alle innfrir en viktig funksjon, heller enn å ønske å rømme det sekundet de oppstår. De er en del av vår natur; vi føler oss bra når vi lever fullt og helt i nåtiden, uten å bli opprørte over et ønske om noe annet.

“Utdannelse er det som overlever når du har glemt alt du har lært.”

-B. F. Skinner-

den nye psykologien spirer

Når dette skjer, føler vi at alt passer, og vi kjemper ikke mot livet lengre. I stedet flyter vi med livet når tingene vi gjør er på linje med våre verdier og prioriteringer. Den nye psykologien forsøker å endre fokuset, og å legge mer vekt på menneskene, og på å identifisere og bruke deres styrker slik at de kan vinne over sine vanskeligheter.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.