Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken

Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken

Siste oppdatering: 18 november, 2017

Hvis du vil at jeg skal høre på deg, så ikke rop til meg. Hvis du vil ha min respekt, så ta hensyn til meg. For hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken. Samme hva du tror, så høster du ofte hva du sår.

Slike ideer minner deg kanskje om et behavioristisk perspektiv, hvor hvert stimuli har en tilhørende konsekvens. Man trenger ikke å være så deterministisk, men til en viss grad er det en hårfin balanse i hver og en av oss, og enhver variasjon medfører en reaksjon.

«Hvis du vil vite fortiden din, så se på nåtiden, for det er konsekvensen. Men hvis du vil vite fremtiden, så se på nåtiden, for det er den som vil være årsaken.»

-Buddha-

Uansett om du tror på tilfeldigheter eller ikke, vil det gjøre godt i hjertet om du gir litt rom for det uventede, det usannsynlige og det magiske. Det er imidlertid ikke nødvendig å akseptere at tilfeldigheter finnes.

Siden livet er en kontinuerlig læringsopplevelse, må du tillate deg selv å være en ydmyk student og forstå at enhver handling alltid medfører en tilhørende konsekvens. At ord har kraften til å såre og lege. At tanker gir liv til følelser, og følelser kan få deg til å se verden på en annen måte enn før.

Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken

Konsekvensenes tyngde og loven om årsak og virkning

Vi har alle noe kunnskap om forholdet mellom årsak og virkning. Når vi ser på maskiner og ingeniørkunst, får vi spesielt et godt bilde av dette. Men i virkeligheten stikker det ikke så dypt. Du trykker på knappen, så starter PC-en. Hvis jeg reparerer bremsene på bilen, kan det redde meg fra mange ulykker.

Menneskelig adferd er imidlertid mye mer kompleks. Vi har ikke knapper og bruksanvisninger. Noen ganger kan vi behandle to personer på samme måte, men få veldig ulike effekter. Mennesker er like utrolige som de er kompliserte. Vi har et rikt, men sårbart sett av følelser, preferanser og verdier som kan skape ulike reaksjoner på samme stimuli.

Det som kalles for «loven om årsak og virkning» sier oss noen viktige og grunnleggende ting om verden og hvordan mennesker samhandler. Dette er verdt å huske på:

  • Alle handlinger, tanker og intensjoner er som en bumerang. Før eller siden vil denne adferden, det ordet du tankeløst utbrøt, komme tilbake til deg med en viss effekt. Husk på det!
  • Hva enn du lider av i dag, som opptar deg i den komplekse situasjonen du er i akkurat nå, er knyttet til en årsak, hvis du tenker nøye etter og graver i fortiden.
  • Men i stedet for å se på alt som en form for ubrytelig kjede av determinisme, burde du akseptere tingene som de er. Vi er frie og sterke skapninger, og vi er i stand til å velge våre ord og handlinger og hva vi tenker fra det ene øyeblikket til det neste.

Hver person er selv ansvarlig for å forutse konsekvensene av sine handlinger, gjennom refleksjon og intuisjon.

Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken

Hold øye med handlingene, ordene og tankene dine

Vi er ikke bare hva vi gjør og hva vi sier. Vi er først og fremst hva vi tenker. Det er slik vi avgrenser virkeligheten vår og gir den form, en kropp, en essens. Hvis tankene dine er lammet av frykt og ord som «Jeg kan ikke» eller «Jeg vil ikke», vil veien din bli preget av sumper og piggtrådgjerder som du må kjempe deg gjennom hver eneste dag.

Årsak og virkning gjelder ikke bare for menneskene rundt deg. Det gjelder fremfor alt for deg som en skapende agent, en skapning i stand til å forme din egen virkelighet. Nedenfor vil vi forklare hvordan du skal leve ut denne rollen på en mest mulig sunn og berikende måte.

Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken - Tre

Vær oppmerksom på årsakene, så oppnår du bedre effekter

Vi kunne alt levd lykkeligere, mer verdige liv, om vi var litt mer oppmerksomme på våre egne holdninger, med å passe på hvilke ord vi bruker og med å prøve å ikke skade eller plage oss selv eller andre. Loven om årsak og virkning minner oss om at alt vi gjør, sier og tenker har en effekt, både på oss selv og menneskene rundt oss.

Filosofen og astronomen Galileo Galilei sa at: «Ting henger sammen med usynlige bånd: Du kan ikke plukke en blomst uten å forstyrre en stjerne. » La oss se på hvordan vi kan skape virkninger som er sunne, verdige og berikende for alle.

  • Hvis du gjør gode gjerninger, vil du høste gode resultater. Men bli ikke for opptatt av at andre skal anerkjenne de gode gjerningene dine. Den som bør være mest interessert i at du opptrer med vennlighet, respekt og ære er deg selv.
  • Ønsker skaper intensjoner, og intensjoner former handlingene våre. Pass derfor på at ønskene dine er berikende, positive og konstruktive for deg selv og menneskene rundt deg.
  • En annen ting å passe på er automatisk adferd. Vi lever det meste av dagliglivet på autopilot og glemmer oss ofte bort. Dermed mister vi kontakten med vårt indre selv og til og med våre følelser.
Hvis du ikke liker virkningen, ikke provoser frem årsaken - Drømmefanger
  • Sett med farten og ta en pause. Hver gang et ord er på vei ut av munnen din kan du analysere hvilke effekter det kan ha. Stopp litt, og slå av den mentale støyen som gir deg begrensninger og en usikker holdning. Formuler tankene dine på nytt, med ny energi, styrke og varme, så endrer du virkeligheten din.

Noen ganger er det de minste tingene som gir grobunn for store, lykkelige universer. Alt, ja absolutt alt, kan starte med en enkel, liten tanke.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.