Tiltrekningens lov: Eksisterer den virkelig?

Tiltrekningens lov: Eksisterer den virkelig?

Siste oppdatering: 19 september, 2017

Tiltrekningens lov. Du har sikkert hørt om den. Vi snakker ikke om den psykologien av tiltrekning, som fokuserer på romantiske forhold, men snarere om et annet fokus innen personlig utvikling som har hatt stort gjennomslag de siste årene.

Å tro at hell kommer til å følge oss i våre oppgaver, for eksempel. Å ha et intenst begjær for noe, å være full av optimism e og selvtillit, med håpet om at dette skal hjelpe oss å oppfylle våre mål og våre drømmer. Disse tankene, uttrykt på enklest mulig måte, gir form til det velkjente konseptet “tiltrekningens lov,” i henhold til hvilke visse energibølger som har innflytelse for vår egen fordel.

“Vi er hva vi tenker,” forteller denne loven oss. Vi utvikler en mental tilstand gjennom fine, harmoniske vibrasjoner, skapt av våre egne tanker. De er både årsakene og midlene med hvilket vi oppnår ting.

Er dette mulig? Og videre, er dette egentlig noe vi kan stole på? Med tanke på dens relevans, spesielt innen feltet for personlig utvikling, så er det verdt å snakke litt om dette på en objektiv måte.

Grunnlaget for “tiltrekningens lov”

“Tiltrekningens lov” er intet nytt konsept. Det har sine røtter i klassisk teosofi og i “new age”-bevegelsen, der man tror på kraftfelt og de krefter som vever universet sammen.

Vi kan heller ikke glemme “positiv tenkning”, denne velkjente teorien om selvmotivasjon, som kan gi oss mye vel trengt energi og selvtillit. Samtidig har “tiltrekningens lov” dimensjoner som er akseptert innenfor flere psykologiske disipliner, noen du sikkert allerede kjenner til er:

  • Kognitiv teori: et ideelt perspektiv for det feltet innen psykologi der man undersøker hvordan ulike mentale prosesser som oppfatningsevne og hukommelse kan hjelpe oss å tilegne kunnskap og påvirke endringer. La oss ta som eksempel personer som vil slutte å røyke. Ved å visualisere seg selv starte dagen uten den etterlengtede sigaretten, kan en person fremkalle endring. Med andre ord, her kan vi med tankens kraft, oppnå våre mål, slik det også indikeres innen tiltrekningens lov.
  • Kognitiv atferdsterapi: det interessante med denne psykologiske retningen, er at den lærer oss at våre tanker er opprinnelsen til våre følelser og vår oppførsel. Med andre ord kontrollerer vi det emosjonelle feltet ved å endre våre tanker. Om jeg tenker at jeg skal sette mine problemer til side, og ved å være fast i denne målsetning, så vil det tilslutt orientere mine evner til å oppnå det.
nøkler

Alternativ til tiltrekningens lov: handling

Den eneste objektive kritikken vi kan komme med ovenfor tiltrekningens lov er at den baserer seg for mye på tanken om energifelt, og at den vesentlige ideen er at for å oppnå noe, så må vi “be om det”. Om dette så gjelder å be universet eller den store, usynlige kraften som tilsynelatende både omringer oss og som vi er koblet til. Det finnes selvfølgelig en verdi i dette; å vise en entusiastisk innstilling og å være positiv og takknemlig.

Men som vi allerede vet, så er det ikke nok å be. Det hjelper oss ikke så mye å be ydmykt om at vi skal oppnå målene i våre liv om vi ikke selv bidrar med egne anstrengelser. Det vil selvfølgelig alltid være nødvendig, og riktig, å ha en positiv tilnærming, men denne positiviteten må være realistisk og logisk. Løsningene i livet vårt kommer ikke ved at vi tenker, ønsker og håper at noe skal skje.

Vi aksepterer at tiltrekningens lov er den første stimuli som leder til forandring. Å tenke at jeg vil ha noe, forstå at jeg må forandre noe, og logisk nok, at jeg må gjøre en egen innsats for å oppnå det. Vi komplementerer med andre ord tiltrekningens lov med “handlingens lov”. Når du en gang har åpnet øynene dine, og begynt å håpe, så vil dette få i gang forandringens motor.

Ikke gå rundt å tro at noen energier i seg selv, kommer til å gi deg det du vil ha. Tilsett dine egne midler, strategier og bygg din egen vei, dag for dag, så vil du forstå at enhver prestasjon bærer vitnemål om din egen styrke. En styrke som gjør oss stolte av oss selv.

Tiltrekningens lov fungerer godt som et motiverende konsept, det er allikevel bra å forsøke å se ting objektivt, og husk at i dag selges mange selvhjelpsbøker med dette “positive tanker”-konseptet. Ha alltid tro på deg selv, men vær ikke redd for å utfordre dine tanker og handlinger for å skape din egen vei, den du ønsker å gå.

Den som gjør deg lykkelig og som det er verdt å kjempe for.

Bilder av Seoien, Nino kaan


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.