Påvirker landet du kommer fra personligheten din?

Påvirker landet du kommer fra personligheten din?

Siste oppdatering: 26 november, 2017

På hvilken måte påvirker landet du kommer fra måten du er på? Dette spørsmålet har blitt stilt av mange tenkere og forskere i mange hundreår. Svarene til dette spørsmålet sprer seg fra geografisk determinisme til en universell menneskelig essens.

Kulturen som du vokser opp i, har definitivt stor innflytelse over måten du tenker og føler på. Den har også stor påvirkning når det kommer til formingen av ditt selv-konsept. Det er ikke slik at det er en væremåte som bare er basert på nasjonalitet, men heller slik at hvert land har visse dominerende sett av trekk og verdier.

“Nasjonalisme kureres ved det å reise.”

-Camilo José Cela-

Det er også visse trekk som er felles for alle mennesker, uavhengig av hvilken kultur de kommer fra. Margaret Mead, en antropolog fra England som var berømt tidlig i 1920-årene, viser hvordan selv i de mest eksotiske kulturene er det en deling av plikter og posisjon basert på kjønn. Og at hver kultur har sine estetiske uttrykk som er høyt verdsatt av samfunnet.

Måter å være på og stereotyper

Det er ikke enkelt å etablere et sett av trekk som definerer ens måte å være på ut fra det landet du kommer fra. Noen ganger er dette påvirket av fordommer og stereotyper knyttet til visse kulturer. Også, fordi visse trekk skiller seg ut som dominante, betyr det ikke at alle som kommer fra et land vil ha de samme trekkene.

Landet du kommer fra: menn med barter av grener

Selvfølgelig finnes det dominerende skikker som påvirker personlighetene til de menneskene som hører til den kulturen. Det er også tydelig at mennesker som er fra det samme landet er eksponert for de samme historiske faktaene og at de mest relevante blant disse etterlater spor i mennesker som vil komme til å påvirke dem.

På den andre siden av saken, har hver nasjon sitt eget sett av verdier som blir oppmuntret både innad i familiene og i utdanningssystemet. Men ikke glem at, på grunn av politiske og økonomiske interesser, blir stereotyper ofte utviklet som devaluerer eller undervurderer en hel gruppe av mennesker.

Dette har skjedd til det jødiske folket, som ble merket som “juksemakere”, eller indianerne, som ble vurdert til å være snikende, skitne og degenererte. Eller vietnamesere, som ble regnet som blodtørstige, late og sinnssyke. Og så videre, og så videre.

Hovedtrekk og stereotyper

For å definere en “måte å være på”, er det vanlig å dele opp i ulike kulturelle opphav som danner forskjellige blokker: angelsaksere, latinere eller asiater. Selv om hver av disse gruppene inkluderer mange land med viktige forskjeller mellom seg, er det visse trekk de har til felles.

Landet du kommer fra: mann på synkende hus

Det blir sagt at angelsaksere er karakterisert først og fremst av sin individualisme. Dette fører til at de er ganske reserverte, uavhengige og praktiske. De har en tendens til å være kompetitive og til, fremfor alt, å sette pris på autonomi og frihet.

De setter pris på presisjon, nøyaktighet og metode. De blir generelt ansett for å være systematiske. De verdsetter humoristisk sans som et uttrykk for intelligens, og ikke som en tilstand av humør. Konseptet av suksess og feil har vært ordentlig inngrodd i dem, og de organiserer sine liv rundt det.

Asiater har en tendens til å ha stor respekt for autoriteter og krever veldig mye av seg selv. I asiatiske land, respekterer de, eller nærmest tilber, alle former for hierarki: det familiære, det religiøse og det politiske, for eksempel. 

De er disiplinerte mennesker som utviser respekt og toleranse for andre. De ønsker at handlingene deres skal holde fast ved deres etiske prinsipper. Framfor alt, verdsetter de ens evner til å arbeide og ens ære.

Landet du kommer fra: Kvinne med sekk full av stjerner

Latinere blir assosiert med mennesker som har gode evner, er flinke til å prate og er utadvendte. Det blir sagt at de ikke egentlig er tilknyttet normer, de er heller veldig mottakelige for å gi seg hen til gleder. De er kreative, gjestmilde, hjertelige og generøse.

De kan gi opp profesjonell suksess for et roligere liv med venner og familie. De har en fantastisk humoristisk sans, og de liker å uttrykke hvordan de føler seg, spesielt gjennom kunst. De har et rykte på seg for å være de beste elskerne, og de har en tendens til å være veldig knyttet til sine familier.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.