Gruppesamhold: Forholdet mellom samhold og ytelse

Gruppesamhold er et av de viktigste elementene i å forstå hvordan en gruppe oppstår, hvordan den påvirker medlemmene, og konsekvensene av dette medlemskapet i ulike variabler (for eksempel ytelse). Denne artikkelen vil vise ulike studier, for eksempel det minimale gruppeparadigmet, for å forklare hva samhold er og hvordan det kan relateres til en gruppes felles ytelse.
Gruppesamhold: Forholdet mellom samhold og ytelse

Siste oppdatering: 05 februar, 2020

Det er mange elementer som karakteriserer strukturen i en gruppe, for eksempel orden, hierarkisk fordeling, innflytelse, prestisje og differensiering. Selv om de fleste vet dette, er sannheten at driften av en gruppe er basert på distribusjonen og konfigurasjonen av visse elementer. Eksempler på slike elementer er roller, normer og gruppesamhold. Alle disse elementene fungerer som et “lim” som forvandler ordinære mennesker om til en gruppe.

Mennesker kan komme sammen og kalle seg selv en gruppe. Det vil imidlertid ikke nødvendigvis gjøre de samlede menneskene til en gruppe i seg selv. Grupper krever en delt identitet, en struktur og en delt avhengighet. Basert på disse variablene er det trygt å si at gruppesamhold er noe annet.

På grunn av dette er samhold “limet” som holder en gruppe sammen. Nå kan flere typer samhold manifestere seg i en gruppe. La oss ta en titt på dem.

 • Samhold av personlig tiltrekning. Dette samholdet har grunnlaget sitt i gjensidig avhengighet, som vi kan definere som den styrken som holder medlemmene i gruppen sammen. Det kommer som et resultat av de delte interessene og gjensidige ønskene som medlemmene i gruppen har. Dette samholdet kan oppstå mellom skolevenner.
 • Samhold av mål. Grunnlaget for denne typen samhold er å ønske å forbli i en gruppe fordi den fasiliteter oppnåelsen av mål. Vanligvis synes gruppemedlemmene at det ville være for vanskelig å nå målene sine utenfor gruppen. Følgelig blir de værende i gruppen så lenge den har relevante oppgaver og interesser. Dette samholdet kan for eksempel eksistere i arbeidsmiljøer.
 • Samhold av gruppetiltrekning. I andre grupper kan samhold være basert på hvor interessante eller attraktive aktivitetene gruppen deltar i er. I dette tilfellet vil ikke bekjentskapet i gruppen eller målene som kan nåes gjennom den spille noen rolle. Samholdet eksisterer fordi folk liker organisasjonen og arbeidet gruppen utfører. Dette er grunnen til at gruppemedlemmene velger å bli. Denne typen samhold kan manifestere seg i selskaper som appellerer til oss utover personlige mål eller ønsker, så vel som i ideelle organisasjoner, blant annet.

Paradigmene for gruppesamhold

Verden er et veldig globalisert sted der store selskaper utvikles på et øyeblikk. Det vil imidlertid forekomme at folk ikke vurderer viktige elementer fra individuell- og gruppepsykologi til fordel for større gevinst.

Lederne av et selskap vil søke best mulig ytelse fra arbeiderne sine, men noen ganger gjør de det ved å bruke unødvendige verktøy eller i scenarier som ikke fungerer. På en måte kan vi si at de ikke fullfører raffineringen eller integreringen av de elementene som krever forbedring. Dette kan også være tilfelle når det kommer til gruppesamhold.

Hastverk og dårlig organisering kan hjelpe et konglomerat av mennesker til å samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Selv om insentiver kan tilbys for å oppnå dette, virker det klokere å se etter en løsning ved å studere forholdet mellom gruppesamhold og ytelse for å vite om disse variablene vil påvirke hverandre.

For å gjøre dette skal vi snakke om gruppesamhold basert på gjensidig avhengighet, delt identitet og struktur. Visse paradigmer former ideen om gruppesamhold, som forklarer fenomenet gjennom eksperimenter. De nevnte eksperimentene hjalp forskere med å konkludere med at samhold er meget relevant når det kommer til å predikere personers atferd og ytelse.

Hva er forholdet mellom gruppesamhold og ytelse?

Det minimale gruppeparadigmet: Delt identitet

I det minimale gruppeparadigmet (Tajfel et al., 1971) stilte forskerne følgende spørsmål:

Hva er minimumsbetingelsen for at en gruppe isolerte individer kan regnes som en gruppe?

Forsøkspersonene var delt inn i to grupper: Klee-gruppen og Kandinsky-gruppen. Ingen av deltagerne kjente hverandre fra før av. Gjennom dette eksperimentet ønsket forskerne å se om hver enkelt person ville løfte frem den sosiale identiteten sin i gruppen og favorisere den til tross for at de ikke kjente noen der.

Svaret var ja. Hele 77% av menneskene valgte det alternativet som ga fordeler til gruppen deres over den andre. 15% handlet innenfor en ramme av rettferdighet. Forskerne observerte imidlertid at den generelle tendensen var å systematisk favorisere alle i gruppen, uavhengig av om et individ ble skadet.

Gjennom det minimale gruppeparadigmet kan vi forklare samhold basert på en sosial kategori. I denne forstand ser det ut til at det faktum at flere mennesker kan bli fullverdige gruppemedlemmer, er nok av et differensierende element for at en gruppe kan komme sammen.

Teori om sosial identitet: Selvkonsept som regulator

Nok en gang studerer Tajfel gruppesamhold ved å analysere selvkonsept, en viktig variabel i personlig psykologi. I utgangspunktet refererer selvkonseptet til det komplette bildet hver enkelt person har av seg selv. Det er spesielt to viktige aspekter som må vurderes når vi snakker om selvkonseptet.

 • Personlig identitet. Dette er en del av selvkonseptet som har sin opprinnelse i betydninger og emosjoner, så vel som personlige emosjonelle erfaringer og de mest intime aspektene av en person.
 • Sosial identitet. Den sosiale identiteten er relatert til selvkonseptet som oppstår fra tilhørigheten vår til sosiale grupper, assosiert med verdien  og den emosjonelle betydningen knyttet til gruppene. Det er kanskje vanskelig å tro, men noen aspekter ved bildet folk har av seg selv kommer fra hvilke posisjoner de holder i visse sosiale grupper.

For å virkelig høre til en gruppe, er det viktig å kjenne seg selv først. Videre vil også hver enkelt persons søk etter positive spekter av identiteten sin være avgjørende for å definere gruppemedlemskap. Noen aspekter ved gruppen kan være gunstige for noen medlemmer og ødeleggende for andre.

Ifølge denne teorien kommer gruppesamhold fra behovet om å opprettholde selvkonseptet vårt. De som blir med i en gruppe ønsker å pleie selvkonseptet sitt på en positiv måte.

Gruppesamhold kan oppstå fra delte interesser.

Forholdet mellom gruppesamhold og ytelse

Med informasjonen fra ulike studier og eksperimenter utført av sosialpsykologer, og ved å kjenne til noen av årsakene til gruppesamhold i visse grupper, kan vi trekke noen konklusjoner om forholdet mellom samhold og en gruppes ytelse.

I samsvar med modellen om behov, er ikke gruppesamhold en god indikator for ytelse. Det ser heller ut til å virke omvendt. Ytelse favoriserer samhold. Dersom et politisk parti vinner valget i et land, vil samholdet i gruppen trolig øke som en konsekvens av de gode resultatene.

Er det et forhold mellom de to variablene?

Fra de tilgjengelige dataene kan vi trekke følgende konklusjoner:

 • Det er en signifikant sammenheng mellom samhold og ytelse, eller produktivitet.
 • Slike forhold forekommer spesielt i naturlige eller små grupper.
 • Grupper som krever en høy grad av samhandling for å utføre oppgaver effektivt, viser ikke større sammenheng mellom samhold og ytelse.
 • Engasjement og forpliktelse til en oppgave er det elementet som best forklarer forholdet mellom samhold og produktivitet.
 • Mellommenneskelig attraksjon og gruppeattraksjon spiller en sekundær rolle.
 • Som vi forklarte ovenfor, vil retningen av effekten være større fra ytelse til samhold enn omvendt.

Gruppesamhold er grunnlaget for ulike gruppefenomener, som samhandling, normer, press, konformitet, gruppeidentitet, gruppetenkning, prestasjoner, makt og ledelse.

Jo større samholdet er, desto mer innflytelse vil gruppen ha over de individuelle medlemmene. Dette er sant for både de sosio-emosjonelle aspektene, og andre aspekter relatert til gruppeoppgaver. På den andre siden kan attraksjonen som fører til samhold, og følgelig evnen til å påvirke medlemmene, være drevet av gruppemedlemmenes karakteristikker og gruppens mål.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.