Fordeler med og bruk av bedriftspsykologi

Bedriftspsykologi er ansvarlig for studien av individuelle og kollektive atferder på arbeidsplassen. Lær mer om dette i denne artikkelen!
Fordeler med og bruk av bedriftspsykologi

Siste oppdatering: 25 november, 2019

I forretningsverden er det viktig å kunne arbeidsmiljøet inn og ut, i tillegg til alle de forskjellige faktorene som spiller en rolle i den. Derfor er det grunnleggende å være oppmerksom på både evnene til teamet og de mulige problemene som kan oppstå. Disse og andre problemer blir taklet ved bruk av bedriftspsykologi. Dette er en gren i psykologien som fokuserer på menneskelig atferd på arbeidsplassen.

Dette området i psykologi spesialiserer seg på alle faktorene som kan ha en innflytelse på utviklingen av arbeidsoppgaver. Det kan enten være på et individuelt nivå eller på gruppenivå. Målet er å definere alle mulige utfall riktig for å kunne forbedre arbeidernes prestasjoner. La oss ta en nærmere titt på dette.

Bruk av bedriftspsykologi er en del av mange moderne arbeidsplasser.

Opprinnelsen til bruk av bedriftspsykologi

Den første definisjonen av bedriftspsykologi oppstod under navnet industriell psykologi. Dette området taklet for det meste vitenskapelig arbeid i Europa på slutten av 1500-tallet.

Faktisk kan du finne alle detaljene om hvordan dette området av forskning startet i boken The Examination of the Ingenuities for the Sciences (Undersøkelsen av oppfinnsomhetene for vitenskapene), publisert av Juan Huarte San Juan i 1575. Eksperter anser dette som det første arbeidet som tok for seg bruk av bedriftspsykologi på en effektiv måte.

Flere århundrer senere ga andre verdenskrig, samt den påfølgende finansielle krisen som ble spredt gjennom verden, en ny interesse for bruk av bedriftspsykologi. Den største årsaken var det åpenbare behovet for at mange bedrifter skulle komme seg fra disse verdensendrende hendelsene. Dette var på grunn av konsekvensene man opplevde på både økonomisk og organisatorisk nivå.

La oss ta Forsvaret som et eksempel. I løpet av krigen var det et stort behov for nye rekrutter for treningsleirer for utvikling av avanserte oppgaver på teknologisk nivå. Alle disse menneskene ble tildelt spesifikke stillinger med dette i tankene.

Bruk av bedriftspsykologi etter krigen

Men når krigen var slutt, måtte alle disse tidligere soldatene returnere til andre typer jobber. Problemer tilknyttet rehabilitering ga nytt driv til voksende psykologisk stress og en høyere arbeidsledighetsrate. 

For å løse disse arbeiderkrisene, hjalp forskningen som hadde blitt utført i disse årene konseptet med industriell psykologi med å utvikle seg til feltet som vi i dag kjenner som bedriftspsykologi. Dette var på grunn av det faktum at forskningen deres og bruken utbredte seg til alle områdene av arbeidsmiljøet, og ikke kun til de industrielle.

Én spesifikk endring var hvordan bruken av industriell psykologi gikk fra å analysere arbeidernes atferd på et individuelt nivå til å studere atferden deres i grupper. Det er i omgivelsene til en bedrift at man kan utføre disse gruppestudiene effektivt.

Forskjellene mellom bedriftspsykologi og HRM

Bedriftspsykologifeltet burde ikke forveksles med HRM (fra engelsk Human Resources Management) i enhver organisasjon. Den førstnevnte er en gren innenfor psykologi, og for å praktisere det trenger du tilstrekkelig trening.

Det er sant at bedriftspsykologi kan inkludere arbeid relatert til HRM, men det tar også for seg faktorer som motivasjon, stress og kultur

Det er ikke strengt tatt nødvendig å ha psykologiutdanning for å jobbe innenfor HR. For å jobbe med dette, må du hovedsakelig håndtere forberedelser av og analyser av budsjetter, kostnader for personale, kontrakter eller juridiske problemer. Derfor er kunnskapen som kreves mer relatert til økonomi og jus enn psykologi.

Bruk av bedriftspsykologi må ikke forveksles med arbeid med HR.

Funksjoner og bruk av bedriftspsykologi

Med det sagt, kan bedriftspsykologi oppfylle mange funksjoner innenfor en bedrifts organisasjon. For å illustrere disse oppgavene mer detaljert, har vi brutt dem ned til følgende områder:

  • Orientering av personale. Dette kan være det viktigste området innenfor denne grenen av psykologi. Hovedmålet er å planlegge arbeidsgruppens oppgaver og å klargjøre målene deres.
  • Utvikling av personale. Et annet mål ved bedriftspsykologi er å bli kjent med arbeidernes behov relatert til utdanningen deres. I tillegg til dette vil man måtte bruke den beste løsningen for at bedriftens ansatte kan anskaffe seg nødvendig kunnskap for å utføre sine arbeidsoppgaver riktig. Det vil også hjelpe dem i progresjonen i sine roller og med å utvikle nye ferdigheter.
  • Markedsføring. Dette området innebærer å utføre undersøkelser og jobbe med gruppedynamikk. I tillegg utfører det research på produktene eller bedriftens image og nivået av aksept hos potensielle forbrukere.
  • Ledelsen. Til slutt håndterer bedriftspsykologi ledelsen og administrative oppgaver når det kommer til bedriftens retningslinjer. Dette inkluderer ledelse av personalet og definisjonen av forpliktelsene involvert i hver posisjon. Denne grenen av psykologi sikter spesielt etter å hjelpe bedrifter med å effektivt styre arbeidsgruppene innenfor bedriften.

Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Robbina, S.P. (1996): Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Editorial Prentice – Hall, Hispanoamericana. S.A. 7ma Edición, México.
  • Rodriguez Fernández, A. (1995): Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Editorial Tecnos, Madrid.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.