3 feil som blokkerer bevissthet i henhold til buddhismen

Alle feilene som blokkerer bevissthet er knyttet til tendensen til å sto i mot i møte med virkeligheten og prøve å framtvinge en prosess.
3 feil som blokkerer bevissthet i henhold til buddhismen

Siste oppdatering: 28 februar, 2019

Feilene som blokkerer bevissthet, har å gjøre med den vestlige tendensen til å forstyrre prosesser. Det skaper ideen om at vi kan ha kontroll over alt når vi egentlig ikke kan det. Alle prosesser eksisterer fordi de må, og de tar den tiden de trenger. De begynner og slutter når de skal.

For buddhister forårsaker denne iveren etter å gripe inn og endre virkeligheten ulike feil som blokkerer bevissthet. Nevnte feil kan oppstå når vi benekter det som skjer med oss ​​eller når vi oppfører oss uberegnelig for å løse noe som plager oss. I stedet for å lede oss til en utgang, blir dette et hinder.

Bevissthet er evnen til å se, føle og forstå det nåværende øyeblikk. Det er en klarhet som bare dukker opp når vi balanserer våre følelser og styrer våre ønsker på en smart måte. Livet er ikke skreddersydd, og vi må lære å flyte med det. For å oppnå dette er det viktig å identifisere de tre feilene som blokkerer bevissthet.

“Ikke lev i fortiden, ikke drøm om fremtiden, konsentrer tankene på øyeblikket.”

– Buddha –

Søke obsessivt

Selve konseptet søke betyr å gi opp ideen om at noe er komplett. Å søke fører til anspenthet fordi vi har lyst til å finne noe, men vet ikke hvor det er. Det er angst i alle søk. Når søken blir obsessiv, blir den en av feilene som blokkerer bevisstheten.

Vi refererer til en søken etter sannhet, et svar eller en opplevelse. Ved mange anledninger gjør vi dette fordi vi i tankene har ideen om at vi ved å finne det vi leter etter, vil noe endre seg drastisk. Dette er aldri tilfelle. Til tross for dette setter noen mennesker alle sine forventninger til å finne “det”.

Nåværende øyeblikk er alt vi trenger. Dette er hva buddhismen lærer oss. I det kan vi finne det vi fortjener og alt vi kan forstå og assimilere. Det er greit å ikke oppleve, ha eller vite noe i øyeblikket, for det er slik det skal være. Å søke obsessivt forvirrer oss bare mer.

Mann omgitt av gigantiske nøkler

Framtvinge endring: En av feilene som blokkerer bevissthet

Enkelte endringer skjer bare når omstendighetene er riktige. Dette er noe som skjer naturlig. Det er noe som flyter, og det skjer bare når vi er klare til det. Derfor er det ikke noe poeng i å framtvinge endring.

Buddhister vil at vi skal jobbe med å være mer bevisst på våre tanker, følelser og atferd uten å kritisere oss selv. Å starte en krig med seg selv er en av feilene som blokkerer bevisstheten. Når vi forstår hvem vi er, måten vi tenker på, og hva vi føler, begynner alle negative aspekter å miste sin makt.

Vi trenger ikke å angripe oss selv for å forandre oss. Hvis vi ikke har endret et personlig aspekt vi anser som ubeleilig, er det fordi vi ikke har forstått det enda. Når vi begynner å forstå det, begynner det å visne bort.

“Ingenting er permanent. Alt kan endres. Å være er alltid å bli.”

– Buddha –

Pliktens fengsel

Plikt er ikke noe vi pålegger oss selv. Det er mange “plikter” utenfra som vi, oftere enn ikke, tilpasser oss automatisk. Dette gir plass til sykluser der folk ikke klarer å assimilere disse oppgavene, men er heller ikke i stand til å gi dem opp. Som en konsekvens medfører dette en konstant følelse av skyld. Det er som et permanent tomrom som de ikke kan fylle.

Hvis vi ikke tar på oss en plikt med entusiasme og full overbevisning, kommer vi bare til å skade oss selv. Dette holder oss vekk fra vår essens.

Enkelte plikter oppfyller bare rollen av å tilfredsstille andre og hindre oss fra å møte frykten som ulydighet bringer med seg. Dette er en vanskelig, fremmedgjørende situasjon. På den ene siden tillater det oss ikke å oppdage hvem vi egentlig er. På den annen side fører det til en kontinuerlig indre konflikt.

Buddhistisk munk mediterer på feilene som blokkerer bevisstheten

Plikt er noe som også flyter naturlig. Vi setter grenser eller begrensninger fordi vi vet at vi er i stand til å skaffe oss et større gode hvis vi gir opp det som er lettere. Det forklarer hvorfor vi tar på oss noen plikter med overbevisning og glede og ikke med undertrykkelse eller sorg.

Alle feilene som blokkerer bevissthet er knyttet til tendensen til å stå imot i møte med virkeligheten og prøve å framtvinge en prosess. Dette kommer fra vårt ego, den indre driven som induserer oss til å tenke på oss selv over vår virkelighet. Å gjøre dette kan holde oss fra å se og forstå virkeligheten, noe som til slutt kan føre til lidelse.

“Da jeg våknet i morges smilte jeg. Tjuefire helt nye timer er foran meg. Jeg lover å leve fullt ut i hvert øyeblikk og se på alle vesener med medfølelsens øyne.”

– Thich Nhat Hanh –


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.