Hva er emosjonell intelligens? Finn ut hvor viktige følelsene er

Hva er emosjonell intelligens? Finn ut hvor viktige følelsene er

Siste oppdatering: 26 desember, 2017

Har du noen gang tenkt på hva emosjonell intelligens er og hvordan den påvirker hverdagen din? Vi gir kanskje mer oppmerksomhet til emosjonell intelligens og logisk tenkning enn hva vi gir følelser.

Følelser er uansett viktig for vår utvikling. Sett bort ifra hvordan tanker er bygget opp, kan emosjonell intelligens forme adferdsmønstre som kan definere hvordan en person oppfører seg.

Hva er emosjonell intelligens?

Dersom vi skal forstå emosjonell intelligens bokstavelig må vi støtte oss til Mayer som var den første som forsket på nettopp dette.

Mayer definerer emosjonell intelligens som en evne vi mennesker har til å oppfatte, forstå og regulere egne og andres følelser. Dette skaper en vekst av følelser og intelligens som kan brukes til å endre vår egen atferd og tanker.

“Min generasjons store oppdagelse er at mennesker kan endre livene sine ved å endre mentale holdninger.”

-William James-

Følelser er viktige

Følelser spiller uten tvil en viktig rolle i utformingen av personlighet dersom vi tenker på hvor stor drivkraft følelser har når det kommer til endringer da de påvirker tanker og atferd direkte.

Det er interessant å merke seg noen viktige indikatorer som peker på behovet for en sunn, oppriktig og godt utviklet emosjonell intelligens.

Man bør ikke glemme at å undertrykke følelsene er et negativt tegn for vår mentale helse.

I slike tilfeller endrer vi vår egen intelligens til noe kunstig basert på håndhevelse og ikke naturlige behov.

Å være observant

De personene som observerer andre og blir begeistret over det som skjer dem, dette spesielt når det kommer til familie og nære venner, viser en sunn emosjonell intelligens.

Dersom du er en observant person vil du kunne finne en måte å gjøre noe bedre eller motivere til noe bedre i andres verden hver dag. Du kan på denne måten også finne egne motivasjoner. Kroppsspråket, rykninger eller menneskelig atferd i seg selv kan fungere som rike kilder for deg.

“Ekte medfølelse betyr ikke kun å føle smerten til den andre personen, men også å være motivert til å fjerne den.”

-Daniel Goleman-

Kvinne og sommerfugl

Gi råd ved å fungere som et eksempel

Hvorfor skal du selv følge rådene du gir andre? Å fungere som et eksempel er en veldig viktig del av den emosjonelle intelligensen.

På denne måten tilbyr du ikke bare løsninger for andre men vet også hvordan du skal integrere dem inn i din egen atferd. Dersom du tror noe er bra for andre er det stor sannsynlighet for at du også har godt av det.

Å være bevisst på en selv

En viktig del av den emosjonelle intelligensen er at den tillater deg å være bevisst deg selv. Ingen er perfekt. Vi har alle svakheter og styrker. Det er derimot ingen grunn til at vi ikke skal kjempe daglig mot våre svakheter og styrke ferdigheter hvor vi er mer dyktige.

Fortid er fortid, lev i nuet

En person som har utviklet en sunn og effektiv emosjonell intelligens vet at fortiden tilhører fortiden til. Hun eller han trenger ikke å leve på det som skjedde, fordi det ikke vil komme tilbake. Vi må lære av det som skjedde, og bruke det i nåtiden for å utvikle oss som person og kunne se mot fremtiden uten redsel men med håp.

Å være en god lytter

Et annet trekk ved en person med høy emosjonell intelligens er at de er gode lyttere. De er aktive lyttere som lærer av andre når det er nyttig og lønnsomt. Denne kunnskapen blir brukt på en selv for å bli mer rik og fullverdig.

Du føler deg komfortabel blant folk

Venner drikker kaffe

En veldig positiv side med personene som har en sterk emosjonell intelligens er at de føler seg komfortable i andres selskap. Dette gjelder både fremmede og venner. De er trygge på seg selv og følelsene sine og de har derfor ikke noen problemer med å møte personer som kommer fra andre kulturer eller seksuelle orienteringer.

Bruk av etikk

Personer med sterk emosjonell intelligens vet hvor viktig det er med etikk i handlingene sine. De oppfører seg etter standarder som gir dem mulighet til å skille mellom det bra og dårlige, både i jobbmiljø og ved familierelasjoner.

Da følelser er så viktige for oss mennesker er det helt klart at den emosjonelle intelligensen er en evne som gjør at vi blir bedre kjent med oss selv og blir rikere og mer fullverdige på alle mulige nivåer.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.