Effektiv behandling av fedme

Ønsker du å vite hvordan overvekt behandles ut fra en biopsykososial tilnærming? Fortsett å lese for å finne svaret og lære mer om dette vanlige helseproblemet.
Effektiv behandling av fedme

Siste oppdatering: 13 august, 2019

Mennesker fra hele verden sliter med å finne en effektiv behandling av fedme, og mange feiler i forsøket. Hvorfor er det så vanskelig å opprettholde en sunn vekt? Er det noe annet som foregår? Mange med overvekt feiler fordi de undervurderer hvor alvorlig det er. Men det er også andre grunner til at dette skjer.

Å behandle fedme er en av de mest utfordrende problemene innen helsevesenet. Det er sikkert at o vervekt kan defineres som en kronisk sykdom, noe som er grunnen til at vi må behandle det likt som diabetes og andre kroniske sykdommer. Behandlingen må være langsiktig.

Bekjempelse av fedme

Takket være forskning på dette området, vet vi i dag at noen mennesker er genetisk disponert for overvekt. Metabolismen deres er mindre effektiv når det kommer til å brenne fett samt å regulere metthetsfølelsen.

På den andre siden, innebærer en endring av skadelige vaner en kamp mot viktige sosiokulturelle påvirkninger. Hver dag blir vi bombardert av beskjeder som sier vi må spise mer og bevege oss mindre. Derfor er det vanskelig å ikke ta til seg denne informasjonen.

Overvektig mann veier seg

Profesjonelle anbefaler regelmessig at folk kontrollerer kostholdet sitt og trener mer. Men, i dagens verden, ser vi nesten bare reklamer som oppfordrer oss til å spise mer usunn mat. Vi oppfordres også til å leve en stillesittende livsstil.

Det er her utfordringen for profesjonelle som prøver å behandle fedme ligger. Den første utfordringen er å forandre denne typen medfødte tendenser. Den andre er å få de nye vanene til å vare lenge. Pasienten vil møte ganske sterk motstand mot sine nye vaner, noe som gjør det sannsynlig at de vil gå tilbake til sine gamle vaner og en mindre sunn livsstil.

Hva er fedme?

Definisjonen av fedme er et overskudd av kroppsfett. Her er de normale verdiene av kroppsfett hos en sunn person (Moreno, Monereo, and Alvarez, 2000):

  • Kvinner: Mellom 20% og 25% kroppsfett.
  • Menn: Mellom 15% og 18% kroppsfett.

Alt over disse verdiene regnes som “overvektig”. På samme måte regnes alt over de følgende verdiene som “fedme”.

  • Kvinner: Mer enn 32% kroppsfett.
  • Menn: Mer enn 25% kroppsfett.

Hvilken type behandling av fedme er effektiv?

Før i tiden trodde verken samfunnet eller de fleste overvektige at fedme var et problem. Ikke bare det, fedme var unntaket når mat ofte var vanskelig å finne. Å være overvektig betydde rikdom og overflod, verdier som ble tolket som sosialt ønskelig.

Fedme har nå blitt et av de største helseproblemene i vestlige land (WHO, 2010). Men, ikke bare det, eksperter oppdaget at overvektige mennesker har større sannsynlighet for å få helseproblemer. Disse oppdagelsene gjorde fedme til et fenomen som trenger å “løses”.

Etter å ha behandlet fedme i flere tiår, har helseprofesjonelle etablert noen grunnleggende områder å gripe inn fra et kognitiv atferdssynspunkt.

overvektige mennesker har større sannsynlighet for hjerteproblemer

De primære områdene for psykologisk inngrep når det kommer til overvekt er følgende (Foster, Makris og Bailer, 2005):

  • Promotering av selvkontroll ved å bruke mat-journaler og følge med på mengden fysisk aktivitet.
  • Stimuluskontroll gjennom identifisering av signaler assosiert med å spise.
  • Opplæring innen ernæring.
  • Forandringer i spisevanene.
  • Mer fysisk aktivitet.
  • Bruken av kognitive restruktureringsteknikker og problemløsning.

Som du kan se, inneholder de ikke inngrep for tilhørende lidelser og risikoer (som depresjon). Dette skjer bare når de symptomene er til stede, og den helseprofesjonelle bruker teknikker som har vært effektive for den spesifikke lidelsen.

Forandre vanene dine for behandling av fedme

Fra et kognitiv-atferdsmessig synspunkt, mener vi at dårlige vaner er ansvarlige for fedme. Følgelig, er nøkkelen til å behandle fedme å lære folk å forandre disse vanene.

Når det kommer til trening, er det noen studier som argumenterer for en noe motstridende tilnærming. De sier at å trene mer, i det minste i starten, ikke er den beste ideen. Dette er fordi det har en ganske lav effekt på antall kalorier du brenner. Trening er uansett veldig viktig for å opprettholde en sunn vekt så snart du har mistet den overflødige vekten.

Som du kan se, vil enhver effektiv behandling av fedme inkludere å endre de dårlige vanene dine. Disse vanene kan være vanskelig å forandre, men det er mange helseprofesjonelle som kan hjelpe deg med å nå målene dine.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.