Effektene av mindfulness på depresjon

En av de fremste effektene av mindfulness på depresjon er at det hjelper pasienter å håndtere ekstreme situasjoner. Det kan også forbedre deres livskvalitet.
Effektene av mindfulness på depresjon
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 24 juni, 2019

Det har vist seg at mindfulness har flere positive effekter på depresjon. Dette er et faktum som Verdens Helseorganisasjon (WHO) støtter opp om. De har funnet at depresjon er en svært vanlig mental lidelse som påvirker mer enn 300 millioner mennesker. De hevder også at det er den fremste årsaken bak handikap rundt om i verden.

WHO har samtidig kunnet konstatere at depresjon kan lede til selvmord i de mest alvorlige tilfellene. Hvert år tar mer enn 800 000 personer sitt liv. Det gjør depresjon til den vanligste dødsårsaken for personer mellom 15 og 29 år.

Selv om det finnes flere måter å behandle depresjon på, så er ikke alle metoder like effektive på alle pasienter. Å finne den behandling som er best tilpasset pasientens behov er den beste måten å kurere en depresjon på.

Spesielt er det den langvarige depresjonen med moderat eller alvorlig intensitet som kan utvikle seg til å bli et seriøst helseproblem. Det får den berørte til å lide og resulterer i at man fungerer dårligere på jobb, skole og i familien.

– Verdens Helseorganisasjon –

Harvards forskning rundt effektene av mindfulness på depresjon

Et forskningsprosjekt på Harvard University har analysert hvordan en deprimert pasients hjerne endrer seg som en følge av mindfulness. Benjamin Shapero, en instruktør i psykiatri ved Harvards fakultet for medisin, påpeker at mange pasienter ikke svarer tilfredsstillende på den første intervensjonen i behandlingsprogrammet. Dette betyr at det kan være en god idé å se på kompletterende behandlinger som kan hjelpe og berike pasienten.

Shapero hevder at selv om kognitiv adferdsterapi og antidepressiva kan være svært nyttige så virker de bedre og raskere når andre midler, som mindfulness, også er tatt i bruk. Her er det allikevel viktig å minne om at en pasient alltid vil reagere best på en behandling som er korrekt tilpasset vedkommendes behov.

Å praktisere mindfulness under depresjon kan endre hjernens aktivitet

Gaëlles Desbordes er hjerneforsker ved Martinos Senter for Biomedisinsk Avbildning på Massachussetts Genaral Hosptial. Hun jobber sammen med Dr Shapero på dette prosjektet. Desbordes interesse for dette forskningsprosjektet er personlig ettersom hun selv begynte å meditere som student.

Harvard Universitet har forklart at forskerne brukte Magnetresonanstomografi (MRI) for å observere hjerneaktivitet. I 2012 kunne man fastslå at de observerte endringene i hjerneaktivitet under mindfulness fortsatte selv når pasientene ikke mediterte.

Det pågår for tiden en studie på pasienter som har blitt diagnostisert med depresjon. I denne studien analyserer forskere effektene av meditasjon på hjernen for å fastslå hvor effektiv denne tilnærmingen faktisk er. Forskerne skanner bildene før og etter en åtte uker lang behandling med mindfulness-basert kognitiv terapi.

Om vi ønsker at dette skal bli en anerkjent form for terapi eller noe som tilbys i samfunnet, så må vi kunne bevise dets fordeler rent vitenskapelig.

– Gaëlle Desbordes

Ung kvinne mediterer på en brygge ved en innsjø

Et hinder mot overdreven grubling

Desbordes ønsker å bevise hypotesen om at mindfulness garanterer en raskere bedring og færre negative tanker. Praksisen består av å fokusere oppmerksomheten på det som er her og nå, og dermed forhindre en negativ syklus av overdreven grubling.

I tillegg har andre forskere studert effekten av meditasjon og ulike varianter av lignende praksis.

En av de fremste effektene av mindfulness på depresjon er at det hjelper pasienter å håndtere ekstreme situasjoner. Det kan også forbedre deres livskvalitet. Det kan dessuten hjelpe pasienter med mildere former for depresjon å bli bedre uten å måtte ty til antidepressiva. Du bør allikevel alltid konsultere en lege slik at de kan hjelpe deg med å finne den behandlingen som er best tilpasset dine behov.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.