Effekten av klimaendringer på vår mentale helse

Klimaendringer har en klar innvirkning på vår mentale helse og velvære. Hvis du vil vite mer, les videre.
Effekten av klimaendringer på vår mentale helse

Siste oppdatering: 02 august, 2022

Klimaendringer påvirker ikke bare økosystemene på planeten vår, men også vår fysiske og mentale helse. De mer umiddelbare effektene av disse endringene i sinnet er tydeligst sett etter naturkatastrofer. For eksempel traumer, sjokk, posttraumatisk stresslidelse, følelser av forlatthet, angst og depresjon. Disse kan føre til selvmordstanker og risikoatferd (APA, 2021).

Faktisk er klimaendringer ikke lenger bare en latent og overhengende trussel, men en fast og destruktiv virkelighet med alvorlige spådommer for fremtiden vår.

De menneskelige symptomene på klimaendringer er utvetydige og potensielt irreversible og påvirker helsen til befolkninger rundt om i verden i dag” (Watts et al., 2017). Faktisk er det anslått at mellom 2030 og 2050 vil det være en økning på 250 000 dødsfall per år på grunn av virkningene av klimaendringer.

Forurenset by
Orkaner, flom og hetebølger kan forårsake angst eller posttraumatisk stress.

Hvordan klimaendringer påvirker vår mentale helse

Noen mennesker er mer sårbare enn andre for virkningene av klimaendringer. Disse inkluderer barn, kronisk syke, eldre, personer med kognitive mangler, gravide og de med psykopatologiske lidelser.

Effektene av klimaendringer kan være direkte eller indirekte og på kort eller lang sikt. Konsekvensene deres kan også bli forsinket og omfatte lidelser som posttraumatisk stress. de kan til og med overføres til senere generasjoner (Cianconi, Betrò og Janiri, 2020).

En gjennomgang av 120 studier som undersøkte ekstreme værhendelser som varme, fuktighet, tørke, skogbranner og flom konkluderte med at de mulige konsekvensene av disse på mental helse er som følger:

 • Psykiske lidelser.
 • Forverring av psykisk helse hos personer diagnostisert med visse psykopatologier.
 • Økning i psykiatriske innleggelser.
 • Økende selvmosrdstall.

Forfatterne av denne artikkelen konkluderte med at klimaendringer sannsynligvis vil påvirke mental helse ikke bare gjennom direkte eksponering for traumatiske klimarelaterte hendelser, men også indirekte. For eksempel gjennom fattigdom, arbeidsledighet og hjemløshet.

Umiddelbare effekter

Ifølge en rapport er 25–50 prosent av ofrene for en værkatastrofe i fare for negative psykiske helseeffekter. Den samme rapporten fastholder også at den mentale helsen til mer enn 54 prosent av voksne og 45 prosent av barn er alvorlig truet. Faktisk, etter disse hendelsene, har det blitt observert stressreaksjoner, som inkluderer følgende:

Selv om disse reaksjonene har en tendens til å være forbigående, kan de i mange tilfeller vedvare. Dette er mer tydelig hos mennesker som ikke ber om hjelp og snur ryggen til følelsene for å prøve å skjule traumene sine. I disse tilfellene er innvirkningen på mental helse mer betydelig.

Gradvise effekter

Vår mentale helse lider ikke bare som følge av naturkatastrofer, men også på grunn av de gradvise endringene som planeten vår gjennomgår. Disse begynner etter hvert å påvirke folks helse.

I en studie ble det funnet at stigende temperaturer er assosiert med økt risiko for død fra utmattelse, overfall, skade og selvmord. Annen forskning har antydet en sammenheng mellom ekstrem varme og økt irritabilitet, aggressivitet og til og med vold.

Når folk blir ubehagelig varme, øker temperamentet, irritabiliteten og sannsynligheten for fysisk aggresjon og vold.

Faktisk har byer og regioner med høyere temperaturer en tendens til å oppleve mer voldelig kriminalitet enn kjøligere regioner. Dette er selv etter å ha tatt hensyn til sosiokulturelle faktorer som alder, rase, fattigdom og kultur (Plante og Anderson, 2017).

Følgelig ser det ut til at kriminalitet og aggresjon har en tendens til å øke i de varme sommermånedene, noe som tyder på en sammenheng mellom aggressiv atferd og temperaturer (Haertzen et al.; Cohn et al., 2004).

Klimaendringer påvirker vår mentale helse på flere måter. Forskning hevder at tørke, flom, økning i havnivået, temperaturøkninger i omgivelsene og andre konsekvenser av klimaendringer kan føre til økt psykisk lidelse gjennom mange formidlere. For eksempel økonomisk stress, stress, nedgang i sosial kapital og traumatiske hendelser, blant andre.

Kvinne med angst på grunn av humørsvingninger
Klimaangst, miljøangst, klimasorg og solastalgi er noen begreper som har oppstått fra miljøfaktorers innvirkning på mental helse.

Hva kan bli gjort?

På myndighetsnivå kan det bygges tilstrekkelige behandlingstilbud for å håndtere psykiske helseproblemer. I tillegg er det å fremme positiv mental helse en annen måte å dempe psykiske plager på grunn av klimaendringer (Padhy et al., 2015).

På et personlig nivå er det en god idé å øke resiliesnivået og, ifølge APA, forberede seg på ekstreme værhendelser. Dette kan hjelpe deg bedre å håndtere dine pågående følelsesmessige reaksjoner på truslene fra klimaendringer. Du vil kanskje inkludere følgende:

 • Lag nødplaner for hjemmet ditt.
 • Forbered et nødsett.
 • Bygg sterke sosiale nettverk for å hjelpe med katastrofeplanlegging og dele ressurser.

Pro-miljømessige livsstilsendringer kan bidra til å redusere virkningen av miljøendringer ved å forbedre psykologisk velvære i møte med klimaendringer. En studie fant at miljøvennlige handlinger forutsier høyere nivåer av livstilfredshet og større subjektivt velvære. Blant de tilsynelatende fordelaktige aktivitetene var følgende:

 • Dyrk din egen mat.
 • Spis økologisk mat.
 • Snakk med barn om miljøspørsmål.
 • Unngå overflødig emballasje ved kjøp.

Til slutt, virkningen av klimaendringer på livet på planeten påvirker ikke bare økosystemer og fysisk helse, men også vår mentale funksjon. Faktisk kan miljøendringer i stor grad påvirke måten vi opplever vår eksistens på.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • American Psychiatric Association. How Extreme Weather Events Affect Mental Health. https://psychiatry.org/patients-families/climate-change-and-mental-health-connections/affects-on-mental-health
 • American Psychological Association [APA]. (2021). Urgent need to address mental health effects of climate change, says report. https://www.apa.org/news/press/releases/2021/11/mental-health-effects-climate-change
 • Charlson, F., Ali, S., Benmarhnia, T., Pearl, M., Massazza, A., Augustinavicius, J., & Scott, J. G. (2021). Climate change and mental health: a scoping review. International journal of environmental research and public health18(9), 4486.
 • Cohn, E. G., Rotton, J., Peterson, A. G., & Tarr, D. B. (2004). Temperature, City Size, and the Southern Subculture of Violence: Support for Social Escape/Avoidance (SEA) Theory 1. Journal of Applied Social Psychology34(8), 1652-1674.
 • Cianconi, P., Betrò, S., & Janiri, L. (2020). The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review. Frontiers in psychiatry, 74.
 • Haertzen, C., Covi, L., Buxton, K., & Richards, H. (1993). Seasonal changes in rule infractions among prisoners: A preliminary test of the temperature-aggression hypothesis. Psychological reports72(1), 195-200.
 • Padhy, S. K., Sarkar, S., Panigrahi, M., & Paul, S. (2015). Mental health effects of climate change. Indian journal of occupational and environmental medicine19(1), 3.
 • Parks, R. M., Bennett, J. E., Tamura-Wicks, H., Kontis, V., Toumi, R., Danaei, G., & Ezzati, M. (2020). Anomalously warm temperatures are associated with increased injury deaths. Nature medicine26(1), 65-70.
 • Plante, C., & Anderson, C. A. (2017). Global warming and violent behavior. APS Observer30.
 • Schmitt, M. T., Aknin, L. B., Axsen, J., & Shwom, R. L. (2018). Unpacking the relationships between pro-environmental behavior, life satisfaction, and perceived ecological threat. Ecological economics143, 130-140.
 • Watts, N., Amann, M., Ayeb-Karlsson, S., Belesova, K., Bouley, T., Boykoff, M., … & Costello, A. (2017). The 2017 Report of The Lancet Countdown on Health and Climate Change: From 25 years of inaction to a global transformation for public health. The Lancet391, 581-630.
 • Watts, N., Adger, W. N., Agnolucci, P., Blackstock, J., Byass, P., Cai, W., … & Costello, A. (2015). Health and climate change: policy responses to protect public health. The lancet386(10006), 1861-1914.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.