Rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet

Rusmiddelbruk er et alvorlig problem. Å forstå konsekvensene av narkotikamisbruk kan være det første steget for å prøve å løse det.
Rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet

Siste oppdatering: 31 juli, 2019

Det er mange forskjeller mellom rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet. Folk pleier å bruke disse begrepene om hverandre, men å vite hva de egentlig mener kan hjelpe deg med å identifisere dem. Når vi ser på det større bildet, er dette viktig fordi rusmiddelbruk er i ferd med å bli en av de mest presserende sakene i vår tid. En hel generasjon unge mennesker er i faresonen.

Studier viser at mønsteret for rusmiddelbruk endrer seg over tid. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var heroin det valgte rusmiddelet. I disse dager er det nye rusmidler på markedet. Det mest populære og vanligste nå er syntetiske rusmidler.

Alkohol og tobakk er fremdeles mer konsumert enn resten av de kjemiske rusmidlene på markedet. I kategorien ulovlige rusmidler har vi cannabis og cannabisprodukter. Kokainbruk øker også blant unge.

Vi skal nå snakke om forskjellene mellom rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet.

En kvinne med et rusmiddelbrukproblem

Hva sier DSM om rusmiddelbruk?

En av de viktigste standardene for diagnose i dag er Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) fra American Psychiatric Association. DSM-systemet fungerer som en referanse for å fastslå forskjellene mellom rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet. I DSM-4 ble misbruk definert som en mild eller tidlig fase av rusmiddelforbruk. Avhengighet var derimot en mer alvorlig manifestasjon av de samme karakteristikkene.

I praksis, og i visse tilfeller, var de diagnostiske kriteriene for misbruk ganske alvorlige. Det er grunnen til at kategoriene for bruk og avhengighet ble kombinert til en lidelse som ble kalt rusbrukslidelser (substance use disorder – SUD) i DSM-5. Her er diagnosekriteriene:

  • Forbruk av store mengder av rusmiddelet, eller forbruk i en lengre periode enn forventet.
  • Gjentatte, mislykkede forsøk på å stoppe eller regulere bruken.
  • Betydelig tid brukt på å prøve å skaffe rusmiddelet, bruke det eller komme seg etter å være beruset.
  • Intenst ønske om å bruke rusmiddelet.
  • Gjentakende bruk kommer i veien for faglig, arbeidsmessig eller hjemlig ansvar.
  • Fortsatt forbruk til tross for tilbakevendende problemer i hjemmet eller på jobben forårsaket eller forverret av rusmiddelbruk.
  • Mindre engasjement i sosiale og arbeidsmessige aktiviteter på grunn av rusmiddelbruk (eller avslutter dem fullstendig).
  • Fortsatt og tilbakevendende bruk selv i situasjoner som kan forårsake fysisk skade.
  • Toleranse.
  • Abstinenser.

Dette er den mest oppdaterte definisjonen av problemene som rusbrukslidelser kan forårsake, men hva er forskjellene mellom rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet?

Forskjeller mellom rusmiddelbruk, -misbruk og -avhengighet

For det første er rusmiddelbruk når det ikke er umiddelbare konsekvenser for brukeren eller omgivelsene. Dette kan skyldes brukerens mengde, hyppighet eller personlige situasjon. Dette begrepet er ganske komplisert i klinisk praksis fordi det ikke er nok å fokusere på hvor ofte noen bruker et rusmiddel. En person kan bruke et rusmiddel sporadisk, men misbruker rusmiddelet tydelig når de gjør det.

Men det er ikke nok å fokusere på kvantitet, heller. Noen bruker kanskje veldig små mengder av et rusmiddel, men gjør det så ofte at de blir avhengige. Derfor er det veldig viktig å være forsiktig når du bruker begrepet rusmiddelbruk.

En mann som går gjennom abstinenser

“Misbruk” kan defineres som rusmiddelbruk som har negative konsekvenser for brukeren eller omgivelsene. Igjen kan det skyldes mengden, frekvensen eller den personlige situasjonen til den enkelte. For eksempel kan en kvinne drikke og røyke moderat uten problemer. Hvis hun imidlertid fortsetter å gjøre det under en graviditet, ville forbruket hennes falle i kategorien misbruk.

Til slutt blir rusmiddelbruk avhengighet når brukeren prioriterer rusmiddelet fremfor alt annet. Dermed blir rusmiddelbruken, som kanskje startet som en ubetydelig, sporadisk opplevelse, hele livet. En rusavhengig vil bruke mesteparten av tiden sin på å tenke på å bruke rusmiddelet, prøve å få tak i det, skaffe penger til å kjøpe det, innta det osv.

Det er viktig å gi denne saken den oppmerksomheten den fortjener. Det første steget for å gjøre det er å forstå hvert konsept tydelig. Hvis vi gjør det, kan vi ta skritt for å bekjempe dette virkelig alvorlige problemet. Med riktig utdanning og kollektiv handling, kunne vi endre den harde virkeligheten av rusmiddelmisbruk.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.