Hvordan fattigdom forandrer menneskehjernen

Det er ingen tvil om at fattigdom endrer menneskehjernen. Faktisk blir de fattigste menneskene utsatt for mangel på ressurser av mange typer: pedagogisk, ernæringsmessig og fritid. Alt dette er en hindring for utviklingen.
Hvordan fattigdom forandrer menneskehjernen
María Vélez

Skrevet og verifisert av psykologen María Vélez.

Siste oppdatering: 13 mars, 2024

Stemmer det at fattigdom forandrer menneskehjernen? Vel, mange av hjernestudiene de siste 50 årene konsentrerte seg om å studere effektene av et beriket miljø. De fant ut at større sosial og intellektuell stimulering fører til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen.

Gitt dette faktum begynte forskere å undersøke hva som skjer i motsatt situasjon. Dermed observerte de at mangel på ressurser og fattigdom også endrer menneskehjernen.

De første studiene fokuserte på å prøve og oppdage hvordan sosioøkonomiske forskjeller gjenspeiler seg i en persons oppførsel og erkjennelse. Andre studier fokuserte på de forskjellige hjernenettverk, funksjoner og strukturer i henhold til sosioøkonomiske nivåer. Til tross for dette vet forskerne ennå ikke nøyaktig hvordan disse forskjellene oppstår. Imidlertid er det nok bevis for å bekrefte at fattigdom endrer menneskehjernen.

Ekstrem fattigdom hvor som helst er en trussel mot menneskers sikkerhet over alt.

– Kofi Annan –

Hjernen

Effekten på en hjerne i utvikling

Disse funnene forholder seg hovedsakelig til barn fordi de har en en hjerne som utvikler seg er mer følsom for ytre faktorer.

Miljøfaktorer og genetiske faktorer driver hjerneutviklingen. Dermed kan en persons sosioøkonomiske nivå definitivt påvirke denne perioden.

Forskere oppdaget at den genetiske belastningen for utvikling av hjernestruktur og kognisjon er høyere hos personer med høy sosioøkonomisk status. Derfor kan miljøegenskapene ha større innflytelse på de på lave sosioøkonomiske nivåer.

Funn

Språk er en av de evnene som er mest relatert til sosioøkonomisk nivå i løpet av barndommen. Forskning i den forbindelse viste hvordan fattige barn viser mindre spesialisering i hjerneområdene som gjelder språk.

Når det gjelder hukommelse har de fattigste barna en mindre hippocampus. Denne effekten holder seg i løpet av de neste fem tiårene, uavhengig av sosioøkonomiske forhold i voksen alder.

Tilsvarende er amygdalaen en hjernestruktur knyttet til emosjonell prosessering, læring og motivasjon. Slik sett har de fattigste barna en mindre amygdala, som kan forandres og føre til dårlig emosjonell regulering.

I tillegg fører mangel på stimulering og ressurser til endringer og mangler når det kommer til utøvende funksjoner (mer komplekse kognitive prosesser som beslutninger eller planlegging).

Som i de foregående prosessene er det en sammenheng mellom lavere sosioøkonomiske nivåer og dårligere utøvende ytelse, i tillegg et lavere volum i de gjeldene hjerneområdene.

Hvordan fattigdom forandrer den voksne menneskehjernen

De fleste effektene av fattigdom som er oppdaget hos voksne skyldes et lavere sosioøkonomisk nivå som barn. Imidlertid er det også noen effekter uavhengig av hva slags barndom de hadde.

For eksempel fant en interessant studie publisert i tidsskriftet Science at en ren økonomisk bekymring påvirker kognitiv ytelse, spesielt utøvende funksjoner.

For undersøkelsens formål delte forskerne mennesker i to grupper basert på et enkelt kriterium: vanskeligheter med aritmetiske operasjoner. I neste trinn måtte hver gruppe takle en situasjon med større eller mindre økonomisk bekymring.

Begge gruppene hadde lignende resultater i den mindre variabelen. På samme måte oppnådde personer med større økonomisk bekymring dårligere resultater i en vanskeligere variabel. Med andre ord, de viste en nedsatt evne til å inhibere upassende respons, i tillegg til å velge de tilsvarende og vedlikeholde relevant informasjon.

En bekymret mann.

Mekanismer i menneskehjernen

Selv om forskere ikke nøyaktig kjenner de skjulte mekanismene som endrer menneskehjernen på grunn av fattigdom, er det mange mulige grunner som opptrer sammen.

  • Mangel på ressurser. Begrensningen av ressurser, som bøker, leker og utdanningsmuligheter påvirker utvilsomt mengden og kvaliteten på stimulering.
  • Ernæring. Næringsstoffer spiller en grunnleggende rolle i menneskehjernen, spesielt i nevroutvikling. Dermed påvirker mangel på vitamin B12, omega-3 fettsyrer, sink og jern hjernens utvikling. Dette fordi de modulerer plastisitet, genetisk uttrykk og regulerer produksjonen og kvaliteten på nevrale nettverk.
  • Stress. Både barn og voksne som lever i fattigdom lider av effektene av stress. Eksponering for fattige miljøer er relatert til økt produksjon av kortisol, som har ødeleggende effekter.
  • Giftige miljøer. Personer med lavere sosioøkonomisk status lever ofte i giftige miljøer. For eksempel offentlige boliger i nærheten av fabrikker som er mer forurenset.

På en eller annen måte er ikke bekjempelse av fattigdom bare et spørsmål om helse. Det er en variabel og en generator av en kontekst med helt spesielle omstendigheter som ofte er en hindring for menneskets kognitive funksjon.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Johnson, S.B., Riis, J.L., Noble, K.G. (2016). State of the Art Review: Poverty and the Developing Brain.Pediatrics., 137(4):e20153075
  • Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976–980.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.