Det mentale rommet: Resiliensens hjerte

Det mentale rommet – et mentalt tilfluktssted hvor du kan gå for å reflektere, for å helbrede deg selv, og for å ta nye perspektiver og tillate deg selv å vokse.
Det mentale rommet: Resiliensens hjerte
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 30 januar, 2022

Det mentale rommet er en dimensjon du ofte neglisjerer. Du bør imidlertid ikke ignorere det fordi det er denne plassen som lar deg lære av dine erfaringer og innta en resilent holdning.

Det mentale rommet er et venterom, et mentalt tilfluktssted hvor du kan gå for å reflektere, helbrede deg selv og få nye perspektiver. Det er et sted du kan gå til etter å ha opplevd en feil, en fiasko eller en skuffelse. Det er en god vane å tillate deg selv mentalt rom, da det betyr at du gir deg selv nok tid til introspeksjon. Dette legger grunnlaget for resiliens, som hjelper deg å komme videre med større sikkerhet.

Det mentale rommet: opprinnelse

Carl Jung sa at hvis du ikke lærer noe av de ubehagelige opplevelsene i livet ditt, tvinger du din kosmiske bevissthet til å reprodusere dem så mange ganger som nødvendig for at du skal lære. Imidlertid kan vi ikke nøyaktig bevise at denne ‘kosmiske kraften’ eksisterer. Ikke desto mindre, det vi vet er at vi er en nysgjerrig art, en som gjentatte ganger gjør de samme feilene.

Når du gjentar feilene dine, er det fordi du ikke gir deg selv nok mentalt rom. Du gir deg selv ofte ikke nok tid til å behandle og integrere visse av dine personlige erfaringer. Livet har en tendens til å sprekke fra tid til annen, og i stedet for å reparere disse skårene, eller sette de løse bitene sammen igjen, lar du dem gli unna. Du kobler deg gradvis fra dine indre behov til du plutselig føler deg ekstremt frustrert og ulykkelig.

Abraham Maslow, en av de mest relevante psykologene innen personlig vekst, pleide å si at du har to alternativer i ditt daglige liv. Den første er å leve under dekke av frykt og forsvarsmekanismer. Det andre er å velge vekst. Å velge en eller annen vei er noe du må bestemme fra ditt eget mentale rom.

Mentalt rom, en god forsvarsmekanisme

Det mentale rommet

Det mentale rommet er ikke et fysisk sted, det er et mentalt tilfluktssted. Det er den tiden du gir deg selv til å behandle dine feil, feil eller skuffelser og forstå at du kan lære av dem. Det betyr også at du er i stand til å forme en rekke dimensjoner som gjør deg i stand til å helbredes mentalt.

Her er komponentene i et godt mentalt rom:

Medfølelse for deg selv

Medfølelse for deg selv er evnen til å akseptere deg selv. Det betyr at du ikke straffer eller forakter deg selv for visse ting du har gjort. University of Tennessee gjennomførte en studie som viste at utvikling av denne kapasiteten er nøkkelen til å oppnå emosjonelt velvære. Men jo mer stress du opplever, jo mer glemmer du denne positive holdningen til deg selv.

Alle mentalt rom krever denne spesielle komponenten. Det er et sted hvor du kan være deg selv uten å bli dømt eller sanksjonert.

Negativ dialog er forbudt

Negativ dialog kan ikke tolereres i noe vekstorientert mentalt rom. Det er ikke rom for følelser av bebreidelse, undergang, mangel og frykt. Negativ dialog kan erodere og feie bort alt du har klart å bygge i ditt mentale rom.

Hvis du virkelig ønsker å lære av dine feil, er negativ dialog ikke til nytte i det hele tatt. Tvert imot må du bruke en objektiv og fremtidsrettet tilnærming. I denne forbindelse er det visse spørsmål som kan være nyttige. Spør deg for eksempel hvilke konklusjoner du kan trekke av det som skjedde. Dessuten, hva bør du gjøre slik at du kan møte morgendagen med bedre ressurser for å lykkes?

Å lære av feil er viktig for å beskytte det mentale rommet

Fokuser på nåtiden

Fysikkens lover sier at du ikke kan være to steder samtidig. Å fokusere på fremtiden er nytteløst fordi du ikke vet noe om den. Hvis du virkelig ønsker å overvinne de komplekse omstendighetene i hver dag, er bare én tilnærming gyldig: En som er sentrert om nåtiden.

Reflekter, analyser, spol deg tilbake, godta, avgjør, planlegg og kom med noen svar. Disse svarene vil ha større gyldighet enn noen som er opprettet utenfor ditt mentale rom.

En resilient holdning

I ditt mentale rom må du finne en slags legering som du kan belegge hvert fragment, hvert hjørne og hver detalj av deg selv med. Med dette mener vi resiliens.

Du må lære av det du har levd, eller opplevd. Da vil du kunne møte morgendagen med større integritet. Visdom og styrke er nøkkelaspekter ved enhver indre helbredelsesprosess. Videre er resiliens en nøkkelfaktor som beskytter fremgangen du har oppnådd i din personlige vekst. Det hjelper deg også til å bedre velge hvilken fremtidsvei du bør ta.

En resilient holdning er avgjørende for å opprettholde et mentalt rom

Til slutt er det enda et poeng å nevne. Dr. Stephen Sideroff, forfatter, forsker og professor i psykiatri ved University of Los Angeles hevder at vi for tiden opplever det mange definerer som en biologisk ubalanse. Dette er noe du må lære deg å jobbe med.

Denne biologiske ubalansen refererer til det faktum at når du opplever stress, angst, frykt eller bekymring, er kroppen din programmert til å generere to typer reaksjoner: kjemp eller flykt fra fare.

Likevel, i verden i dag hører disse to atferdene ikke alltid hjemme. Du er derfor forpliktet til å generere mer passende og også kreative responser. Derfor er det ikke verdt å prøve å flykte eller kjempe fordi de fleste av dine oppfattede trusler er kun mentale.

Av denne grunn må du forme mer gyldige strategier. Alle disse passerer gjennom ditt mentale rom. Det hjørnet av ensomhet som du ofte forsømmer. Det tilbyr ly når du trenger det for å integrere erfaringene dine, helbrede, reparere og ta verdifulle avgjørelser.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.